Ergonomiska instrument med ringhandtag: isärtagbara
Ergonomiska instrument med ringhandtag: isärtagbara
Ergonomiska instrument med ringhandtag: isärtagbara

Ergonomiska instrument med ringhandtag: isärtagbara

Ta ett grepp om verktyg med särskiljande kvalitet

Med Snowden-Pencer™ laparoskopiska, isärtagbara instrument kan du dra nytta av ergonomi, mångsidighet och tillförlitlighet.

Ergonomi
Snowden-Pencers ringhandtagsdesign fördelar trycket jämnare, vilket minskar risken för trötthet i händerna under operationer och tillfällig nervkompression i fingrarna. Dessutom har våra isärtagbara instrument lättgreppade dubbla frigöringsknappar som underlättar ihopsättning och isärtagning och samtidigt skyddar instrumentet mot oavsiktlig frånkoppling.

Hållbarhet
Snowden-Pencers laparoskopiska, isärtagbara instrument har konstruerats för allmän laparoskopi med förmåga att gripa, skära och klämma. De har en lätt men ändå stark insats av volframkarbid som garanterar ett hållbart utförande. Skaftet har en beläggning av Halar-isolering i dubbla lager, vilket minskar risken för sprickor och defekter i skaftets isolering. Instrumenten omfattas av en ettårig garanti med fullständig service och livstidsgaranti mot tillverkningsfel. 

Mångsidighet
Snowden-Pencers isärtagbara instrument går att demontera för visuell kontroll vid rengöring och sterilisering — vilket ger optimal sterilitet.

Den integrerade spärrmekanismen gör att det går lätt och snabbt att justera spärren och använda instrumentet med eller utan spärrfunktion. Dessutom möjliggör det ergonomiska ringhandtaget ett precisions- eller handflategrepp för optimal känsla.

Relaterade ProdukterObservera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-01057