Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s použitím údajů

Důležité

Seznámení se s naším prohlášením o ochraně osobních údajů

Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů s použitím údajů (dále jen „Prohlášení o ochraně osobních údajů") a že souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat a předávat vaše osobní údaje a uživatelské údaje v souladu s uvedenými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, můžete se rozhodnout naše webové stránky nepoužívat a žádáme vás, abyste prostřednictvím těchto webových stránek neposkytovali žádné osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je součástí podmínek používání našich webových stránek a jako takové se řídí zákony státu New Jersey Spojených států amerických a vykládá v souladu se zákony státu New Jersey Spojených států amerických.

Souhlasíte s tím, že případné spory vyplývající z používání těchto stránek budou řešeny ve výhradní jurisdikci státu New Jersey. Upozorňujeme, že toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na poskytování nebo používání osobních údajů jinak než prostřednictvím těchto webových stránek ani na poskytování nebo používání osobních údajů bývalých nebo současných zaměstnanců či poradců společnosti Becton, Dickinson and Company a/nebo jejích dceřiných společností k pracovněprávním účelům nebo za účelem správy zaměstnaneckých výhod, které se řídí zásadami společnosti BD určenými k uvedeným příslušným účelům (dále jen „ostatní zásady.

Následuje tabulka s obsahem uvádějící oblasti, jimiž se naše Prohlášení o ochraně osobních údajů zabývá. Pozorně si prosím přečtěte celé naše Prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoliv otázek o tomto Prohlášení nebo o postupu při shromažďování, uchovávání a používání údajů se na nás prosím obraťte s použitím níže uvedených kontaktních údajů.

Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto webové stránky a to, co děláme, se neustále mění. V důsledku toho může být čas od času nezbytné, aby společnost BD toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnila. Společnost BD si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění aktualizovat nebo měnit. Seznamujte se s tímto Prohlášením pravidelně a zejména před tím, než poskytnete jakékoliv osobní údaje. Poslední aktualizace toho Prohlášení o ochraně osobních údajů byla provedena dne 1. srpna 2002. Tím, že tyto webové stránky nadále používáte i po případných změnách nebo úpravách tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, vyjadřujete souhlas s podmínkami takto upraveného Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přivítání

Vítejte na stánkách www.bd.com (dále jen „webové stránky"). Tyto webové stránky provozuje společnost Becton, Dickinson and Company (dále jen „BD" nebo „my") a byly vytvořeny s cílem poskytovat našim zákazníkům informace, výrobky a další iniciativy vytvořené a/nebo nabízené společností BD a jejími dceřinými a přidruženými společnostmi (společně dále jen „služby společnosti BD"). Jste pro společnost BD důležití a my učiníme odpovídající opatření, abychom při používání těchto webových stránek ochránili vaše soukromí tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vymezuje přístup společnosti BD v souvislosti s informacemi, které jsou shromažďovány od uživatelů těchto webových stránek. Tyto webové stránky jsou určeny pro uživatele ve Spojených státech.

Upozornění týkající se dětí

Jste-li mladší osmnácti let, neposkytujte nám prosím na těchto webových stránkách žádné osobní údaje.

Tyto webové stránky nejsou určeny dětem a většina služeb nabízených na těchto webových stránkách je určena osobám starším 18 let. Jsme si vědomi toho, že dětem, které používají internet, je potřeba zajistit dodatečnou ochranu soukromí. V souladu se zákonem Spojených států o ochraně soukromí dětí na internetu (Online Privacy Protection Act), který se vztahuje na údaje dětí mladších 13 let, pak v případě, že nám osoba, o které víme, že je mladší 18 let, zašle osobní údaje, takové údaje nebudeme uchovávat, pouze v určitých situacích takové údaje použijeme k tomu, abychom splnili svoje povinnosti, pokud jde o řešení komentářů o výrobcích nebo stížností, a dotyčné osobě přímo odpovíme s tím, že ji budeme informovat, že nepřijímáme osobní údaje od osob mladších 18 let. Kromě toho, přestože to uvedený zákon opět nevyžaduje, v případě, že se dozvíte, že nám osoba mladší 18 let poskytla osobní údaje, obraťte se prosím na nás s použitím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpět k obsahu »

Definice

„Souhrnné údaje" jsou demografické údaje o zákaznících, jejich zájmech a chování na základě osobních údajů a dalších nám poskytnutých údajů, které jsou shromažďovány a analyzovány souhrnně a anonymně.

