true

Langer complicatievrij kathetergebruik dankzij bundeltoepassingen

202781131

In hoeverre kunnen specifieke productkeuzes en de juiste toepassing ervan een rol spelen in de preventie van zorginfecties?

Publicatiedatum 09-06-2022

 

De CLEAN3-studie ging voor ons na in hoeverre specifieke productkeuzes en de juiste toepassing ervan een rol spelen in de preventie van zorginfecties, en kwam op het vlak van perifeer kathetergebruik tot interessante vaststellingen.

IV-therapie houdt heel wat complicatie- en infectierisico’s in
Tot 90% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten krijgen ergens in hun zorgtraject wel met intraveneuze therapie te maken1. Het kathetersysteem kan vanaf plaatsing tot verwijdering bovendien verschillende keren worden gemanipuleerd. Manipulatie gebeurt doorgaans door meerdere zorgverleners van diverse niveaus en met uiteenlopende ervaring, tijdens verschillende diensttijden, op verschillende afdelingen en om uiteenlopende redenen.2 Dat zijn heel wat momenten waarin een verhoogd risico op complicatie of infectie schuilt. Bezoek ons uitgebreid informatieplatform om u verder te verdiepen in patiëntveiligheid indien u meer informatie wenst over dit thema.

In kathetergerelateerde complicaties spelen veel variabelen
In het kader van intraveneuze therapie kunnen zorgverleners bovendien een grote variatie aan technieken, processen, richtlijnen en producten gebruiken die een groter of kleiner risico op infectie inhouden. Dat is trouwens nog buiten de variabelen gerekend die van de patiënt zelf afhangen: leeftijd, vasculaire gesteldheid en vanzelfsprekend ook de reden voor ziekenhuisopname.3,4 De centrale lijn mag dan wel de duidelijkst aantoonbare causale relatie hebben met bloedbaaninfecties, de rol van perifeer kathetergebruik in zorginfecties valt zeker niet te onderschatten.5

Veelvuldig gebruik van perifere katheters
Hoewel het risico op een bloedbaaninfectie door een perifere katheter laag is, zijn deze infecties door het veelvuldige gebruik van deze katheters toch niet zeldzaam.6 Omdat infecties als gevolg van perifere katheters zich vaker met vertraging voordoen, ligt het risico dat ze niet als dusdanig herkend worden ook een stuk hoger: de roodheid bij de insteekplaats van de katheter verdwijnt … en de link tussen de verwijderde PIV en de bloedbaaninfectie waarmee de patiënt zich een week later aandient, wordt niet gelegd.


Als kathetergebruik niet het gewenste resultaat oplevert
Van de perifere IV-katheters bereikt 35 tot 50% niet het resultaat dat ze hadden moeten opleveren, vooral door complicaties1. Elke complicatie heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener en de zorginstelling.4

Nadelen voor de patiënt: 1

 • Vertraging in de zorgverstrekking8,9
 • Langere verblijfsduur in het ziekenhuis7
 • Pijn4

Nadelen voor de zorgverlener:

 • Een zwaardere werklast met impact op de workflow van de afdeling1
 • Een verhoogd risico op blootstelling aan bloed door prikincidenten en mucocutane bloodstelling10,11
 • Ontevreden patiënten

Meetbare negatieve gevolgen:12,13

 • Verhoogde kosten voor IV-katheterprocedures
 • Verhoogde laboratoriumkosten
 • Verhoogde medicatiekosten
 • Verlengde werktijden
 • Verlengde verblijfsduur

Hoe vasculaire-toegangswegcomplicaties verlagen?

Maar of vasculaire toegangsweg complicaties zich nu voordoen op het ogenblik van de plaatsing of verderop in het zorgtraject en of het nu om een perifere katheter of een centrale lijn gaat, de meeste complicaties kan men eigenlijk wel voorkomen.14
Een afdelingsoverschrijdend vasculaire toegangswegbeleid (Vascular Access Management/VAM), gebaseerd op best practices in combinatie met evidence-based product- en toolkeuzes kan hierin een groot verschil maken.


Maakt bundelbenadering voor veneuze toegangsweg verschil?

