Alaris™ Plus-plattform med Guardrails™ säkerhetsprogramvara

Alaris™ Plus-plattformen ger exklusiva möjligheter för betydande fördelar vid sängplatsen, anpassade för läkemedelsbehandling. Guardrails™-säkerhetsprogramvaran hjälper inte bara till att skydda patienten och vårdgivaren från konsekvenserna av en felmedicinering, den påverkar även patientens resultat positivt genom att underlätta kontinuerliga förbättringar i vårdrutinerna.

Placeholder

Alaris™ CC Plus-sprutpump med Guardrails™

Alaris™ CC Plus sprutpump från BD ger exklusiva möjligheter med stora fördelar vid sängplatsen.

Placeholder

Alaris™ GH Plus-sprutpump med Guardrails™

Alaris™ GH Plus-sprutpump från BD – ger fördelar tack vare omfattande behandlingsfunktioner och Guardrails™-säkerhetsprogramvaran.

Placeholder

Alaris™ GP Plus volumetrisk pump med Guardrails™

Alaris™ GP Plus volumetrisk pump med Guardrails™-säkerhetsprogramvara har en rad funktioner som är lämpliga för läkemedelsbehandling, blodtransfusioner och parenteral nutrition, bl.a. stor, tydlig display, intuitiv hantering och en stor mängd specialinfusionsaggregat.

Placeholder

Alaris™ VP Plus Guardrails™ volumetrisk pump

Alaris™ VP Plus Guardrails™ volumetrisk pump från BD ger exklusiva fördelar tack vare övervakning av slangtryck och Guardrails™ säkerhetsprogramvara.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-01638

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.