„Osobní údaje" jsou veškeré informace, které umožňují identifikovat určitou fyzickou osobu, včetně například jména a e-mailové adresy fyzické osoby.

„Veřejné informace" jsou informace uvedené ve veřejných částech webových stránek, například na nástěnkách, v chatovacích místnostech a komentářích. Bližší informace najdete v našich podmínkách v části „Veřejné a nevyžádané informace".

„Nevyžádané informace" jsou jakékoliv nápady na nové výrobky nebo úpravu existujících výrobků a jiná nevyžádaná sdělení. S osobními údaji obsaženými v nevyžádaných informacích se bude nakládat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů; bližší informace však najdete v našich podmínkách v části „Veřejné a nevyžádané informace".

„Uživatelské údaje" jsou veškeré informace, které jsou pasivně shromažďované od uživatelů webových stránek a které neslouží k identifikaci konkrétní fyzické osoby, například včetně statistických informací o používání webových stránek. Výrazy „vy" a „váš" používané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů znamenají jakéhokoliv uživatele těchto webových stránek.

Zpět k obsahu »

Jaké informace shromažďujeme?

Informace, které nám poskytujete: Když se dobrovolně rozhodnete registrovat se nebo používat určité služby společnosti BD na těchto webových stránkách, shromažďujeme od vás osobní údaje, jako je vaše jméno, datum narození, e-mailová nebo poštovní adresa. Shromážděné osobní údaje používáme ve snaze zajistit vám na webových stránkách lepší zákaznickou zkušenost a zlepšit a prodávat služby společnosti BD. Společnost BD může takové osobní údaje uchovávat sama nebo je může uchovávat v databázích vlastněných a spravovaných přidruženými společnostmi společnosti BD, jejími zprostředkovateli nebo poskytovateli služeb. Společnost BD si ponechává svoje práva k těmto databázím a k údajům, které jsou v nich obsažené.

Jestliže se zaregistrujete u společnosti BD nebo používáte určité jiné personalizované nástroje, které nabízíme, vytvoříme profil, který obsahuje vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a další informace, které poskytnete a které se vztahují k vaší konkrétní situaci. Takové údaje můžeme kombinovat s údaji shromážděnými z jiných zdrojů. Například v případě, že obdržíme nesprávná poštovní směrovací čísla, můžeme použít cizí software k jejich opravě. Můžeme rovněž shromažďovat e-mailové nebo jiné adresy ze seznamů potenciálních zákazníků jiných firem, například v souvislosti se společnou marketingovou akcí. V takovém případě (1) v naší korespondenci uvádíme, jak byl příjemce na náš rozesílací seznam zařazen, a (2) dáváme příjemcům možnost zrušit zasílání případných dalších našich sdělení na jejich adresu. Kromě toho vás můžeme požádat o osobní údaje, pokud se přihlásíte do vzdělávacího programu, soutěže nebo propagační akce sponzorované společností BD. Pokud budete společnost BD kontaktovat, můžeme uchovat záznam o takové korespondenci a občas vás požádat o vyplnění dotazníků za účelem prodeje a výzkumu.

