Kostnadsreduksjon

Din hovedutgift kan være svaret på hvordan du kan forbedre sluttresultatet.

For mange sykehus er det mest kostbare området også det mest kritiske, nemlig operasjonssalen, som kan stå for opptil 50 % av det totale driftsbudsjettet1. Pyxis™ perioperative løsninger gir kontinuerlig avkastning på investeringer ved å hjelpe deg med håndtere lagerbeholdning, registrere pasientkostnader etter prosedyrer der dette er aktuelt, og forbedre håndtering av kasus- og inntektssyklusen.

Ved én institusjon ble det påvist at Pyxis™-teknologier eliminerte opptil 97 % av tapte kostnader2 ved å automatisere forsyningsdokumentasjon. Ved en annen institusjon reduserte de tiden som ble brukt på kasuskostnader, med opptil 93 %.3 Og ingen steder er så viktige som operasjonssalen, hvor økonomiske resultater ofte handler om gjennomsnittlige utgifter per kasus.

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for medikamenter som ofte har risiko for avvik.

Pyxis™ StockStation™-system

Pyxis™ StockStation™-systemet fra BD adresserer utfordringene knyttet til utgifter og plassbegrensninger for lagerrom, varehus og kliniske områder.

Pyxis SupplyStation™-system

Pyxis SupplyStation™-systemet fra BD gir enkel tilgang til nødvendige forsyninger på avdelingsnivå og ellers ved pleieinstitusjonen.


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Sjekk dette med din lokale BD-representant.

Referanser
  1. Christopher Grover, "Why Total Perioperative Automation is Essential for 21st Century Health Care Systems", Grover Group, 2006.
  2. St. John's Medical Center. BD, 2007. Gjenspeiler data fra individuelle institusjoner. Institusjonen din vil kunne oppnå lignende resultater eller ikke [resultater].
  3. Beaufort Memorial Hospital. BD, 2009. Gjenspeiler data fra individuelle institusjoner. Institusjonen din vil kunne oppnå lignende resultater eller ikke [resultater].

2000WS-NO-NO-00306

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.