Használati Feltételek

Használati követelmények és feltételek amelyek a www.bd.com/hu használatát szabályozzák

Bevezetés

Üdvözöljük a www.bd.com/hu portálon (a „Portál”). Becton, Dickinson and Company (az alábbiakban, mint „BD”,  „mi”, „a mienk”, amelyik alkalmazható) Önnek biztosítja a hozzáférést a portálhoz jelen követelmények és feltételek mellett, amelyek ebben a Használati feltételek szerződésben szerepelnek (a „Szerződés”). Kérjük olvassák el gondosan ezt a szerződést. Amennyiben belép a portálra, Ön korlátozás nélkül vállalja a szerződés előírásainak betartását. Amennyiben nem ért egyet azzal, hogy be kell tartania a szerződés előírásait, Ön nem léphet be, nem használhatja a portált és nem tölthet le fájlokat.

Kérjük megjegyezni, hogy egyéb BD portálokat saját specifikus követelményeik és feltételeik szabályozzák. Azt tanácsoljuk, hogy gondosan olvassa el ezeket a dokumentumokat amikor ezekre a más BD portálokra belép.

Kérjük megjegyezni, hogy amennyiben Ön már a BD ügyfele vagy beszállítója, ezeknek a feltételeknek nem célja felülírni azt, ami ügyfél vagy vállalkozói szerződésében szerepel. Amennyiben következetlenséget fedez fel, az írásos szerződésében foglalt követelmények és feltételek az irányadóak. Bármely BD termék és szolgáltatás külön feltételek tárgyát képezheti, ami szabályozza ezek felhasználását.

A BD fenntartja magának a jogot jelen szerződés karbantartására vagy módosítására, minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Amennyiben Ön ilyen módosítás után használja a portált, ezzel elfogadja és vállalja, hogy betartja a szerződés módosított feltételeit. Ebből az okból kifolyólag, arra ösztökéljük, hogy ahányszor csak a portálra látogat, tekintse át a szerződés szövegét. Jelen szerződést utoljára 2007. július 27.-án módosították.

A portál hozzáférhetősége és a külföldi felhasználók

A portált a BD cég az Egyesült Államokban muködteti. Jelen portál és tartalma (a „Tartalom”) úgy lettek összeállítva, hogy megfeleljenek a magyarországi törvényes előírásoknak és szabályoknak, és magyar illetőségu felhasználóknak van szánva. Előfordulhat, hogy a belépés a portálra és ennek tartalma, nem törvényes egyesek számára akik Magyarországon kívül élnek. Amennyiben Ön nem Magyarország területéről lép be erre a portálra, ezt saját felelősségére teszi, és Ön felelős betartani joghatóságának a törvényeit. Ezen a portálon közzétett anyagok olyan termékre vagy szolgáltatásra vonatkozhatnak, amelyet nem forgalmaznak az Ön országában. További információkért forduljon a BD helyi képviseletéhez. Ezen túlmenően, BD nem állítja, hogy a portálon lévő anyagok megfelelőek vagy rendelkezésre állnak Magyarországon kívüli helyeken, és tilos a hozzáférés olyan országokból amelyekben ezek tartalma törvénytelen. Nem kell úgy értelmeznie semmi a portálon lévő dolgot, mint promóció vagy ösztökélés valamely termék, illetve használata irányában amelyet országa törvényei és szabályai nem engedélyeznek.

Ez a portál nem szolgál egészségügyi tanácsokkal

A portál tartalma tömör formában van megadva, általánosságban és csak tájékoztató jelleggel; semmiképpen sem szánjuk vagy ajánljuk az orvos tanácsának helyettesítésére. Nem szabad ennek a portálnak a tartalmát egészségügyi vagy alkalmassági kérdésnek, illetve betegségnek a diagnózisára. Mindig forduljon orvosához vagy egyéb képzett egészségügyi szolgáltatóhoz egészségével vagy kezelésével kapcsolatban. Semmi abból ami a portálon szerepel, nem orvosi diagnózis vagy kezelés megállapítására való. Soha ne tekintsenek el az orvos tanácsától és ne halogassák ennek kikérését, valami miatt amit a portálon olvastak.

