Analystjänster

BD-analystjänsterna utformades till att underlätta för dig att hjälpa dig granska och analysera sjukhuspolicy, övervaka läkemedelshantering, identifiera områden som kan förbättras samt visa på regelefterlevnad.

BD-analytiker hjälper dig identifiera och övervaka prestandatrender medan du jämför resultat med de mål som definierats för ditt specifika vårdsystem. För enkel användning presenteras informationen i kortfattade ledningsrapporter med funktioner för sömlös navigering till de underliggande, mer detaljerade data.

Sjukhus kanske inte har resurser att analysera de data som samlas in från dina Pyxis™- och Alaris™-tekniker. Som ett sådant går ni miste om värdefulla insikter som kan fås från de data och möjliggöra att ni ger den säkrast möjliga och mest effektiva vården. Med BD-analystjänster har du möjlighet att samarbeta med ett team av BD-analytiker som levererar värdefull insikt utan att du behöver investera värdefulla resurser och tid.

  • Proprietary analytics focused on diversion prevention and inventory management.
  • Identify highest risk medication practices and potential costs of averted errors.
  • View the information necessary to align medication guidelines to medication practice.
  • Dedicated analysts deliver pre-formatted information.
  • Access timely and relevant metrics - no training required.
  • Tailored analysis to review and help analyze hospital policies.

Relaterade tjänsterObservera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.