V některých případech pověřujeme shromažďováním údajů a údržbou našich serverů pro shromažďování údajů a poskytováním technických a souvisejících služeb externí subjekty. Snažíme se takovým třetím stranám poskytovat pouze údaje, které potřebují k provedení konkrétní funkce, a požadujeme, aby vaše osobní údaje chránily v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Všude, kde společnost BD shromažďuje osobní údaje, uvádíme odkaz na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpět k obsahu »

Údaje, které nejsou osobně identifikovatelnými informacemi:

Pasivně shromažďované uživatelské údaje: V rámci vašeho kontaktu se společností BD prostřednictvím těchto webových stránek obdržíme a uchováváme určité „uživatelské údaje". Takové uživatelské údaje, které jsou shromažďovány pasivně s použitím různých technologií, neslouží konkrétně k vaší identifikaci. Společnost BD může takové uživatelské údaje uchovávat sama nebo je může uchovávat v databázích vlastněných a spravovaných přidruženými společnostmi společnosti BD, jejími zprostředkovateli nebo poskytovateli služeb. Společnost BD si ponechává svoje práva k těmto databázím a k údajům, které jsou v nich obsažené.

Tyto webové stránky budou takové uživatelské údaje používat spolu s údaji poskytnutými dalšími stranami a ve spojení s dalšími informacemi je budou používat například ke sledování celkového počtu návštěvníků našich webových stránek, počtu návštěvníků jednotlivých částí našich webových stránek, klíčových slov, které návštěvníci použili k nalezení našich webových stránek, a názvů domén poskytovatelů internetových služeb našich návštěvníků. Uživatelské údaje rovněž můžeme sdělovat svým stávajícím a potenciálním obchodním partnerům za účelem popisu našich služeb a dalším třetím stranám za jinými účely v souladu se zákonem. Je důležité upozornit, že v rámci toho nejsou k dispozici a nepoužívají se žádné osobní údaje.

Souhrnné údaje: V rámci neustálé snahy lépe porozumět a sloužit našim uživatelům společnost BD často provádí výzkum souhrnných údajů. Společnost BD může tyto souhrnné údaje poskytovat orgánům veřejné správy, svým přidruženým společnostem, zprostředkovatelům a obchodním partnerům. Tyto souhrnné údaje neslouží k vaší osobní identifikaci. Společnost BD může souhrnné údaje rovněž sdělovat svým stávajícím a potenciálním obchodním partnerům za účelem popisu našich služeb a dalším třetím stranám za jinými účely v souladu se zákonem.

Cookies: Při provozování těchto webových stránek můžeme používat technologii nazvanou „cookies". Cookie je informace, kterou počítač hostující naše webové stránky dává vašemu počítači (ve skutečnosti vašemu internetovému prohlížeči), když vstoupíte na určité webové stránky. Naše cookies pomáhají zajistit další funkci našich webových stránek a umožňují nám přesněji analyzovat používání webových stránek. Naše webové stránky mohou například ve vašem prohlížeči uložit soubor cookie, díky němuž si při návštěvě našich webových stránek nemusíte pamatovat a více než jednou zadávat heslo. V žádném z případů, kdy používáme cookies, neshromažďujeme prostřednictvím této technologie osobní údaje. Ve většině internetových prohlížečů najdete v panelu nástrojů sekci „nápověda". V této sekci najdete informace o tom, jak dostávat upozornění, když obdržíte nový soubor cookie, a jak cookies vypnout. Doporučujeme, abyste si používání cookies nechali zapnuté, protože vám umožňují využívat některé z funkcí našich webových stránek.

Zpět k obsahu »

Předávání vašich údajů do zahraničí

Tím, že nám dobrovolně poskytnete svoje osobní údaje, souhlasíte, že je můžeme používat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Vzhledem k povaze internetu v případě, že tyto webové stránky navštěvujete ze země mimo Spojené státy, vaše komunikace nevyhnutelně povede k předání údajů přes mezinárodní hranice. Návštěvou těchto webových stránek s takovým předáváním údajů souhlasíte. Jestliže na těchto webových stránkách poskytnete osobní údaje, potvrzujete a souhlasíte, že takové osobní údaje mohou být předány z místa, kde se v současnosti nacházíte, do kanceláří a serverů společnosti BD a zde zmiňovaných přidružených společností, zprostředkovatelů a poskytovatelů služeb, přičemž takové kanceláře a servery se mohou nacházet ve Spojených státech a v dalších zemích.

