BD:s preparerade plattmedier

BD Diagnostics har tillverkat BBL™ media i plattor i nästan 50 år.

Under den tiden har vi skaffat enorma kunskaper som fortfarande utgör hörnstenen i det högkvalitativa märket BBL. Från den första lanseringen av tioglykolatmedium och egentillverkade peptoner som Trypticase™ till utvecklingen av medieprodukter som Mycobactosel™ L-J och till våra patenterade utformningar och formuleringar för Stacker™ petriskål som GC-Lect™ och ssA™ har vi haft en ojämförlig historia som ledare inom mikrobiologi. Dessa är bara några av de många milstolpar som BD Diagnostics och BBL stolt uppvisar.

Produktfamiljen BBL™ CHROMagar™ - en färggrann ansats mot effektiv odling

BBL™ CHROMagar™-produkter är utformade för att förenkla identifiering, ge ökad differentiering mellan patogener och ge mikrobiologerna möjlighet att spara in på material och arbete i laboratoriet.

Denna högst differentierade produktfamilj kombinerar den patenterade CHROMagar™-teknologin för identifiering av mikroorganismer med BBL:s högkvalitativa egentillverkade peptoner och medieingredienser som mikrobiologer har litat på i årtionden, vilket ger formuleringar som bara kan fås från BD.

BD BBL™ CHROMagar™ MRSA II

BBL™ CHROMagar™ MRSA II* är ett selektivt och differentiellt medium till den direkta detekteringen av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) i kliniska prover.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.