ÇÖZÜMLERİMİZ
Mikrobiyoloji Çözümleri

    BD Yaşam Bilimleri – Diagnostik Sistemler

BD Yaşam Bilimleri – Diagnostik Sistemler, laboratuvar iş akışını kolaylaştırmak amacıyla geniş çaplı mikrobiyoloji ürün ve hizmetleri sunar. Laboratuvar çalışmalarını daha verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmış olan entegre sistemlere sahip mikrobiyoloji çözümlerimiz, daha kaliteli laboratuvar sonuçlarını daha hızlı elde etmeyi amaçlar. 


 
BD BACTEC™ MGIT Mikobakteri Testi     BD BACTEC™ MGIT Mikobakteri Testi

Yaygınlaşan Tüberküloz  tanısında standardizasyonu belirleyecek kadar yüksek kaliteli MGIT 960 Tüberküloz laboratuvarlarının  temelini oluşturur. En yüksek  oranda izolasyon hassasiyeti sıvı bazlı besiyerli MGIT’i (Mycobacteria Growth Indicator Tube), kültür için primer ekim besiyerlerinden biri yapmıştır. DSÖ, CLSI vb uluslarası standartlar Majör Antibiyogram Hassasiyet Testi (PZA, SIRE) ve BACTEC 460 TB’den sonra tek  Minör Antibiyogram Hassasiyet Testi (Amikasin, Kapreomisin, Ethionamid, Kanamisin, Levofloksasin, Linezolid, Moksifloksasin, Ofloksasin, Rifabutin…) için gerekli MİK değerlerinin standardize edildiği tek sistemdir.

Ürün detayı için lütfen tıklayınız.

 • BD BACTEC MGIT 960 Kültür ve Hassasiyet Testi
 • BD BACTEC MGIT 960 PZA  Çalışma Broşürü
 • BD BACTEC MGIT 960 SIRE  Çalışma Broşürü
 • BD BBL MycoPrep Dekontaminasyon Kiti

 
BD BACTEC™ Kan Kültür Testi     BD BACTEC™ Kan Kültür Testi

Saptama oranı ve tespit süresi kan kültürü sistemlerinin performansının temel göstergeleridir. BD’nin reçine teknolojisi sayesinde antibiyotiklerin etkin nötralizasyonu, BD BACTEC™ kan kültürü sistemlerinin muhteşem performansının sebeplerinden biridir.

Diğer sebep ise floresan tespit sistemimizdir. Eşsiz BACTEC™ florasan sensör teknolojisi; BACTEC™ kan kültürü şişelerini çalkalayan ve inkübe eden, tamamen otomatik olan BACTEC™ Kan Kültür Cihazlarının, pozitifliği daha erken tespit etmesine imkan verir.

Ürün detayı için lütfen tıklayınız.


 
Boya ve Reaktifler     Boya ve Reaktifler

Global sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız.

BD'de çok çeşitli   damlalıklı  reaktifler, tanı kitleri, antijen ve antiserum ve strep gruplama kitleri mevcuttur. Streptococci, Staphylococci, CampylobacterSalmonellaNeisseria gonorrhoeae, Shigella ve diğer mikroorganizmaların tanımlaması  yapılabilmektedir. Boyalar ayrıca pozitif kan kültüründen bakteri ve mikobakterilerin  floresans yöntemi ile görüntülenmesinde kullanılmaktadır. 

Difco™/BBL™ Boya ve İndikatörleri: BD farklı boyama methodları için üstün teknoloji boyalarını üretir. Gram  boya ve  ARB Boyamalar için kalite kontol lamları da üretmektedir.

Diagnostik Reaktifler: BD ve Difco markası altında Kalitatif  koagülaz testi, aglütinasyon testi  gibi çeşitli testi sunmaktadır.

Sifilis Test Reaktifleri: BD  VDRL Antijen, FTA-ABS Testi ve Direkt İmmunofloresan testi üretmektedir.

Antijen ve Antiserumlar: BD çeşitli Antijen ve antiserumlar üretmektedir.

 • BD Salmonella  Antiserum Gruplama
 • BD Shigella Antiserum Gruplama

Ürün detayı için tıklayınız.


 
Örnek Toplama ve Taşıma     Örnek Toplama ve Taşıma

Global sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız.

BD Örnek Taşıma ve Toplama ürünleri, mikrobiyolojik test için örneğin doğru alınıp laboratuvara doğru taşınması için gerekli ortamı sağlamaktadır.

BD Örnek Toplama ve Transport Sistemi: BD Örnek Toplama ve Transport Sistemleri aerobik ve anaerobik bakteriyel  kültürü için uygundur. BD CultureSwab™ MaxV, protein emdirilmiş swab, diğer transport ürünlerine göre zenginleştirilmiş ortamı ile ürün grubunun en son buluşudur. 

Viral Transport Sistemleri: BD™ Universal Viral Transport System (UVT) virus, chlamydia, mycoplasma ve ureaplazmanın oda ısısında transfer edilmesini sağlayabilen tek üründür.

