Tjeneste for infusjonsanalyse

Tjeneste for infusjonsanalyse

Konkret informasjon for betimelige avgjørelser

BD gir et klart perspektiv på Alaris™-systemdata og Guardrails™-programvarevarsler for kontinuerlig å kunne evaluere praksis innen pasientsikkerhet, overvåke overholdelse av sykehusets retningslinjer og understøtte tiltak for samsvar og akkreditering.

For å oppnå dette har BD utviklet en Guardrails-konsulenttjeneste som sørger for effektiv utnyttelse av Guardrails, som optimaliserer infusjonspraksisen og pasientsikkerheten.

Guardrails-konsulenttjenesten hjelper kundene med følgende:

 • Utvikle Guardrails-datasett.
 • Lære opp staben i bruk av Guardrails-infusjoner
 • Implementere Guardrails på sykehusområdene.
 • Laste ned data for CQI-analyse (kontinuerlig kvalitetsforbedring).
 • Rapportere (CQI) om data og gi tilbakemelding til kunder.
 • Endre datasett og laste opp endringer til lageret med infusjonsutstyr.
 • Identifisere endringer i praksis og en handlingsplan for forbedringer i prestasjonene.
 • Planlegge fremtidige nedlastinger

Guardrails-teamet består av personer som jobber med pasientsikkerhet, Guardrails-spesialister og opplæringssykepleiere. Dette teamet supplerer den eksisterende lokale BD-ledelsen for å gi kundene et godt støtteapparat, og det koordineres via den lokale BD-distriktssjefen.

 • Brukerspesifikke og brukervennlige Harm Index kategoriserer innvirkningen av avvergede skadelige hendelser.
 • Gir innsikt uten å kreve flere tekniske ressurser eller interne stabsressurser.
 • Sømløs databehandlingspraksis basert på 20 års erfaring med data fra medisinske enheter og innsikt fra over 3000 enhetskunder.
 • Gir konkret informasjon basert på klinikernes infusjonspraksis.
 • Intuitiv navigering gir rask tilgang til understøttende transaksjonsdetaljer.
 • Fra skaperne av Alaris™-systemet, din pålitelige partner for analytisk innsikt.


Please note, not all products, services or features of products and services may be available in your local area. Please check with your local BD representative.

2000WS-NO-NO-00117