Patientsäkerhet

De integrerade analyslösningarna från BD erbjuder flera insikter som hjälper dig öka patientsäkerheten, från identifiering av vanliga IV-programmeringsfel till att säkerställa att klinikerna har det material de behöver.

Infusionsanalyser använder Alaris™-systemdata till att hitta trender i läkemedelsbiverkningar som kan förhindras, identifiera högriskbehandling med läkemedel och upptäcka möjligheterna att utbilda personal och justera klinisk praxis.

Inventariehanteringsanalyser, som sammanställs från data från Pyxis™ MedStation™- och Pyxis™-lagertekniksystem, kan användas till att optimera leverantörskedjan, undvika att artiklar är slut i lager och identifiera läkemedel som gått ut, något som underlättar vid regelefterlevnad.

Guardrails™ säkerhetsprogramvara för Alaris™ Plus-plattformen

Guardrails™-sviten med säkerhetsprogramvara är en komplett säkerhetslösning som är tillgänglig redan idag i vårdmiljön.

Pyxis SupplyStation™ -system

Pyxis SupplyStation™-systemet från BD ger enkel åtkomst till det material som behövs på vårdgolvet och inom hela vårdinrättningen.

Pyxis MedStation™-system

Automatiserade dispenseringsskåp underlättar den decentraliserade läkemedelshanteringsprocessen genom att tillföra en extra säkerhetsåtgärd för läkemedel med hög risk för svinn.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

2000WS-SE-SE-00299

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.