Yksityisyydensuojaa ja Evästeitä Koskeva Lausunto

Yksityisyyden Suojaa Koskeva Lausunto

TÄRKEÄÄ

Yksityisyyden Suojaa Koskevan Lausunnon Vahvistaminen

Tämän Internetsivuston käyttäminen merkitsee samalla sitä, että olette tutustunut "Yksityisyyden suojaa koskevan lausuntomme" ehtoihin ja hyväksytte ehdot sekä sen, että voimme kerätä, käyttää ja siirtää henkilötietojanne ja käyttäjätietojanne lausunnossa kuvatulla tavalla. Mikäli ette hyväksy näitä ehtoja, älkää käyttäkö Internetsivustoamme älkääkä luovuttako meille henkilötietoja tämän Internetsivuston kautta. Tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto muodostaa osan Internetsivustomme Käyttöehtoja ja sitä sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Huomatkaa, että tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa sovelletaan ainoastaan sellaisten henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttämiseen, jotka on saatu tämän Internetsivuston kautta. Lausuntoa ei kuitenkaan sovelleta Becton, Dickinson and Company:n ja/tai sen tytäryhtiöiden nykyisten tai entisten työntekijöiden tai niiden edustajien henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttöön työhön tai etujen hallinnointiin liittyvässä tarkoituksessa, joita säädellään BD:n muissa käytännöissä (”Muut Käytännöt”). Mikäli luovutatte henkilötietojanne BD:lle kyseisessä tarkoituksessa, ottakaa meihin yhteyttä saadaksenne kopion asiaankuuluvasta Muusta Käytännöstä.

Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon sisällysluettelo on alla. Lukekaa Yksityisyyden suojaa koskeva lausuntomme huolellisesti kokonaisuudessaan. Jos Teillä on kysyttävää tästä lausunnosta tai tavastamme kerätä, tallentaa ja käyttää tietoja, ottakaa meihin yhteyttä, yhteystiedot löydätte alempaa.

BD:n Yksityisyyden Suojaa Koskevan Lausunnon Muutokset

Internetsivusto ja yrityksemme muuttuvat koko ajan. Tästä syystä BD:n voi olla syytä muuttaa Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoaan aika ajoin. BD pidättää itselleen oikeuden päivittää tai muuttaa Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tarkistakaa lausunto säännöllisesti ja erityisesti ennen henkilötietojen luovuttamista. Tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto on päivitetty viimeksi 25.9.2014. Internetsivuston käyttö merkitsee aina sitä, että hyväksytte lausunnon päivitetyn tai muutetun version ehtoineen, joka on voimassa käyttöhetkellä.

Tervetuloa

Tervetuloa Internetsivustolle www.bd.com/fi-fi (”Internetsivusto”) Tätä Internetsivustoa ylläpitää Becton Dickinson Oy, yhdysvaltalaisen Becton, Dickinson and Company:n tytäryhtiö, (yhtiöihin viitataan myös termeillä ”BD” ja ”me”) Yhdysvalloissa sijaitsevan BD:n ulkopuolisen palvelinyhtiön kautta. Sivuston tarkoituksena on tarjota asiakkaillemme tietoa, tuotteita ja muita aloitteita, joita BD ja sen tytär- ja sisaryhtiöt (yhteisesti BD Palvelut) kehittävät ja/tai tarjoavat. Olette tärkeä BD:lle ja kuten tässä Yksityisyyden suojaa koskevassa lausunnossa on kuvattu, BD pyrkii suojaamaan tarpeellisin keinoin yksityisyyden suojaanne käyttäessänne tätä Internetsivustoa. Yksityisyyden suojaa koskevassa lausunnossa kuvataan se tapa, jolla BD käsittelee sivustojen käyttäjistä saatavia tietoja. Tämä Internetsivusto on tarkoitettu sen käyttäjille Suomessa.

Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon sisällysluettelo on alla. Lukekaa Yksityisyyden suojaa koskeva lausuntomme huolellisesti kokonaisuudessaan. Jos Teillä on kysyttävää tästä lausunnosta tai tavastamme kerätä, tallentaa ja käyttää tietoja, ottakaa meihin yhteyttä, yhteystiedot löydätte alempaa.

Lapsia Koskeva Huomautus

Jos olette alle 18-vuotias, älkää luovuttako meille mitään henkilökohtaisia tietoja tällä Internetsivustolla.

Tätä Internetsivustoa ei ole tarkoitettu lapsille. Useimmat tässä Internetsivustossa tarjottavat palvelut on suunniteltu yli 18-vuotiaille henkilöille. Näkemyksemme mukaan lapset tarvitsevat erityistä suojaa Internetin käytön yhteydessä. Sen mukaisesti kuin Yhdysvaltojen laissa Lasten yksityisyyden suojasta verkossa, jota sovelletaan alle 13 -vuotiasta lasta koskeviin tietoihin, säädetään, mikäli henkilö, jonka tiedämme olevan alle 18-vuotias, lähettää meille henkilökohtaisia tietoja, emme säilytä sellaisia tietoja. Voimme kuitenkin käyttää tietoja täyttääksemme velvoitteemme seurata tuotepalautteita tai -valituksia ja otamme suoraan yhteyttä tiedot lähettäneeseen henkilöön ja ilmoitamme, ettemme ota vastaan henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä. Lisäksi, vaikka laki ei sitä vaadikaan, jos tiedätte, että alle 18-vuotias henkilö on luovuttanut meille henkilökohtaisia tietojaan, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Määritelmät

"Yhdistetyllä tiedolla" tarkoitetaan kävijöiden asiakastilastoja, henkilötietoihin perustuvia mielenkiinnon kohteita ja käyttäytymismalleja sekä muuta meille luovutettua tietoa, joka on koottu yhteen ja analysoitu perustuen yhdistämiseen ja anonymiteettiin.

"Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen, mukaan lukien esimerkiksi henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

"Julkisella tiedolla" tarkoitetaan tietoa, joka on postitettu Internetsivuston mille tahansa julkiselle alueelle kuten ilmoitustauluille, keskustelu- tai mielipidepalstoille. Katsokaa myös mitä asiasta todetaan Käyttöehtojemme kohdassa ”Julkinen ja pyytämättä saatu tieto”.

"Pyytämättä saadulla tiedolla" tarkoitetaan uusia tuoteideoita tai tuotteiden muunnosehdotuksia ja muita pyytämättä saatuja yhteydenottoja. Pyytämättä saaduissa tiedoissa olevia Henkilötietoja käsitellään tässä Yksityisyyden suojaa koskevassa lausunnossa kuvatulla tavalla; katsokaa kuitenkin myös mitä asiasta todetaan Käyttöehtojemme kohdassa ”Julkinen ja pyytämättä saatu tieto”..

"Käyttäjätiedolla" tarkoitetaan kaikkea sellaista passiivisesti Internetsivuston käyttäjiltä kerättyä tietoa, joiden perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä, mukaan lukien esimerkiksi tilastotieto Internetsivuston käytöstä.

Termeillä ”Te” ja ”Teidän” tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon yhteydessä tarkoitetaan ketä tahansa Internetsivuston käyttäjää.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Mitä Tietoa Keräämme?

Tiedot, jotka Te annatte meille: Keräämme Henkilötietoja kuten nimenne, syntymäaikanne, sähköposti- tai postiosoitteenne, kun vapaaehtoisesti rekisteröidytte tämän Internetsivuston käyttäjäksi tai käytätte tiettyjä BD:n Palveluita. Käytämme keräämiämme Henkilötietoja tarjotaksemme Teille ylivertaisen asiakaskokemuksen ja kehittääksemme sekä markkinoidaksemme BD:n palveluja. BD voi tallentaa kerätyt Henkilötiedot itse, tai tällaiset tiedot voidaan tallentaa sellaisiin tietokantoihin, joita BD:n tytär- ja sisaryhtiöt, edustajat tai palveluntuottajat omistavat ja ylläpitävät. BD pidättää itsellään oikeuden näihin tietokantoihin ja niiden sisältämiin tietoihin.

