Lagerstyring

Alle klinikere har oplevet det - et uventet tomt lager, som tvinger behandlerne til at spilde tiden på jagt efter forsyninger. Det er ikke blot et irritationsmoment, det er også en risiko for patientsikkerheden, som leder opmærksomheden væk fra klinisk behandling.

Integrerede analyseløsninger fra BD hjælper dig med at optimere forsyningskæden for at reducere restordrer, identificere forældede produkter, evaluere par niveauer og få effektiviteten og nøjagtigheden af lagerstyring op på et højere niveau.

Hvad enten man analyserer et helt hospitals eller en hel sundhedsorganisations ydeevne eller borer ned til bestemte arbejdsstationer og brugere, gør disse unikke værktøjer, at du kan identificere tendenser og spotte muligheder for at bidrage til at forbedre de kliniske, driftsmæssige og finansielle resultater.

Pyxis™ CathRack systemet

Pyxis™ CathRack systemet fra BD styrer forsyninger, som anvendes på kardiologiske og interventionsradiologiske laboratorier, som f.eks. pacemakere, implanterbare kardioverter-defibrillatorer (ICD), stenter, vaskulære grafter, katetre og guide wires.

Pyxis™ SupplyCenter server

Pyxis™ SupplyCenter serveren fra BD indsamler data fra Pyxis™ lagerstyringssystemer på hele virksomheden.

Pyxis™ ParAssist system

Den håndholdte Pyxis™ ParAssist enhed fra BD indsamler lagerdata på eksterne eller åbne forsyningslagerplaceringer, og disse data integreres derefter med Pyxis™ SupplyCenter lager- og dataadministrationssystemet til virksomheder eller andre Pyxis™ teknologier.


Bemærk, at ikke alle produkter, tjenester eller funktioner er tilgængelige i alle lande. Forhør dig hos den lokale repræsentant for BD.

2000WS-DK-DA-00302