BD Micro-Fine™ İnsülin Enjektörleri

BD Micro Fine 0.5 and 1ml
BD Micro Fine Plus 0.5ml

Insulin Injector

BD Micro-Fine™ Plus 0,5 ml

Enjektör üzerindeki her çizgi 1 üniteye karşılık gelir. 50 üniteye kadar insülin yapabilme imkanı sağlar. 8mm x 30G'dir.

BD Micro Fine Plus 0.5

BD Micro-Fine™ Plus 1 ml

Enjektör üzerindeki her çizgi 2 üniteye karşılık gelir. 100 üniteye kadar insülin yapabilme imkanı sağlar. 8mm x 30G'dir.


Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.