Diğer Kolleksiyon ve Taşıma Ürünleri: BD SWUBE™ Örnek Toplama ve Taşıma Sistemleri Kalite Kontrol, araştırma, endüstriyel laboratuvarlarda ve uzun süreli örnek saklanmasında kullanılır.

Ürün detayı için lütfen tıklayınız.


 
İdentifikasyon ve Antibiyogram Hassasiyet Testi     İdentifikasyon ve Antibiyogram Hassasiyet Testi

Global sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız.

BD Phoenix, son jenerasyon kültür ve antibiyogram sistemidir. Geniş bir identifikasyon özelliğine sahiptir. Sistem, içerdiği kromojenik ve florejenik substratlarla cins ve tür düzeyinde bakteri ve maya identifikasyonu yapabilmektedir.  

Ürün detayı için lütfen tıklayınız. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 
Serolojik Testler & Direkt Tanı Testleri     Serolojik Testler & Direkt Tanı Testleri

Global sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız.

RSV, influenza , C. difficile ve Group A Strep testleri Mikrobiyoloji laboratuvarınızın tanı için vazgeçilmez testlerindendir. BD Latex aglütünasyon testleri, RPR kart testleri standart testler haline gelmiştir.

Ürün detayı için lütfen tıklayınız.


 
Kullanıma Hazır Besiyerleri     Kullanıma Hazır Besiyerleri

Global sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız.

Mükemmel Geçmişin devam ettirilmesi

1935’den beri  BBL™  besiyerleri  mikrobiyoloji laboratuvarlarında  kalite ve performansı en üst seviyeye çıkartmıştır. 1997’de Difco Laboratuvarlarının (1895’de kurulmuş)  da satın alınması ile, besiyerindeki  180 yıllık bir tecrübeyi kendi besiyeri üretim, ürün geliştirmeye taşıdı.  BBL Besiyerindeki yüksek kaliteyi, üretiminde 25 yıldır çalışmaya devam eden çalışanlarımıza borçluyuz.

Chromojenik Besiyeri formulasyonları  BBL kalitesi ile birlikte  CHROMagar™ Candida and CHROMagar™ Orientation olarak sizlerin kullanımına sunulmuştur. 

 • BD BBL™ Kullanıma Hazır Besiyeri
 • BD BBL™ Kullanıma Hazır Tüpe Dökülmüş besiyeri
 • BD BBL™  Steril Paketlenmiş Plakta Besiyerleri
 • BD Steril Paketlenmiş Swaplar
 • BD Steril Paketlenmiş Şişeler
 • Şişelenmiş Besiyeleri
 • Difco™ Hycheck™

 
Toz Besiyerleri     Toz Besiyerleri

Global sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız.

BD Difco™ ve BBL™ Toz Kültür besiyerleri, besiyeri suplementleri, peptonlar mikrobiyologların laboratuvarlardaki üstün kaliteyi  yakalamak için kullandıkları ürünlerin başındadır. 

Dehidrate Kültür Besiyeri ve Ek Suplementleri 

BD 400 den daha fazla çeşitte Difco™ve BBL™ marka besiyeri üretimi yapabilmektedir. Çeşitli besiyerlerimizin detaylı içeriklerine ulaşmak için BBL-Difco kataloğuna bakın. Muhakkak laboratuvarınızın ihtiyacını karşılayacak ürünü bulacaksınız. 


 
EpiCenter: Epidemiyolojik Veri Sistemi     EpiCenter: Epidemiyolojik Veri Sistemi

EpiCenter, Mikrobiyoloji uzmanlarının tüm laboratuvardaki otomatize sistemlerden aldıkları hasta sonuçlarını izleyebildikleri, LIS’e gönderebildikleri ve gerektiğinde üst düzeyde istatistiki veriye hızlıca ulaşabildikleri bir sistemdir.

EpiCenter programı BACTEC Kan Kültürü, Phoenix İdentifikasyon ve Antibiyogram, BACTEC MGIT Tüberküloz, BD MAX Moleküler sistemlerindeki tüm testlerin takibi mümkündür.

Demografik ve numerik istatistikler üst düzeyde bir istatistiki veriye erişimi rutin laboratuvar içinde mümkün kılmaktadır. Hastanedeki alarm olması gereken salgın, Hastane etkenlerinin tespiti durumunda laboratuvar dışında tanımlı kliniklere kadar destek olabilecek yetkinliğe sahip bir sistemdir.

Ürün detayı için lütfen tıklayınız.


 
BD Veritor™     BD Veritor™

Veritor sisteminde, hasta tedavisinde hızla doğru tanı için kullanılan hızlı testlerde nanoteknolojini kullanılmakta. Veritor testinde yüksek hızla birlikte yüksek hassasiyet  için ek bir okuma cihazı kullanılmakatadır.

Laboratuvarda kullanımı ve klinik hekimlerinin hasta örneğini laboratuvara göndermeden kendilerinin yapabileceği farklı kitler mevcuttur. Veritor sisteminde RSV, Influenza A+B, Group A Strep etkenlerinin hızlı, kolay ve yüksek doğrulukla tanısı mümkündür.  

Ürün detayı için lütfen tıklayınız.