Hur du injicerar med BD™ Pennkanyler*

 

01

Desinficera pennans gummimembran om diabetessjuksköterska/ läkare givit dig instruktion att göra det.

02

Tvätta händerna. Dra av förseglingen och skruva fast pennkanylen rakt på pennan.

03

Avlägsna den yttre skyddshylsan och sedan det inre skyddet.
04

Kontrollera läkemedlets flöde genom att dra upp 2 enheter, rikta pennan uppåt och tryck på injektionsknappen. Du ska kunna se en droppe insulin. Upprepa om nödvändigt.

05

Dra upp ordinerad dos läkemedel.

06

Injicera som ordinerat. Pennkanyl 4-5 mm: Injicera i 90 graders vinkel.1† Pennkanyl 6 mm och längre: Injicera i 45 graders vinkel med lyft hudveck.

07

Tryck in injektionsknappen för att injicera.Låt kanylen vara kvar i huden i 10 sekunder efter att du tryckt in injektionsknappen innan du drar ut kanylen ur vävnaden.

08

Kassera den använda pennkanylen i behållare för stickande / skärande avfall.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Observera

* Kontrollera alltid bruksanvisningen för din injektionspenna, samt utgångsdatum på ditt insulin/ läkemedel
† Barn mellan 2 och 6 år, samt smala vuxna kan behöva lyfta ett hudveck.

Referenser
  1. Frid AH, Kreugel G, Grassi G, et al. New insulin delivery recommendations. Mayo Clin Proc. 2016;91(9):1231-1255.
  2. Lo Presti D, Ingegnosi C, Strauss K. Skin and subcutaneous thickness at injecting sites in children with diabetes: ultrasound findings and recommendations for giving injection. Pediatr Diabetes. 2012;13(7):525-553.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.