Pyxis SupplyCenter server

Pyxis™ SupplyCenter-server

Företagslager- och datahantering

Pyxis™ SupplyCenter-server från BD samlar in data från de Pyxis™-lagerhanteringssystem som finns på vårdinrättningen. Servern fungerar som en central kontrollenhet och informationscentral för alla stationer och tillhandahåller patient-, artikel-, användar- och procedurspecifika lagerdata. Förändringar av lagerstatus, till exempel återkallande av material, sparas automatiskt på Pyxis™ SupplyCenter-servern och är tillgängliga från flera platser. Servern kommunicerar också med sjukhusets ADT-, fakturerings- och MMIS-system. Ytterligare gränssnitt tillhandahåller transaktionslänkar till EDI och e-handel.

  • Sammanför alla datatransaktioner till en konsol.
  • Spårar noggrant ombeställnings- och lagerbehov och meddelar omedelbart när artiklar är slut på lagret.
  • Skickar uppdateringar om användning till sjukhusets MMIS-system och faktureringsuppdateringar till faktureringssystemet där ett sådant används.
  • Producerar mer än 65 riktade rapporter och diagram som analyserar data efter vårdinrättning eller i ett helt sjukvårdsnätverk.

Relaterade ProdukterObservera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.