Pasientsikkerhet

Integrerte analyseløsninger fra BD gir bred innsikt som kan forbedre pasientsikkerhet; fra identifisering av IV-programmeringsfeil til å sørge for at klinikerne har tilgang til det de trenger.

Infusjonsanalyser nyttiggjør seg Alaris™-systemdata for å avdekke trender for medikamentfeil som kunne vært forhindret, identifisere god praksis for høyrisikomedikamenter og lokalisere muligheter til å lære opp personale og tilpasse klinisk praksis.

Analyser over lagerstyring, satt sammen av data fra Pyxis™ MedStation™-systemet og Pyxis™ Supply-systemet, kan benyttes for å optimalisere forsyningskjeden, unngå tomme lager samt finne medikamenter som har gått ut på dato, samtidig som samsvaret forbedres.

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare for Alaris™ Plus-plattformen

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare er et system for medikamentsikkerhet og kvalitetsrevisjon som er spesielt utviklet for infusjoner.

Pyxis SupplyStation™-system

Pyxis SupplyStation™-systemet fra BD gir enkel tilgang til nødvendige forsyninger på avdelingsnivå og ellers ved pleieinstitusjonen.

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for medikamenter som ofte har risiko for avvik.


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

2000WS-NO-NO-00299

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.