os rekisteröidytte BD:n käyttäjäksi tai käytätte sivuston yksilökohtaisia toimintoja, voimme luoda käyttäjäprofiilin, joka sisältää nimenne, postiosoitteenne, sähköpostiosoitteenne ja muita asiaankuuluvia antamianne tietoja. Voimme yhdistää tällaisia tietoja muista lähteistä saatuihin tietoihin. Esimerkiksi jos vastaanotamme virheellisen postinumeron, voimme käyttää kolmannen osapuolen tietokoneohjelmaa korjataksemme virheen. Voimme myös kerätä sähköposti- tai muita osoitteita muiden yhtiöiden mainoslistoista esimerkiksi yhteisen markkinointitoimenpiteen kyseessä ollessa. Mikäli teemme näin, (1) kerromme viestinnässämme, miten vastaanottaja on lisätty listaamme ja (2) tarjoamme vastaanottajalle mahdollisuuden poistaa itsensä listaltamme. Lisäksi voimme pyytää Henkilötietoja, jos osallistutte BD:n rahoittamaan koulutusohjelmaan, kilpailuun tai markkinointitoimenpiteeseen. Kun otatte yhteyttä BD:hen, voimme tallentaa ko. viestinnän, sekä saatamme toisinaan pyytää osallistumaan myynti- ja markkinointitutkimukseen.

Joissakin tapauksissa voimme tilata tiedot sisältävien palvelimien ylläpidon ja muita teknisiä palveluita kolmannelta osapuolelta. Tällaisille kolmansille osapuolille annetaan vain ne tiedot, jotka he tarvitsevat alihankintana suoritettavan tehtävän hoitamiseen. Edellytämme, että kolmannet osapuolet suojaavat käyttäjän tiedot tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti. Kaikissa sellaisissa kohdissa, joissa BD kerää Henkilötietoja, on linkki tähän Yksityisyyden suojaa koskevaan lausuntoon.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Tietojen Siirtäminen Ulkomaille

Kun luovutatte meille vapaaehtoisesti Henkilötietoja, annatte meille samalla luvan käyttää näitä tietoja tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon ehtojen mukaisesti. Internetin luonteen vuoksi jos vierailette Internetsivustollamme muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, viestiliikenne johtaa väistämättä tietojen siirtymiseen yli kansainvälisten rajojen. Jos luovutatte Henkilötietoja tämän Internetsivuston kautta, suostutte siihen, että henkilötietonne siirretään nykyisestä sijainnistanne BD:n, sen tytär- ja sisaryhtiöiden, edustajien ja palvelutuottajien Euroopan Unionissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sijaitseviin toimistoihin ja palvelimiin. Mikäli tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka lait eivät turvaa vastaavaa tietosuojaa, BD varmistaa Henkilötietojenne riittävän suojaamisen tämän ”Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon” mukaisesti.

Vierailemalla tällä Internetsivustolla ja luovuttamalla Henkilötietoja sivuston kautta hyväksytte tietojenne siirron.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Valinnan Mahdollisuus

Voitte käyttää tätä Internetsivustoa luovuttamatta Henkilötietojanne, vaikka se saattaa rajoittaa mahdollisuuttanne saada tiettyä informaatiota tai käyttää muita arvokkaita BD:n palveluita, mukaan lukien esimerkiksi informatiiviset uutiskirjeet ja vastaukset kysymyksiin, joita Teillä saattaa olla. Mikäli Henkilötietoja ei lain mukaan vaadita tai ne eivät ole tarpeellisia tietyn palvelun tarjoamisessa (esimerkiksi yhteydenotot tiedustelunne johdosta), nimimerkin käyttäminen on mahdollista.

