Advancing the world of health

Innehåll

Nyheter

BD har utsetts till Fortune’s ”Change the World” lista

Läs mer information på engelska

Nyheter

BD supports World Patient Safety Day 2019

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BD:s hållbarhetsrapport 2018 (23 juli 2019) – följ våra framsteg mot våra hållbarhetsmål 2020

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BD är i år huvudsponsor för Sepsisfondens evenemang i Lund

Läs mer

Nyheter

BD:s lösningar för att bekämpa antimikrobiell resistens

Läs mer (information på engelska)

Events