Global Girişimler

BD olarak tüm faaliyetlerimiz dünyanın dört bir yanındaki her kesimden insanın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji ve ürün geliştirmede yenilikler, imalat ve operasyonlarda mükemmellik, değerlerimizi paylaşan kuruluşlarla işbirlikleri ve küresel müşteri hizmet ağı ve desteği aracılığıyla sağlık hizmetlerini iyileştirme konusunda bir kararlılığı yansıtır. BD çalışanlarının işlerine kattıkları tutku, yaptığımız her şeyin kumaşına dokunmuştur - "Herkes için sağlıklı yaşam" amacıyla bir fark yaratabilecekleri bilincinden ilham alan bir tutkudur bu.


Enfeksiyon Önlemede Fark Yaratıyoruz

Sağlık Çalışanı ve Hasta Güvenliği

BD sağlık çalışanlarını ve hastaları kan yoluyla bulaşan patojenlere maruz kalmaktan korumak için tasarlanmış güvenlik donanımlı cihazların geliştirilmesi alanında 1988 yılından beri bir öncü ve dünya lideridir. BD, klinik süreçlere ve müşteri ihtiyaçlarına ilişkin derin bir kavrayışı yansıtan çözüm ve ürünler tasarlamaktadır. 

Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar dünya genelinde hastalık ve ölümlerin başlıca nedenlerinden birisidir. Sadece ABD, Avrupa ve Japonya'da her yıl tahmini olarak 6 milyon hastane kaynaklı enfeksiyon meydana gelmektedir. İnsani yönün ötesinde, hastane kaynaklı enfeksiyonlar dünya genelinde sağlık sistemine devasa bir mali yük getirmektedir. BD dünya genelinde hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesine yönelik olarak uzmanlığını, kaynaklarını ve teknolojilerini kullanmaya kararlıdır. BD, ölümcül MRSA, VRE suşları gibi hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan bazı mikroorganizmaları hızlı bir şekilde belirlemek için bir dizi moleküler tanı testi sunmaktadır.


Global Sağlığın İyileştirilmesi

HIV/AIDS ve Tüberküloz

BD'nin gelişen dünyada HIV/AIDS ile mücadeleye çok boyutlu yaklaşımı, kendisini hastalığa ve öldürücü ortağı tüberküloza (TB) karşı mücadelede önemli bir etki yapmak üzere konumlandırmaktadır. Bu hastalıkları hiçbir teknoloji ya da şirketin tek başına yenemeyeceğini fark eden BD, gelişen dünyada sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayan sorunların üstesinden gelmek amacıyla öncü teknolojisine, uzmanlığına.

Daha fazla bilgi için »