Säilytämme Henkilötietojanne ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeellista sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten tiedot on kerätty tai oikeudellista raportointia tai asiakirjojen säilyttämistä koskevat oikeudelliset vaatimukset edellyttävät. Pyrimme päivittämään, korjaamaan tai pyydettäessä poistamaan hallussamme olevat Henkilötietonne, jotka olette aikaisemmin lähettänyt tämän Internetsivuston kautta. Halutessanne päivittää Henkilötietojanne, ottakaa meihin yhteyttä, yhteystiedot löydätte alempaa. Mikäli ette halua meiltä enää yhteydenottoja, voitte myös noudattaa viesteihimme sisältyvää viestilistalta poistamista koskevaa menettelyä.

Huomatkaa, että vaikka pyrimme pyydettäessä päivittämään, korjaamaan tai poistamaan Henkilötietonne mahdollisimman pian, muutosten tekeminen ei ole aina mahdollista ennen uuden viestin lähettämistä. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Vaikka olette pyytänyt Henkilötietojenne poistamista listaltamme, BD pidättää oikeuden säilyttää tiedot tietyissä rajatuissa tapauksissa, kuten poistaaksemme tietonne pyynnöstänne muilta listoilta, ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi, ongelmien välttämiseksi tai Käyttöehtojen ("Terms and Conditions") noudattamiseksi. Jos BD:n tulee säilyttää osa Henkilötiedoistanne em. tarkoitusta varten, BD pyrkii rajaamaan säilytettävän tiedon ainoastaan sellaisiin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä kyseistä tarkoitusta varten. Edelleen hyväksytte sen, että Henkilötietoja ei aina pystytä teknisten ongelmien ja varmuuskopioiden vuoksi kokonaisuudessaan poistamaan tietokannoista. Tästä syystä Teidän ei tule olettaa, että Henkilötietonne kokonaisuudessaan poistetaan järjestelmästämme pyynnöstänne.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Henkilötietojen Käyttö ja Muut Tiedot

BD käyttää luovuttamianne Henkilötietoja liiketoimintansa tarkoituksiin tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti.

  • Mikäli luovutatte Henkilötietoja tiettyä tarkoitusta varten, Henkilötiedot ovat käytettävissämme luovutettua tarkoitusta tai sitä vastaavaa tarkoitusta varten, mukaan lukien, jos mahdollista, tekemänne tilauksen käsittelyä varten tai ilmoittaaksemme, että tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos esimerkiksi otatte meihin yhteyttä sähköpostitse, saatamme käyttää luovuttamianne Henkilötietoja vastataksemme Teille; tai jos otatte yhteyttä koskien työpaikkailmoitusta, luovuttamianne tietoja voidaan käyttää rekrytointiprosessissa. Saatamme myös yhdistää luovuttamianne Henkilötietoja tietoihin, jotka olemme saaneet kolmansilta osapuolilta.
  • BD ja sen tytär- ja sisaryhtiöt saattavat myös käyttää Henkilötietojanne, Käyttäjätietojanne ja muita Internetsivustolta kerättyä tietoa kehittääksemme Internetsivustomme sisältöä ja käytettävyyttä, ymmärtääksemme paremmin asiakkaitamme ja markkinoita, parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme sekä tehostaaksemme ja helpottaaksemme myyntiämme.
  • BD ja sen tytär- ja sisaryhtiöt saattavat käyttää tietoja ottaakseen Teihin tulevaisuudessa yhteyttä sähköisesti, etämarkkinoinnin kautta tai muuten kertoakseen ja tarjotakseen Teille tuotteita tai palveluita, jotka uskoaksemme voisivat kiinnostaa Teitä. Mikäli otamme Teihin yhteyttä, jokainen lähettämämme yhteydenotto sisältää ohjeet siitä, miten voitte estää tulevaisuudessa tapahtuvat yhteydenotot.

