Lipohypertrofi

Så många som 64 % av insulinbehandlade diabetespatienter utvecklar lipohypertrofier, även kallat fettknölar eller lipo. Tillståndet är vanligare för Diabetes Typ 1 (76 %) än vid Diabetes Typ 2, men över hälften (56 %) av de med Diabetes Typ 2 har lipo.1

Vad är lipohypertrofi?

En lipodyhypertrofi (lipo) är en svullnad i fettvävnaden som kan uppkomma i samband med insulininjektioner. Blodförsörjningen i en lipohypertrofi är nästan obefintlig i mitten men starkt ökad i utkanterna.

Det innebär att man inte vet om man kommer att få ett väldigt snabbt eller väldigt långsamt upptag av insulin i blodet om man injicerar i en lipo.

Exakt varför och hur lipo uppstår är inte vetenskapligt klarlagt men det finns starka samband med hur man injicerar sitt insulin. Risken för att utveckla lipo ökar markant om:

  • Du alltid injicerar på samma ställe.
  • Inte varierar och roterar inom stickstället
  • Du använder samma pennkanyl flera gånger

Lipo kan uppkomma var som helst på kroppen där du injicerar insulin. De behöver inte synas men känns under huden som gummiartade fettkuddar. På låren kan de visa sig som högblanka områden (se nedersta bilden till vänster).

Nedre delen av magen

Låren

Magen

Låret  

Det är viktigt att regelbundet undersöka de ställen på kroppen du brukar använda för dina insulininjektioner och leta efter knutor, svullnader eller rodnader i huden och/eller varsamt känna efter oregelbundenheter eller förhårdnader.

Det är lättare att leta efter dem om du är avklädd, avslappnad och gärna stående. Använd gärna hudkräm eller tvål för att dina händer lättare ska glida över huden när du känner. Tala med din diabetessjuksköterska eller läkare och be honom/henne visa dig hur du bäst undersöker dig själv!

Risker med lipohypertrofi

När insulin injiceras i en lipo kan insulinet tas upp i blodet på ett felaktigt sätt. Det kan tas upp onormalt snabbt eller onormalt långsamt, vilket kan ge stora och oförutsägbara svängningar i blodsockernivån. Dessa svängningar gör det svårt att hålla blodsockret, och därmed diabetessjukdomen, under kontroll. De kan även leda till allvarliga hypoglykemier (insulinkänning eller lågt blodsocker), ibland så allvarliga att inläggning på sjukhus behövs, samt hyperglykemier (högt blodsocker).

Upptaget av insulin blir ofta sämre och högre insulindoser krävs utan att man får önskvärd effekt. Riskerna med detta är att utveckla diabeteskomplikationer då man inte kan hålla blodsockret under kontroll.

Upptäcker du att du har lipo är det mycket viktigt att du genast tar kontakt med din diabetessjuksköterska eller läkare som kan hjälpa dej. När man slutar injicera i en lipo krävs täta blodsockerkontroller och ofta ändrade insulindoser, som ska göras i samråd med sjukvården!

Återanvänd inte pennkanylerna! Använd alltid en ny steril pennkanyl!

Varje injektion ger ett litet sår i vävnaden. När man återanvänder pennkanyler blir de skadade och det skyddande silikonhöljet som gör att nålen lätt glider in i vävnaden slits. Skadan i vävnaden blir större. Dessutom riskerar du infektion då kanylen inte längre är steril, såsom den var när du tog den ur sin förpackning. Därför är det viktigt att byta pennkanyl mellan varje injektion!

Ny kanyl i förstoring

Återanvänd kanyl i förstoring

Den här symbolen finns på pennkanylernas förpackning och betyder att pennkanylen inte ska återanvändas!

Hur undviker man lipohypertrofi?

Rotera rätt

98 % av de som utvecklat lipo inte roterar, eller roterar på fel sätt.1

Här kan du läsa om hur du roterar rätt!


Viktigt: Innehållet på denna webbplats är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Bortse aldrig från din läkares råd och dröj inte med att söka hjälp på grund av något du har läst på webbplatsen.

Referenser
  1. Blanco M, Hernandez MT, Strauss KW, Amaya M. Prevalencee and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injection patients with diabetes. Diabetes Meab. 2013 oct:39(5): 445-53

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.