Zpět k obsahu »

Jaké máte možnosti?

Tyto webové stránky můžete používat bez poskytnutí svých osobních údajů, přestože to může omezit vaši schopnost získat určité informace nebo používat jiné cenné služby společnosti BD, včetně například informačních bulletinů a odpovědí na konkrétní dotazy, které můžete mít. Jestliže nejsou osobní údaje vyžadovány právními předpisy nebo nejsou pro určitou službu nutné (například k tomu, abychom vás mohli kontaktovat v reakci na váš požadavek), je přijatelné používat pseudonym.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu přiměřeně nezbytnou k účelům, ke kterým byly shromážděny, nebo k tomu, abychom splnili platné požadavky vyplývající z právních předpisů a týkající se podávání zpráv nebo uchovávání dokumentů. Učiníme přiměřená opatření s cílem provádět aktualizaci, opravu nebo na vaši žádost výmaz vašich osobních údajů, které máme ve svém držení a které jste již dříve prostřednictvím těchto webových stránek poskytli. Chcete-li požádat o aktualizaci svých osobních údajů, obraťte se prosím na nás s použitím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud v určitém okamžiku již nadále nechcete dostávat žádná další sdělení, můžete rovněž postupovat v souladu s postupem pro zrušení zasílání uvedeným v našich sděleních.

Přístup

Společnost BD uznává přiměřené právo fyzické osoby, jíž se osobní údaje týkají, na přístup k vlastním osobním údajům a na kontrolu osobních údajů, které má společnost BD ve svém držení. Avšak ve snaze chránit před podvodnými žádostmi o přístup bude společnost BD před poskytnutím přístupu nebo provedením opravy vyžadovat údaje, které podle ní postačují k tomu, aby bylo možné potvrdit totožnost osoby vznášející takový požadavek. Společnost BD se vynasnaží poskytovat příslušné údaje v přiměřeném čase a může osobě, která požadavek vznesla, naúčtovat příslušné náklady (např. na kopírování, poštovné). Společnost BD si vyhrazuje právo neměnit osobní údaje, avšak připojí k nim alternativní text, který dotyčná fyzická osoba považuje za vhodný.

Kromě toho za určitých okolností společnost BD může odmítnout poskytnout přístup k osobním údajům, mimo jiné včetně případů, kdy společnost BD dojde k závěru, že požadované údaje:

 • (a) mohou prozradit:
  • a. osobní údaje jiné fyzické osoby nebo zesnulé fyzické osoby; nebo
  • b. obchodní tajemství nebo jiné obchodní důvěrné informace;
 • (b) jsou chráněné jako důvěrné v rámci vztahu mezi právním zástupcem a klientem nebo v rámci soudního řízení nebo jsou chráněné jako profesní tajemství nebo při výkonu profesních povinností;
 • (c) nelze je snadno vyhledat a zátěž nebo náklady související s poskytnutím by byly nepřiměřené povaze nebo hodnotě takových údajů;
 • (d) neexistují, nejsou společností BD uchovávány nebo je společnost BD nemůže najít;
 • (e) by mohly na základě důvodné obavy vážně poškodit léčbu nebo rekonvalescenci dotyčné fyzické osoby, způsobit vážnou emocionální újmu dotyčné fyzické osobě nebo jiné osobě nebo způsobit vážnou újmu na zdraví jiné osoby; nebo
 • (f) mohou poškodit nebo narušit činnosti související s vymáháním práva nebo jiné vyšetřovací nebo regulační funkce orgánu oprávněného zákonem takové funkce vykonávat.