Mikäli ette halua enää tulevaisuudessa meiltä yhteydenottoja tai haluatte poistaa nimenne postituslistaltamme, noudattakaa yhteydenotossa olevaa postituslistaltamme poistamista koskevaa menettelyä. Voitte myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@europe.bd.com Katso alempaa BD:n yhteystiedot.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Vastaanottamamme Tiedon Jakaminen

BD katsoo käyttäjältä saamiensa tietojen olevan erittäin tärkeitä sen ja käyttäjän välisen suhteen kannalta. BD luovuttaa saamiaan tietoja, Henkilötiedot mukaan lukien, tytär- ja sisaryhtiöilleen, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa. Lisäksi BD voi muiden yhtiöiden tapaan teettää alihankkijoilla tietyt liiketoiminnalliset tehtävät, kuten tietojen postituksen, tietokantojen ylläpidon ja maksuliikenteen hoidon. Alihankkijayrityksille, jotka eivät ole BD:n tytär- tai sisaryhtiöitä, pyritään antamaan vain ne tiedot, jotka tarvitaan alihankintana suoritettavan tehtävän hoitamiseen. Alihankkijoita vaaditaan suojaamaan käyttäjän tiedot tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti.

Mikäli syötätte Henkilötietojanne rekisteröintisivulla, joka liittyy yhteistyöhön jonkun toisen tuotemerkin kanssa, kuten kilpailu, jota sponsoroivat sekä BD että sen yhteistyökumppani, Henkilötietonne tulevat sekä BD:n että sen yhteistyökumppanin saataville. Vaikka BD käyttää siinäkin tapauksessa Henkilötietojanne tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti, Henkilötietojenne käyttäminen yhteistyökumppanin toimesta tapahtuu kyseisen yrityksen yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjen mukaisesti, joista BD ei ole vastuussa. Luovuttaessanne tietoja sponsoroiduilla tai mainossivuilla, kehotammekin tarkastamaan yhteistyöyrityksen yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt.

Tietyissä tilanteissa voimme luovuttaa hallussamme olevia Henkilötietoja ja muita tietoja kolmansille osapuolille ilmoittamatta siitä Teille etukäteen. Tällaiset tilanteet on kuvattu alla:

Lailliset vaatimukset:

BD voi luovuttaa Henkilötietojanne, Käyttäjätietojanne ja muita tietojanne, jos laki niin vaatii tai jos BD on hyvässä uskossa, että tiedot on luovutettava, jotta a) voidaan täyttää laillinen vaatimus, b) suojata BD:n ja sen tytär- ja sisaryhtiöiden lainmukaisia oikeuksia ja omaisuutta, c) voidaan pakottavissa olosuhteissa suojata Internetsivustojen käyttäjien ja yleisön turvallisuus tai d) suojautua lailliselta vastuulta.

Liiketoimintasiirrot, fuusiot ja liitännäiset toimet:

Yhtiömme kehittämiseen voi kuulua yhtiöiden tai resurssien myymistä, ostamista, rakentamista tai niiden uudelleenorganisointia. Henkilötiedot voivat olla siirrettävien resurssien osa tällaisen liiketoiminnan uudelleenjärjestämisen yhteydessä.

BD on monesta yhtiöstä koostuvan kansainvälisen konsernin emoyhtiö. Tästä syystä saatamme ajoittain siirtää Henkilötietojanne yhdestä tietokannasta toiseen maahan kuten edellä otsikolla ”Tietojen siirtäminen ulkomaille,” on kuvattu.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Julkinen ja Pyytämättä Saatu Tieto

Tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto ei koske niitä Julkisia tietoja, jotka olette luovuttanut BD:lle tämän Internetsivuston kautta tai muulla tavoin. Mikäli luovuttamanne Julkinen tieto sisältää Henkilötietoja, käytämme Henkilötietoja ainoastaan tässä kuvatulla tavalla. Varoitamme kuitenkin, että koska tiedot (mukaan lukien Henkilötietonne) ovat saatavilla julkisessa foorumissa, ei muiden Internetsivuston kävijöiden sivustolta saaman tiedon käyttöä ja paljastamista valvota ja säännellä BD:n toimesta eikä sitä koske tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto.

