Våre løsninger

Hos BD er vi opptatt av å forbedre sikkerheten og redusere kostnadene i helsetjenesten for kommende generasjoner.

Vi er svært engasjert i helsetjeneste og å hjelpe dem som tilbyr slike tjenester, fra sykehusapoteket til avdelingsnivå, fra operasjonssal til pasientens seng. Våre produkter og tjenester vil bidra til å forbedre medikament- og forsyningsadministrasjon, redusere kostnader innen pasientbehandling, hjelpe klinikere redusere risikoen for infeksjoner, forbedre pleien for ventilatorpasienter og gjøre de uendelige datamengdene som genereres innen helsetjenesten, om til konkret informasjon.

Infeksjonsforebygging

Gir en systematisk tilnærmingsmåte som hjelper klinikere med å identifisere og redusere risikoen for infeksjoner.

Medikamenthåndtering

Beskytter doseringsformene for infusjonsmedikamenter og orale medikamenter, og forbedrer medikamentrelatert pasientsikkerhet gjennom alle behandlingstrinn.

Overvåking og analyse.

Utnytt dine investeringer i utstyr og informasjonsteknologi ved å utnytte kommunikasjonsmuligheter og integrert analyse.

Effektivitet på operasjonssalen

Hjelper sykehus med å forbedre lønnsomheten, effektiviteten og kliniske resultater i miljøer med høye kostnader og risikofylte prosedyrer.


Merk: Det er ikke sikkert at alle produkter, tjenester eller funksjoner for produkter og tjenester er tilgjengelig i ditt område. Snakk med din lokale BD-representant.

2000WS-NO-NO-00271

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Hvis du klikker på godta informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler bli aktivert. Vennligst se våre informasjonskapselretningslinjer og konfigurer informasjonskapslene deretter.