Om BD

BD - Globalt

BD är ett globalt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra medicinsk upptäckt, diagnostik och leverans av vård genom  Advancing the world of health. BD är ett ledande företag som arbetar för att öka säkerheten för patient och vårdpersonal samt utvecka teknik som möjliggör medicinsk forskning och kliniska laboratorier.
Företaget erbjuder innovativa lösningar som hjälper till att främja medicinsk forskning och genomik, förbättra diagnos av infektionssjukdomar och cancer, förbättra medicinering, främja infektionsbekämpning, utrusta kirurgiska och interventionella procedurer samt stödja hanteringen av diabetes.

Företaget samarbetar med organisationer runt om i världen för att ta itu med några av de mest utmanande globala hälsofrågorna. BD har mer än 65.000 medarbetare över 50 länder som arbetar i nära samarbete med kunder och partner för att bidra till att ökad medvetenhet, sänka sjukvårdskostnader, öka effektiviteten, förbättra säkerhet inom sjukvården och utöka tillgången till sjukvård.

Affärsområden inom BD

BD Medical

  • Diabetes Care
  • Medication Management Solutions
  • Medication and Procedural Solutions
  • Pharmaceutical Systems

BD Interventional

  • Peripheral Intervention
  • Surgery
  • Urology and Critical Care

BD Life Sciences

  • Biosciences
  • Diagnostic Systems
  • Preanalytical Systems

BD i Sverige

BD kontoret i Stockholm är huvudkontor för Norden. Där finns idag över 150 anställda, fördelade över olika affärsområden. Becton Dickinson AB har dotterbolag i Danmark, Finland och Norge. Vår distributionsmodell med huvudsakligen direkt distribution från vårt centrallager i Belgien. Försäljning på Island och i Baltikum sker via distributörer.

På huvudkontoret finns utöver våra sälj- och marknadsavdelningar också en gemensam kundservice, IT, HR samt ekonomiavdelning. Vi har dessutom ett laboratorium där utbildning för kunder bedrivs löpande. 

BD
1 Becton Drive
Franklin Lakes, NJ USA 07417
201.847.6800

Becton Dickinson AB
Box 47204
100 74 Stockholm
Org nr:556145-6756 Säte:Stockholm

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.