Szerzői jogra utaló megjegyzés és a használat korlátozása

Jelen portálon lévő anyagok kizárólag a szerződés által kifejezett módon engedélyezett célokra használhatóak. A portál teljes tartalma, beleértve a tartalomjegyzék kiválasztását, elrendezését és formatervezését, a BD vagy licencbirtokosainak tulajdonát képezi és szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjogok védik, beleértve a sui generis jogokat az adatbázisok védelme tekintetében. Tilos a tartalom egészében vagy részben és bármilyen módon való módosítása, másolása, reprodukálása, feltöltése, közvetítése vagy elosztása, beleértve minden kódot és szoftvert. Ön letölthet dolgokat a portálról saját személyes, nem kereskedelmi célú használatára, feltéve, hogy semmi módon nem változtatja meg a tartalmat és tiszteletben tartja a szerzői és egyéb tulajdonjogokat, és amikor megjeleníti vagy használja ezeket megemlíti, hogy „A Becton, Dickinson and Company engedélyével”.

Eljárások a szerzői jog megsértése esetében

Mi tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogát, és kérjük Ön is így tegyen. Amennyiben úgy hiszi, hogy munkáját úgy másolták vagy használták fel, hogy szerzői jogait megsértették, kérjük közölje az alelnök és szellemi jogtulajdonok főtanácsosával, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, Email: copyrightagent@bd.com a következő adatokat:

  • elektronikus vagy kézi aláírása annak a személynek aki jogosult a szerzői jog tulajdonosának a nevében eljárni;
  • a szerzői jog által védett munka leírását, amelyet ön szerint illetéktelenül használtak fel;
  • annak meghatározása, hogy az anyag amelyről Ön úgy véli, hogy sérti szerzői jogait, pontosan hol szerepel a portálon;
  • az Ön lakcíme, telefonszáma és email címe;
  • nyilatkozat, amely szerint Ön jóhiszeműen azt feltételezi, hogy a vita tárgyát képező felhasználást a jogtulajdonos, megbízottja vagy a törvény nem tette lehetővé;
  • Önnek egy nyilatkozata, miszerint hamis tanúvallomás terhe mellett a fenti információ pontos és Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy teljes felhatalmazással bír a jogtulajdonos nevében eljárni.

Védjegy megjegyzés

A portálon szereplő minden védjegy, szolgáltatási jelzés vagy embléma (a „Védjegyek”), a BD, társvállalatok vagy külső felek bejegyzett és bejegyzetlen védjegyei. Semmi ami a portálon fellelhető nem értelmezhető olyképpen, folyományként kereseti igény meggátlásával, illetve megtiltásával vagy másképpen, hogy szavatolna valamilyen licencet vagy jogot a védjegyekre, a BD vagy a vonatkozó külső fél kifejezett írásos engedélyének hiányában. Kivéve ahol jelen szerződés kifejezetten megengedi, tilos a portálon található védjegyek használata. Kérjük megjegyezni, hogy a portálon szereplő vállalatok és termékek neve, védjegye lehet a vonatkozó tulajdonosnak. Az alábbiakban megadjuk a BD védjegyeit tevékenységi terület szerinti bontásban.

BD Brands PDF icon

Közismert és kéretlen információ

Ez a portál lehetőséget nyújt visszajelzésre a BD felé a portállal, termékeinkkel és egyéb kéretlen információval kapcsolatban (együtt „Kéretlen információ”). Csak olyan kéretlen információt adhat meg, ami megfelel jelen Követelmények és feltételek előírásainak.

Jelen feltételek mellett, elfogadunk újító szándékú ötleteket új termékek és technológiák tekintetében, olyan személyek és szervezetek részéről akik nem állnak alkalmazásban vagy egyéb jogviszonyban a BD céggel, feltéve, hogy ezeket létező szabadalmak védik vagy a beterjesztő már eljárt szabadalmi igénye elnyerése tekintetében. Amennyiben ilyen ötleteket kíván beterjeszteni kattintson ide a beterjesztési tájékoztató és eljárás megtekintéséhez.

