Mikrobiologi - Industriell

Mikrobiologiska produkter för industrin

BD erbjuder många produkter inom industriell  mikrobiologi:

  • BD Difco™ & BD BBL™ dehydrerade odlingsmedier
  • Hydrolysat / peptoner / supplement och cellodlingsmedier avsedda för cGMP bioprocesser


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.