Advancing the world of health

Innehåll

Nyheter

BD slutför förvärvet av Bard

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BD uppmärksammas för sina patientsäkerhetslösningar – erhåller Frost & Sullivans 2017 Visionary Innovation Leadership-utmärkelse

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BD hållbarhetsrapport 2016 beskriver de framsteg som tagits mot våra mål för år 2020.

Läs mer (information på engelska)

Nyheter

BDs lösningar för att bekämpa antimikrobiell resistens

Läs mer (information på engelska)