A BD és alkalmazottai nem fogadnak el és nem vizsgálnak meg egyéb kéretlen ötleteket, beleértve reklámkampányok, új promóciók, új termékek vagy technológiák, folyamatok, anyagok marketing tervek vagy új terméknevek vonatkozásában. Kérjük ne küldjön semmi művészeti alkotást, mintát, bemutatót vagy egyeb munkát. Ennek a politikának egyetlen célja, elkerülni az esetleges félreértéseket vagy vitákat amikor a BD termékei vagy marketing stratégiája hasonlónak tűnhet a BD-hez beterjesztett ötletekkel. Így kivéve az előbbiekben taglalt esetekben a szabadalmazott ötletek vagy amelyeknek szabadalmazása folyamatban van, kérjük ne küldjenek kéretlen ötleteket a cégnek vagy valamely BD alkalmazottnak.

Amennyiben kérésünk ellenére, Ön mégis elküldi nekünk ilyen jellegű ötleteit vagy anyagokat, és amennyiben nyilvános információt tesz fel portálunkra, ezt NEM TEKINTJÜK TITKOSNAK vagy LEVÉDETTNEK, és a BD és társvállalatai szabadok bármilyen célra és bármiképpen felhasználni nevezett információt.

A portál lehetőséget biztosíthat nyilvános információk felvételére a portál nyilvános részein, mint például a hirdetőtábla (közösen „Nyilvános területek”), vagy megjegyzéseket, illetve visszajelzést adni az így megadott információ tekintetében („Nyilvános információ”). Bár időnként a BD monitorozhatja vagy áttekintheti a portál nyilvános területeire feltett információt, a BD erre kötelezettséget nem vállal és semminemű felelősséget sem vállal a portál publikus részeiben szereplő információkban fellelhető hibák, becsületsértések, rágalmazások, gyalázkodások, mulasztások, obszcenitások, pornográfia, istenkáromlás, veszély vagy pontatlanság tekintetében.

Önnek tilos feltenni vagy küldeni törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, lázító vagy istenkáromló anyagokat, vagy bármilyen anyagot ami olyan viselkedést jelent vagy ilyenre ösztökél, ami bűncselekményt jelent, polgárjogi felelősséget von maga után vagy másképpen áthágja a törvényes előírásokat. BD teljes körűen együttműködik minden rendfenntartó hatósággal vagy bírósági végzés esetén, amely felszólítja az ilyen anyagokat feltevők azonosságának a felfedésére.

A 18 év alatti gyermekek nem tehetnek fel semmi nyilvános vagy kéretlen információt, amely azonosításra alkalmas személyes adatokat tartalmaz.

Ugrópontok egyéb portálokhoz

Jelen szerződés (megállapodás) csak erre a portálra vonatkozik. A portálon ugrópontok vagy utalások lehetnek egyéb BD portálokhoz („Egyéb BD portálok”) valamint egyéb portálokhoz, amelyeket nem a BD üzemeltet („Külső portálok”). Ezek a hivatkozások és/vagy ugrópontok külső portálok felé csak az Önök kényelmét szolgálják, és nem szabad feltételezni, hogy ajánlásunk azt jelenti, hogy cégünk egyetért vagy jóváhagyja a ezeken a külső portálokon lévő információt, másrészt nem vagyunk kapcsolatban ezek üzemeltetőivel. A BD nem gyakorol ellenőrzést ezek a külső portálok felett és nem felelős ezek tartalmáért. A külső portálok (és az ott szereplő kapcsolódási pontok) olyan információt tartalmazhatnak termékekről, amelyet nem hagytak jóvá vagy vettek tudomásul az illetékes országos hatóságok. A BD nem támogat semmiféle, az ajánlottól eltérő felhasználást. A külső portálok (és az ott szereplő kapcsolódási pontok) olyan információt tartalmazhatnak, amely pontatlan, hiányos vagy elavult. Ön kizárólag saját felelőssége léphet be és használhatja a külső portálokat és az ezeken szereplő bármilyen kapcsolódási pontokat.

Kérjük megjegyezni, hogy egyéb BD portálokat saját specifikus követelményeik és feltételeik, valamint adatvédelmi politikájuk szabályoz. Azt tanácsoljuk, hogy gondosan olvassa el ezeket a dokumentumokat amikor ezekre a más BD portálokra belép.

