Advancing the world of health

Innehåll

Nyheter

BD slutför förvärvet av Bard

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BD uppmärksammas för sina patientsäkerhetslösningar – erhåller Frost & Sullivans 2017 Visionary Innovation Leadership-utmärkelse

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BD deltar i Almedalsveckan 2019 – ett seminarium om sepsis och politikernas roll i främjandet av sepsis-forskning

Läs mer

Nyheter

BDs lösningar för att bekämpa antimikrobiell resistens

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BD:s hållbarhetsrapport 2018 – följ våra framsteg mot våra hållbarhetsmål 2020

Läs mer (information på engelska)

Events