Infusion Analytics

Infusionsanalystjänster

Viktig information för beslut i rätt tid

BD ger en tydlig överblick över Alaris™-systemdata och Guardrails™-programmeddelanden för att kontinuerligt utvärdera rutiner för patientsäkerhet, övervaka att sjukhusets riktlinjer följs och stödja arbetet med regelefterlevnad och ackreditering.

Detta uppnås eftersom BD har utvecklat en Guardrails-konsultationstjänst, som främjar ett effektivt utnyttjande av Guardrails i syfte att optimera infusionsrutiner och patientsäkerhet.Guardrails-konsultationstjänsten hjälper kunder att

 • Utveckla Guardrails datauppsättningar.
 • Träna personal i att använda Guardrailsinfusioner.
 • Införa Guardrails på sjukhuset.
 • Hämta data för analys av continuous quality improvement (CQI).
 • Rapportera (CQI) om data och ge återkoppling till kunder.
 • Ändra datauppsättningar och överföra ändringar till infusionsenheterna.
 • Identifiera ändringar av praxis och åtgärdsplaner för att förbättra prestanda.
 • Schemalägga kommande nedladdningar.

Guardrails-teamet består av en patientsäkerhetsansvarig, en Guardrails-specialist och en sköterskeutbildare. Teamet stöder den befintliga lokala BD-styrgruppen med att tillhandahålla en komplett supportfunktion för kunder och koordineras via den lokala BD-områdeschefen.

 • Ett egenutvecklat och lättbegripligt skadeindex (harm index) kategoriserar inverkan av skadehändelser som undvikits 
 • Ger information utan att kräva ytterligare teknisk eller anställd personal 
 • Datahanteringsrutiner som baseras på 20 års erfarenhet av medicintekniska data och kunskap från mer än 3 000 produktkunder 
 • Ger konkret information baserat på läkarens infusionspraxis 
 • Intuitiv navigering ger snabb åtkomst till kompletterande transaktionsinformation 
 • Från utvecklarna av Alaris™-systemet, din betrodda partner för analytisk insikt


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt i ditt område. Kontakta din lokala BD-representant.