Tilos a honlap bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba

Ezen a portálon szereplő elemeket védi a szerzői jog, védjegy külalak, tisztességtelen verseny elleni és egyéb törvények, és nem másolhatók vagy utánozhatók egészében vagy részben semmi módon, beleértve, de nem korlátozódva a a tartalmi elemek beépítését más honlapokba, mélyhivatkozás vagy tükörportálok alkalmazását. A portál tartalmának egyetlen eleme sem közvetíthető a BD kifejezett írásos beleegyezésének a hiányában. Amennyiben Ön szeretne saját honlapjára ugrópontot feltenni portálunkhoz, írjon a BD székhelyére a hu_info@bd.com címre további tájékoztatásért.

Reklámügynökségek

Az Ön levelezése vagy üzletei, részt vétele promóciókban olyan reklámozókkal, akiket portálunkon talált, vagy a portálon keresztül jutott el, beleértve a kifizetéseket és a vonatkozó áru vagy szolgáltatás kiszállítását és minden egyéb követelmény, feltétel, garancia vagy értelmezés ami az ilyen ügyletekkel kapcsolatos, kizárólag Ön és a reklámozó közötti jogviszonyt feltételez. Ön egyetért azzal, hogy nem felelünk és nem fogunk felelni semmi veszteség vagy kár tekintetében amely az ilyen ügyletek vagy a reklámozó portálunkon való jelenléte folytán következik be.

Felhasználó regisztrálása

Egyes funkciók ezen a portálon felhasználói nevet kérnek. A regisztrálás részeként, a látogatók felhasználónevet és jelszavat választanak a regisztrációs információ mellett, s ez utóbbi pontos és karbantartott kell legyen. Ön nem választhatja más személy felhasználói nevét azzal a szándékkel, hogy magát annak a személynek tünteti fel, és nem használhat olyan felhasználónevet, amelyre mos személynek van jogosultsága, hacsak erre nem kap engedélyt attól a személytől. Amennyiben elmulasztják a fentiek betartását, ez szerződésszegést jelent, amely felhasználói jogosultságának azonnali megszüntetését eredményezheti. Ön egyetért azzal, hogy ésszerű intézkedéseket foganatosítson jelszava biztonságának a megőrzése érdekében.

Ön felelős felhasználónevének használatáért és az ennek alapján végzett tevékenységekért, beleértve azt az esetet, amikor másvalaki számára megengedte felhasználónevének és jelszavának a használatát. Önnek tájékoztatnia kell a BD-t bármilyes ismert vagy illetéktelen felhasználásról felhasználóneve tekintetében, bármilyen gyanított biztonsági résről, beleértve jelszavának vagy egyéb releváns információnak az elvesztését, lopását vagy illetéktelenek által való felfedését.

A portál adatvédelmi politikája

Adatvédelmi politikánk elolvasható a portálon, és belépve a portálra Ön egyetért azzal, hogy jogilag Önt is köti az adatvédelmi nyilatkozat. Az adatvédelmi politika egészét belefoglaltuk utalásként ebbe a megállapodásba. Adatvédelmi nyilatkozatunk elolvasásához, kérjük kattintson ide.

Garanciák elhárítása

EZ A PORTÁL OLYAN INFORMÁCIÓT TARTALMAZ A BD CÉGRŐL, AMELY HASZNOS LEHET ÜGYFELEINKNEK, ALKALMAZOTTAINKNAK, RÉSZVÉNYESEINKNEK ÉS A NAGYKÖZÖNSÉGNEK. MINDAZONÁLTAL, A BD NEM AKARJA ÚGY FELTÜNTETNI ÉS SZAVATOLNI, HOGY MINDEN ITT LÉVŐ INFORMÁCIÓ PONTOS, ÉS KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET NEVEZETT INFORMÁCIÓ FRISSÍTÉSE, ILLETVE KARBANTARTÁSA TEKINTETÉBEN.