Upozorňujeme, že po obdržení žádosti o aktualizaci, opravu nebo vymazání údajů se sice přiměřeně vynasnažíme takovou změnu urychleně provést, není vždy možné celý proces dokončit před zasláním dalšího sdělení. Omlouváme se za případné problémy, které to může způsobit. Pokud jste požádali o vymazání svých osobních údajů z našich seznamů, společnost BD si i tak vyhrazuje právo takové údaje v naší evidenci ponechat, a to v určitých omezených případech, jako je například situace, kdy takové osobní údaje mohou být nezbytné ke splnění vašeho požadavku na zrušení zasílání dalších sdělení, k vyřešení sporů nebo problémů nebo tak, jak je stanoveno v našich podmínkách. Pokud společnost BD musí určitou část osobních údajů k takovým účelům uchovat, vynaloží přiměřenou snahu omezit takové osobní údaje pouze na údaje nezbytné k naplnění takového konkrétního účelu. Dále berete na vědomí, že vzhledem k technickým omezením a ke skutečnosti, že naše systémy zálohujeme, mohou osobní údaje nadále existovat v našich systémech i po vymazání. Neměli byste tudíž očekávat, že vaše osobní údaje budou z našich systémů na základě vaší žádosti zcela odstraněny.

Společnost BD nebude reagovat na opakované nebo zlovolné žádosti o přístup k údajům. Při určování, zda se jedná o opakovanou nebo zlovolnou žádost, zohlední faktory jako to, jak často jsou určité údaje aktualizovány, účel, ke kterému jsou údaje používány, a povahu údajů.

Zpět k obsahu »

Jak používáme vaše osobní údaje a další informace?

Společnost BD používá vámi poskytnuté osobní údaje ke svým obchodním účelům způsobem, který je v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 • Pokud poskytujete osobní údaje k určitému účelu, takové osobní údaje nám budou k dispozici pro použití v souvislosti s důvodem, pro který byly poskytnuty, nebo k obdobnému účelu, například ke zpracování vámi zadané objednávky, nebo k tomu, abychom vás informovali, že výrobek již není k dispozici. Pokud nás například budete kontaktovat e-mailem, můžeme osobní údaje použít k tomu, abychom vám odpověděli; nebo v případě, že nás budete kontaktovat ohledně volného místa, údaje, které nám poskytnete, mohou být použity k posouzení, zda jste pro takovou pozici vhodným uchazečem. Můžeme rovněž kombinovat osobní údaje, které jste nám poskytli, s údaji, které získáme od jiných stran.
 • Společnost BD a její přidružené společnosti mohou vaše osobní údaje, uživatelské údaje a další informace shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek rovněž používat ke zlepšení obsahu a fungování těchto webových stránek, k lepšímu pochopení našich zákazníků a trhů, ke zlepšení našich výrobků a služeb a k prodeji a podpoře prodeje.
 • Společnost BD a její přidružené společnosti mohou tyto údaje používat k tomu, aby vás elektronicky, prostřednictvím telemarketingu nebo jinak v budoucnu kontaktovaly s informacemi o výrobcích nebo službách, které vás podle našeho názoru budou zajímat, a s nabídkami koupě takových výrobků nebo služeb. Pokud tak učiníme, každé sdělení, které vám zašleme, bude obsahovat pokyny umožňující vám zrušit zasílání budoucích sdělení.

Pokud si v určitém okamžiku přejete již nadále nedostávat žádná budoucí sdělení nebo vymazat vaše jméno z našich rozesílacích seznamů, můžete se řídit postupem pro zrušení zasílání uvedeným v našem sdělení. Kromě toho nám můžete poslat e-mail na adresu privacy@bd.com. Viz níže uvedené informace o tom, jak kontaktovat společnost BD.

