Pyxis MedStation
Pyxis MedStation
Pyxis MedStation

Pyxis MedStation™-system

Automatiserad läkemedelshantering

Pyxis MedStation™-system från BD är ett ledande automatiserat dispenseringssystem för decentraliserad läkemedelshantering. Streckkodsskanning som säkerställer korrekt läkemedelsdosering, funktioner som förhindrar inläsning av fel läkemedel och aktiva varningar som innebär en extra säkerhetsåtgärd för högriskläkemedel är bara några av de sätt på vilka Pyxis MedStation™-systemet kan hjälpa din vårdinrättning att erhålla säker och effektiv läkemedelhantering.

Genom att utnyttja Pyxis MedStation™-systemet till fullo kunde sjukhuset i Saint Raphael minska tiden till den första dosen med 94 % och frigöra tid för att lansera ett program för hantering av antikoagulantia som stöder NPSG 3E.1

  • Integrera Pyxis MedStation™-systemet med Pyxis™ Connect. Hos Avera McKennan Hospital & University Health Center minskade handläggningstiden för beställningar från 2,5 timmar till 16 minuter.1
  • Öka läkemedelstillgängligheten med hjälp av decentraliserad läkemedelshantering. En studie av sju sjukhus visar att när antalet läkemedel som hanteras via automatiserade dispenseringsskåp ökar, minskar tiden till den första dosen och färre doser saknas.2
  • Minska risken för svinn och öka läkemedelssäkerheten med läkemedelsanalystjänsten för Pyxis MedStation™-systemet.

Relaterade ProdukterObservera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt. Kontakta din BD-representant.

Referenser
  1. Streamlining the physician order management process with Pyxis Connect. Avera McKennan. BD case study. 2006. DI1757
  2. "Analysis of the Medication Management System in Seven Hospitals;" medBPM whitepaper, BD research, 2008. DI2097

Den här webbplatsen använder cookies. Om du väljer att godkänna cookies kommer alla cookies att användas. Vänligen gå igenom vår cookiepolicy för att styra användningen av cookies i din webbläsare.