A PORTÁLT ÉS TARTALMÁT „ÚGY AHOGY VAN”, „ÚGY AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON NYÚJTJUK, MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL. A PORTÁL TARTALMA ESETÉN ELŐFORDULHATNAK KÉSLEKEDÉSEK, HIÁNYOK VAGY PONTATLANSÁGOK. A BD ÉS TÁRSVÁLLALATAI NEM SZAVATOLJÁK A TARTALOM VAGY MAGA A PORTÁL PONTOSSÁGÁT, TELJESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSÉRTÉS MENTESSÉGÉT, JOGCÍMÉT, FORGALMAZHATÓSÁGÁT VAGY ALKALMASSÁGÁT BIZONYOS CÉLRA, ÉS EZENNEL ELHÁRÍTUNK MINDEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT SZAVATOSSÁGOT. A BD NEM ÁLLÍTJA VAGY SZAVATOLJA, HOGY A PORTÁL TARTALMA MENTES A VÍRUSOKTÓL, FÉRGEKTŐL VAGY EGYÉB KÓDTÓL AMELY FERTŐZŐ VAGY ROMBOLÓ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZIK. MIVEL EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, EZEK A KIZÁRÁSOK NEM BIZTOS, HOGY ALKALMAZHATÓK AZ ÖNÖK ESETÉBEN.

Felelősségkorlátozás

ÖN EZT A PORTÁLT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. SEMMI ESETBEN SEM TARTHATÓ FELELŐSNEK A BD MINT CÉG, TÁRSVÁLLALATAI VAGY EZEK BÁRMELYIKÉNEK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMINEMŰ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGÉRT AMELY A PORTÁL HASZNÁLATÁRA VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉRE VEZETHETŐ VISSZA, ILLETVE AZÉRT KÖVETKEZIK BE, MERT MEGBÍZOTT A PORTÁL TARTALMÁBAN. EZ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ALKALMAZHATÓ MINDEN ÉS BÁRMINEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ÁLTALÁNOS, KÜLÖNLEGES, ELŐRE NEM LÁTOTT, KÖVETKEZMÉNYE VESZTESÉGRE ÉS KÁRRA, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ADATVESZTÉST, ÉS JÖVEDELEM VAGY NYERESÉGKIESÉST. EZ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ALKALMAZHATÓ ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ ÁLLÍTÓLAGOS FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN, HANYAGSÁGON, SÉRELMEN, KÖZVETLEN FELELŐSSÉG VAGY MÁS ALAPON JÖTT LÉTRE, ÉS MÉG AKKOR IS HA A BD VAGY TÁRSVÁLLALATAINAK VALAMELY FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉT ÉRTESÍTETTÉK, VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK A LEHETŐSÉGÉRŐL.

EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY A FENTIEKBEN TAGLALT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST, ÍGY MEGLEHET EZ A KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNÖKRE. AMENNYIBEN JELEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS BÁRMELY RÉSZE ÉRVÉNYTELEN VAGY BÁRMILYEN OKBÓL NEM ALKALMAZHATÓ, AKKOR A BD CÉG ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE ILYEN ESETEKBEN NEM LÉPHETI TÚL A HUSZONHATEZER FORINTOT (26000 FT). AMENNYIBEN BÁRMELYIK ORVOSLÁSI LEHETŐSÉG KUDARCOT VALL LÉNYEGES CÉLJA SZEMPONTJÁBÓL, MINDEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, GARANCIÁLIS FELELŐSSÉG-KIZÁRÁS AMELY JELEN MEGEGYEZÉSBEN SZEREPEL HATÁLYOS MARAD.

Előretekintő nyilatkozatok

Ezen a portálon néha feltűnhetnek előretekintő nyilatkozatok (a szövetségi értékpapírtörvények meghatározásában) a BD teljesítményével kapcsolatban, beleértve a várható jövedelmet, termékeket és bevételeket, vagy eseményeket és fejlesztéseket amelyek bekövetkezésére a BD vár a jövőben. Minden ilyen nyilatkozat alapja, a BD jelenlegi várakozásai és ki vannak téve a piaci kockázatoknak és bizonytalanságoknak. A tulajdonképpeni eredmények lényegesen különbözhetnek bármilyen előrelátott eredményektől, amelyeket nyilatkozatban leírtak, vélelmeztek vagy terveztek. Számos tényező befolyásolhatja a tulajdonképpeni eredmények eltérését az előirányzottaktól, melyek között megemlítjük: versenyhelyzet; az ár és piaci részesedés nyomása; viták által okozott bizonytalanság; a BD képessége realizálni a forgalom és bevétel előrejelzéseket, amelyek az eladások volumene és termékelegy feltételezésein alapul, a költségmegtakarítási célkitűzések, és a szinergia és egyéb költségtakarékosság elérése a beszerzésekkel kapcsolatban; változások a regionális, országos vagy külföldi gazdasági képletben; megnőtt energiaköltségek: változások és ingadozások a nyersanyagok költségében és a BD képessége megőrizni az előnyös beszállítói megegyezéseket és kapcsolatokat; a kamatláb vagy a deviza árfolyamának változása; késlekedések termékek bevezetésében; változások az egészségügy vagy egyéb törvényekben, és egyéb tényezők amelyeket a portálon tárgyalunk, és amelyek szerepelnek a BD beterjesztésében a Amerikai Értékpapír és Tőzsde Felügyelethez. Nem áll szándékunkban frissíteni vagy karbantartani egyik előremutató nyilatkozatunkat sem.

