Integrerte analyseløsninger

Kunnskap er makt, og i ditt helsesystem finnes det kunnskap overalt. Derfor tilbyr BD integrerte analyseløsninger for å hjelpe deg med å ta vare på den uendelige mengden med data som genereres, og gjøre den om til kunnskapsbasert handling. Du kan bruke denne typen data til å åpne opp for klinisk ytelse, identifisere svakheter ved systemet, forbedre pasientsikkerheten og senke tilknyttede kostnader.

Med BD-analyser får du rask tilgang til lagret data, noe som gjør at du kan utføre tiltak og overvåke ytelsen over tid. Disse programmene kan gi deg den kliniske innsikten som gjør det mulig å ta avgjørelser til rett tid, samt identifisere forbedringspotensiale som ikke var synlig før.

Analytiske alternativer kan hjelpe sykehus som ønsker fleksible analytiske prosesser og tilgang til transaksjonsdata. BD-analyser svarer på dine kritiske spørsmål uten å tilføre mer kompleksitet eller øke arbeidsmengden din. Dette hjelper deg med kontinuerlig forbedring av ytelse samtidig som at du får muligheten til å effektivt måle hovedprosessene til forskjellige medisinske enheter. Du trekker fordeler av konkrete tiltak og lett tilgang til relevant informasjon uten byrden og kostnadene til daglig databehandling.

Placeholder

Analyseprodukter og -tjenester

Med BD-analyser får du rask tilgang til lagret data, noe som gjør at du kan utføre tiltak og overvåke ytelsen over tid.

Placeholder

Referansemål

Enten du sammenligner ytelse i hele helseorganisasjonen din, eller på nasjonalt nivå, kan referansemåling som bruker integrerte analyseløsninger fra BD, gi ytelsesmål relatert til pasientsikkerhet, lagerstyring og samsvar.

Placeholder

Samsvar

Sykehus er generelt under stort press for å overholde offentlige reguleringer – selv om det må jobbes med budsjettbegrensninger og personalmangel.

Placeholder

Forebygging av avvik og tap

Integrerte analyseløsninger fra BD gir deg den innsikten som gjør at du raskt kan identifisere og utbedre potensielle problemer.

Placeholder

Lagerstyring

Integrerte analyseløsninger fra BD hjelper deg med å optimalisere forsyningskjeden, unngå tomme lager, lokalisere varer som er utgått på dato, evaluere lagernivåer samt sørge for maksimal effektivitet og nøyaktighet i lagerstyringen.

Placeholder

Pasientsikkerhet

Infusjonsanalyser nyttiggjør seg Alaris™-systemdata for å avdekke trender for medikamentfeil som kunne vært forhindret, identifisere god praksis for høyrisikomedikamenter og lokalisere muligheter til å lære opp personale og tilpasse klinisk praksis.

Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

2000WS-NO-NO-00227

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.