Rotation av injektionsställe

Vilka områden kan du injicera i?

Du måste enkelt kunna nå dem och känna dig bekväm när du injicerar. Tala med din diabetessköterska eller läkare om de injektionsställen som är bäst för dig.

Varför behöver du variera injektionsställe?

Om du injicerar på samma ställe regelbundet kan vävnaden under hårdna - ett tillstånd som kallas lipohypertrofi (även kallad för "lipos" eller fettkuddar). Dessa fettkuddar kan orsaka allvarliga problem och du kan läsa mer här.

Rotera rätt

Injicera alltid med minst en fingerbredd mellan injektionerna i samma område. Tänk dej ett rutnät där varje ruta är 1x1 centimeter och injicera i en ny ruta varje gång. På så sätt dröjer det en längre tid innan du är tillbaks till första rutan och risken för att få lipo (fettkuddar) minskar. Ett rotationsschema kan vara till god hjälp. Be din diabetessjuksköterska eller läkare om ett sådant.

Rotationsschema

Genom att placera rotationsschemat över dina injektionsområden blir det lättare för dig att rotera mellan dina injektionsställen och se till att du inte alltid injicerar på samma ställe varje gång.

Placeholder

Stomach Template

Placeholder

Thigh Template


Viktigt: Innehållet på denna webbplats är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Bortse aldrig från din läkares råd och dröj inte med att söka hjälp på grund av något du har läst på webbplatsen.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.