BD BACTEC™ MGIT Mikobakteri Testi

Yaygınlaşan Tüberküloz tanısında standardizasyonu belirleyecek kadar yüksek kaliteli MGIT 960 Tüberküloz laboratuvarlarının temelini oluşturur. En yüksek oranda izolasyon hassasiyeti sıvı bazlı besiyerli MGIT’i (Mycobacteria Growth Indicator Tube), kültür için primer ekim besiyerlerinden biri yapmıştır. DSÖ, CLSI vb uluslarası standartlar Majör Antibiyogram Hassasiyet Testi (PZA, SIRE) ve BACTEC 460 TB’den sonra tek Minör Antibiyogram Hassasiyet Testi (Amikasin, Kapreomisin, Ethionamid, Kanamisin, Levofloksasin, Linezolid, Moksifloksasin, Ofloksasin, Rifabutin…) için gerekli MİK değerlerinin standardize edildiği tek sistemdir.

BD BACTEC MGIT 960 Kültür ve Hassasiyet Testi

BD BACTEC MGIT 960 SIRE Çalışma Broşürü

BD BACTEC MGIT 960 PZA Çalışma Broşürü

BD BBL MycoPrep Dekontaminasyon KitiTüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.