Mikäli luovutatte pyytämättä Henkilötietoja, käytämme niitä tässä kuvatulla tavalla. Mikäli pyytämättä saatu tieto sisältää muuta tietoa, muuhun tietoon ei sovelleta tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa. Katsokaa myös mitä ”Julkisesta ja pyytämättä saadusta tiedosta” todetaan Internetsivustomme Käyttöehdoissa.

Huomatkaa, kuten edellä todettu, että tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa sovelletaan ainoastaan sellaisten Henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttämiseen, jotka on saatu tämän Internetsivuston kautta. Lausuntoa ei kuitenkaan sovelleta Becton, Dickinson and Company:n ja/tai sen tytäryhtiöiden nykyisten tai entisten työntekijöiden tai niiden edustajien Henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttöön työhön tai etujen hallinnointiin liittyvässä tarkoituksessa, joita säädellään BD:n Käytännöissä.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Linkit Muihin Internetsivustoihin

Yksityisyyden suojaa koskeva lausuntomme koskee vain tätä Internetsivustoa. Tällä Internetsivustolla saattaa olla viittauksia tai linkkejä muihin BD:n Internetsivustoihin ja muihin Internetsivustoihin, joista BD ei vastaa ("Kolmansien osapuolen Internetsivustot”). Tässä kuvatut periaatteet ja toimintatavat eivät koske Kolmansien osapuolten Internetsivustoja. BD ei tarkista tai hyväksy millään tavalla niitä Kolmansien osapuolten Internetsivustoja, joihin on linkit tästä Internetsivustosta. Kolmansien osapuolten Internetsivustojen yksityisyyden suojasta, tietoturvasta, tietojen keräämisestä ja tietojen jakamisesta kehotamme hankkimaan lisätietoja suoraan Kolmannen osapuolen Internetsivustolta.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

Tietoturva

BD pyrkii suojaamaan luovuttamanne Henkilötiedot katoamista, väärinkäyttöä, valtuuttamatonta käyttöä, paljastamista, muuttamista tai tuhoamista vastaan asianmukaisin toimenpitein. Jos Internetsivuston asianmukaisessa sivussa ei ole muuta ilmoitettu, BD ei ole suojannut Internetsivuston tietoja erityisillä toimenpiteillä, jolloin Internet-tiedonsiirron normaalit turvallisuusriskit on otettava huomioon. Kuten todettu, tiedonsiirto Internetin kautta tai sähköpostitse ei ole koskaan täysin turvallista tai virheetöntä. Internetsivustoon tai Internetsivustosta lähetetyn sähköpostiviestin tietoturvaa ei voida taata, joten lähetettävien tietojen luonne on harkittava tarkoin. Tämä tosiseikka on pidettävä mielessä, kun luovutatte Henkilötietojanne BD:lle tai jollekin muulle osapuolelle Internetin kautta. Edelleen tämän Internetsivuston yhteydessä käytettävien salasanojen, tunnistenumeroiden tai muiden tunnistetietojen salassapito on omalla vastuullanne, katsokaa mitä asiasta todetaan Käyttöehdoissa.

[ Palaa sisällysluetteloon ]

BD:n Yhteystiedot

Ottakaa yhteyttä, jos Teillä on kysyttävää BD:n Yksityisyyden suojaa koskevasta lausunnosta tai Internetsivustojen tietojen esitystavasta.

Yhteystietomme ovat:

Becton Dickinson Oy 
Äyritie 18 
01510 Helsinki 
Puh. +358 (0)9 8870 780 
Faksi + 358 (0)9 8870 7816
Sähköposti: bdsuomi@europe.bd.com


Voitte ottaa yhteyttä myös Internetsivustomme kohdasta “Yhteystiedot

[ Palaa sisällysluetteloon ]