Kártérítés

Bármely jogi aktus esetében amelyet (i) a portál Ön általi használata, beleértve jelen megállapodás megszegését, vagy (ii) bármilyen Ön által kéretlen küldött információ, amelyet meg kíván védeni, kártalanítani, fenntartani és kifizeti a jogi és egyéb ésszerű költségeket korlátozás nélkül, amelyek felmerülnek a BD, társcégei, ezek igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, befektetői vagy licencadói szempontjából. A BD haladéktalanul tájékoztatja Önt ilyen igényekről, perről vagy eljárásról. A BD jogosult, saját belátása szerint és költségére, részt venni bármilyen igény vagy eljárás védelmében és/vagy megállapodásban, vagy magára vállalja bármilyen téma kizárólagos védelmét és ellenőrzését, amely különben az Ön kártérítési kötelezettségével, járna, de anélkül, hogy ez mentesítené Önt a kártérítési kötelezettség alól. Semmi esetben sem köthet megállapodást perben vagy kereset esetében, amely felelősséget vagy egyéb kötelezettséget hárít a BD cégre, ennek írásba foglalt előzetes jóváhagyása hiányában.

Általános

Önre hárul minden telefon, számítógépes hardver és egyéb berendezés beszerzésének terhe és költsége amely szükséges a portálra való belépéshez és ennek használatához. A BD fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a portált vagy töröljön róla anyagokat. A portált a BD, az Egyesült Államokban lévő irodáiból ellenőrzi és üzemelteti. Bármilyen igény amely a portállal, illetve ennek használatával kapcsolatos, a magyar jogrend szerint ítéltetik meg. A portál használatával Ön tudomásul veszi a budapesti, bíróságok hatáskörét bármilyen kereset esetében amely a portállal vagy az Ön portálhasználatából ered. Ezeknek a bíróságoknak kizárólagos illetékességük van minden ilyen eljárásban. Az Egyesült Nemzetek egyezménye a nemzetközi árukereskedelem szerződéseivel kapcsolatban nem alkalmazható jelen megállapodásra.

Jelen megállapodás a teljes szerződést képezi Ön és a BD cég között a portálhoz való hozzáférés, illetve ennek használata tekintetében. Bármilyen keresetet amely a portál használatából fakad vagy ennek tartalmából egy (1) éven kelül kell benyújtani az eset előfordulásától számítva. Jelen megállapodás minden rendelkezése amely kártalanítással, garancia-elhárítással, felelősségkorlátozással és tulajdonjogokkal kapcsolatos, érvényben marad jelen megállapodás bármilyen okból való felmondása esetén is. Amennyiben jelen megállapodás bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy nem alkalmazható, a maradék érvényes rendelkezések továbbra is hatályosak maradnak, és az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezést helyettesítettnek tekintik egy másik alkalmazható rendelkezés, amely nagyon közel áll az eredeti rendelkezés szelleméhez. Amennyiben nem tudjuk gyakorolni vagy érvényesíteni jogunkat vagy egy rendelkezést jelen megállapodásból, ez nem jelenti, hogy eltekintünk ettől a jogtól vagy rendelkezéstől. Fenntartunk minden jogot amely nem nyert kifejezetten említést a fentiekben.

 

Ez a honlap sütiket használ. Ha rákattint a sütik elfogadása gombra, minden süti eltárolásra kerül. Kérjük, tekintse át Süti szabályzatunkat, és állítsa be a sütiket saját felhasználása szerint.