Zpět k obsahu »

Nastavení funkce Do Not Track (nesledovat) v prohlížeči:

Stránky BD.com nepoužívají všudypřítomné online webové sledování pro účely behaviorální reklamy. Zapnutí funkce Do Not Track (nesledovat) ve vašem prohlížeči nebude mít žádný vliv na druh údajů, které společnost BD shromažďuje a používá takto:

 • Informace, které nejsou osobně identifikovatelnými informacemi, slouží pouze k obecně přijímané praxi, jako jsou statistiky návštěvnosti a prokliků shromažďované za účelem zlepšit design stránek a navigaci.
 • Osobně identifikovatelné informace jsou shromažďovány pouze v případě, že údaje jsou výslovně zadány do online formuláře společnosti BD a vy jste výslovně souhlasili se zásadami ochrany osobních údajů společnosti BD. Zasílání budoucích sdělení můžete rovněž kdykoliv zrušit.

Zpět k obsahu »

Sdílíme údaje, které obdržíme?

Společnost BD považuje vaše údaje za důležitou součást našeho vztahu s vámi. Společnost BD bude údaje, včetně osobních údajů, sdílet se svými dceřinými a přidruženými společnostmi, které se rovněž zavázaly dodržovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Kromě toho společnost BD podobně jako mnoho jiných podniků někdy pověřuje jiné podniky výkonem určitých funkcí souvisejících s podnikáním. Příkladem může být rozesílání informací, udržování databází a zpracování plateb. Pokud k provádění funkce takové povahy používáme jiný podnik, který není přidruženou společností, snažíme se takovým podnikům poskytovat pouze údaje, které potřebují k provádění konkrétních funkcí, a požadujeme, aby vaše osobní údaje chránily v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a omezeními stanovenými společností BD.

Kromě toho pokud zadáte svoje osobní údaje na společné webové stránce určené pro registraci například v souvislosti se soutěží, kterou zaštiťuje společnost BD a určitá partnerská organizace, vaše osobní údaje budou k dispozici společnosti BD i takové partnerské organizaci. Zatímco společnost BD bude takové osobní údaje používat pouze v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, používání vašich osobních údajů dotyčnou partnerskou organizací se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů takové organizace a společnost BD nemůže nést odpovědnost za to, jakým způsobem partnerská organizace bude vaše údaje používat. Doporučujeme vám, abyste se před tím, než na takových společných stránkách nebo v rámci takové společné propagační akce poskytnete údaje, seznámili se zásadami ochrany osobních údajů takové partnerské organizace.

V souladu s níže uvedeným existuje rovněž omezený počet situací, v nichž můžeme vaše osobní údaje a jiné údaje, které máme ve svém držení, sdílet s určitými dalšími třetími stranami, aniž bychom vás o tom dále informovali:

Požadavky vyplývající z právních předpisů:

Společnost BD může vaše osobní údaje, uživatelské údaje a další informace sdělovat, pokud tak stanovují právní předpisy nebo pokud se v dobré víře domnívá, že je takový krok nezbytný k tomu, aby (a) dodržela určitou povinnost vyplývající z právních předpisů, (b) ochránila a obhájila práva nebo majetek společnosti BD nebo jejích přidružených společností, (c) jednala v naléhavých situacích ve snaze ochránit osobní bezpečnost uživatelů těchto webových stránek nebo veřejnosti, nebo (d) zajistila ochranu před právní odpovědností.

Převody, fúze podniků a související činnosti:

Při rozvoji svého podnikání můžeme prodávat, kupovat, restrukturalizovat nebo reorganizovat podniky nebo majetek. Při prodeji, fúzi, reorganizaci, restrukturalizaci, likvidaci nebo podobné činnosti týkající se našeho podniku nebo majetku mohou být osobní údaje součástí převáděných aktiv.

Společnost BD je mateřskou společností velké mezinárodní skupiny společností. S ohledem na to můžeme čas od času předávat vaše osobní údaje do některé z našich databází v jiné zemi tak, jak je uvedeno výše v části Předávání vašich údajů do zahraničí.

