Pyxis™-lagertekniker

BD tillhandahåller lösningarna och kunskapen som behövs för hantering av material inom sjukhuset och sjukhusgruppen. Våra beprövade Pyxis™-lagertekniker ger en mätbar avkastning på investeringar, och bidrar samtidigt till att rationalisera arbetsflödet, förbättra fallkostnadsberäkningen, underlätta regelefterlevnaden, utveckla dataanalysen och öka debiteringsregistreringen när så är tillämpligt.

Ta reda på mer om hur Pyxis™-teknikerna kan vara till hjälp för sjukhuset:

Placeholder

Pyxis™ CathRack-system

Pyxis™ CathRack-systemet från BD hanterar material som används i laboratorier för hjärtkateterisering och interventionell radiologi, såsom pacemakrar, ICD:er, stentar, vaskulära implantat, katetrar och styrtrådar.

Placeholder

Pyxis™ JITrBUD-system

Pyxis™ JITrBUD-enheten från BD kopplas direkt till befintliga lagringssystem och kommunicerar med MMIS-system för att elektroniskt dokumentera dispenserat material.

Placeholder

Pyxis™ ParAssist-system

Den handhållna Pyxis™ ParAssist-enheten från BD samlar in lagerdata antingen på avstånd eller på plats vid öppna lager, som sedan integreras med Pyxis™ SupplyCenter-systemet för företagslager- och datahantering eller andra Pyxis™-tekniker.

Placeholder

Pyxis™ StockStation™-system

Pyxis™ StockStation™-systemet från BD sätter fokus på kostnads- och utrymmesbegränsningar för förvaringsrum, lager och kliniska utrymmen.

Placeholder

Pyxis™ SupplyCenter-server

Pyxis™ SupplyCenter-server från BD samlar in data från de Pyxis™-lagerhanteringssystem som finns på vårdinrättningen.

Placeholder

Pyxis SupplyStation™ -system

Pyxis SupplyStation™-systemet från BD ger enkel åtkomst till det material som behövs på vårdgolvet och inom hela vårdinrättningen.

Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-00288

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.