Zpět k obsahu »

Veřejné a nevyžádané informace

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na veřejné informace, které poskytnete společnosti BD prostřednictvím těchto webových stránek nebo jinými způsoby. Pokud v rámci veřejných informací uvedete osobní údaje, budeme takové osobní údaje používat pouze v souladu se zde uvedeným, avšak upozorňujeme vás, že vzhledem k tomu, že takové informace (včetně vašich osobních údajů) byly uvedeny ve fóru, které je veřejně přístupné, používání a sdělování takových informací jinými osobami, které navštíví tyto webové stránky, nemůže společnost BD nikterak sledovat ani kontrolovat a činnost takových osob se neřídí tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kromě toho pokud poskytnete nevyžádané osobní údaje, budeme je používat v souladu se zde uvedeným, avšak na další informace obsažené v takových nevyžádaných informacích se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Bližší informace najdete v našich podmínkách používání těchto webových stránek v části „Veřejné a nevyžádané informace".

Upozorňujeme, že v souladu s výše uvedeným se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje na poskytování nebo používání určitých osobních údajů jinak než prostřednictvím těchto webových stránek ani na poskytování nebo používání osobních údajů bývalých nebo současných zaměstnanců či poradců společnosti Becton, Dickinson and Company a/nebo jejích dceřiných společností k pracovněprávním účelům nebo za účelem správy zaměstnaneckých výhod, které se řídí zásadami společnosti BD určenými k uvedeným příslušným účelům.

Zpět k obsahu »

Odkazy na jiné webové stránky

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tyto webové stránky. Tyto webové stránky mohou rámovat nebo obsahovat zmínky či webové odkazy na jiné webové stránky společnosti BD a jiné webové stránky, které společnost BD neprovozuje ani nekontroluje (dále jen „cizí webové stránky"), přičemž žádné z takových stránek se neřídí zde uvedenými zásadami a postupy. Webové odkazy vedoucí z těchto webových stránek neznamenají, že společnost BD takové cizí webové stránky zkontrolovala nebo podporuje. Doporučujeme, abyste příslušné stránky kontaktovali přímo a vyžádali si informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů, zabezpečení, shromažďování a šíření údajů.

Zpět k obsahu »

Bezpečnost

Společnost BD učiní přiměřená opatření, aby ochránila veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, a aby takové údaje ochránila před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, prozrazením, pozměněním nebo zničením. Není-li na příslušné stránce těchto webových stránek uvedeno jinak, společnost BD používá obecné bezpečnostní standardy, avšak neučinila žádná další opatření s cílem zabezpečit údaje poskytované jejím webovým stránkám a pro takto přenášené informace platí běžná rizika související s bezpečností internetu. Jak se uvádí, žádný přenos informací po internetu nebo prostřednictvím e-mailu nikdy není plně bezpečný nebo bez chyb. Zejména platí, že e-mail zaslaný na tyto webové stránky nebo z těchto webových stránek nemusí být bezpečný, a měli byste se tudíž obzvláště pečlivě rozhodovat, jaké informace nám pošlete. Nezapomínejte na to, když budete osobní údaje poskytovat přes internet společnosti BD nebo jiným stranám. Při používání hesel, identifikačních čísel nebo jiných zvláštních přístupových údajů na těchto webových stránkách nesete odpovědnost za zabezpečení takových údajů. Blíže viz podmínky používání těchto webových stránek.

Zpět k obsahu »

Jak kontaktovat společnost BD

Máte-li jakékoliv otázky ohledně Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti BD nebo o informačních postupech na těchto webových stránkách, můžete se na nás obrátit.

Kontaktovat nás můžete na této adrese:

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880
Attention: Privacy Officer
privacy@bd.com

Tato stránka používá cookies. Pokud kliknete na přijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pročtěte si prosím naši politiku používání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.