Begin 2021 publiceerde The Lancet de resultaten van de CLEAN3-studie.15 Dit open-label, gerandomiseerd onderzoek met controlegroep wilde met betrekking tot de perifere veneuze toegangsweg twee zaken aan de praktijk toetsen die het verschil kunnen uitmaken in het voorkomen van kathetergerelateerde zorginfecties en katheterfalen:

 1. de keuze van desinfectiemiddel;
 2. de combinatie met innovatieve bundeloplossingen met een gesloten geïntegreerd kathetersysteem, naaldloze connectoren, desinfecterende poortbeschermers en voorgevulde spuiten met NaCl 0,9% voor het spoelen van de katheter veeleer dan standaard losse elementen met open katheters en driewegkranen

Primaire eindpunten van de studie: 15

 • De incidentie van infectieuze complicaties, zowel lokale infecties en katheterkolonisaties als bloedbaaninfecties.
 • De tijd tussen het inbrengen van de katheter en katheterfalen door verstopping, verplaatsing, infiltratie, flebitis of infectie.

Studie-verloop: 15
Op de spoedopname van het universitair ziekenhuis van Poitiers in Frankrijk werd een groep van 1 000 volwassen patiënten gerekruteerd bij wie een perifere katheter geplaatst werd voor de verdere behandeling tijdens hun opname in het ziekenhuis. Ze werden gerandomiseerd in 4 groepen van elk 250 personen bij wie twee verschillende desinfectiemiddelen, respectievelijk in combinatie met standaard losse componenten of met een innovatieve bundeloplossing als katheterbeleid, gebruikt werden.

Langer complicatievrij kathetergebruik dankzij vernieuwende productkeuzes
Voor voorafgaande huiddesinfectie leverde de bundeloplossing in combinatie met chloorhexidine 2% plus 70% isopropyl alcohol (experimentele groep) veruit de beste resultaten op in vergelijking met 5% povidon-jood plus 69% ethanol (standaardgroep).15 Naargelang het gebruikte desinfectiemiddel bleven lokale infecties bij de experimentele groep van de patiënten uit, terwijl 1% van de standaardgroep hier wel door getroffen werd.15 Katheterkolonisaties bleven in die experimentele groep beperkt tot 1% ten opzichte van 17% in de controlegroep15.

Zeer opvallend bleek ook een daling van 27% van het relatief risico op katheterfalen bij gebruik van de bundeloplossing met gesloten geïntegreerd kathetersysteem, naaldloze connectoren, desinfecterende poortbeschermers en voorgevulde spuiten met NaCl 0,9% om de katheter te spoelen.15  Een voordeel dat al merkbaar was vanaf de tweede dag15 dat de katheter zat, vooral op het vlak van verstopping en verplaatsing.

Ten opzichte van de standaard katheteroplossingen resulteerde de nieuwe bundelbenadering in een duidelijke verlenging van het complicatievrije interval tussen plaatsing en verwijdering van de katheter.

Naast Poitiers rapporteerden ook andere centra sterke resultaten* na implementatie van BD Vascular Access Management-programma:

 • Kostendaling van 33%16
 • Aanzienlijke daling van de veiligheidsrisico's voor gezondheidswerkers en patiënten 16
 • 30% meer plaatsingen die vanaf de eerste poging succesvol zijn16

Totaaloplossing voor doeltreffend IV-katheterbeleid

BD Vascular Acccess Management (VAM), de totaaloplossing voor doeltreffend management van de vasculaire toegangsweg die BD aanbiedt, omvat niet alleen dit soort innovatieve bundeloplossingen voor de diverse vasculaire toegangswegen, maar gaat nog een stuk verder om te verzekeren dat deze oplossingen het gewenste resultaat bereiken.

BD Signature Solutions™

In dit luik voorziet BD Vascular Access Management in een screening van de praktijk ten opzichte van de guidelines in uw ziekenhuis:

 • met behulp van onze BD digital assessment tool observeren onze klinische consulenten het huidige IV-katheterbeleid en schetsen ze een beeld van de huidige situatie;

 • vanuit de tool genereren we een rapport en kijken we in overleg met de verantwoordelijken van uw ziekenhuis naar verbeterpunten. Samen met u werken we dan een plan uit om de zorgkwaliteit te helpen verbeteren. We doen hierbij evidence-based aanbevelingen, waarin we rekening houden met de recentste klinische best practice adviezen en bestaande richtlijnen.

Producten en technologieën

Voor elke stap in het IV-katheterbeleidscontinuüm omvat de BD portfolio aangepaste, geavanceerde producten en technologieën die clinici helpen om hun patiënten te beschermen tegen IV-kathetercomplicaties.

 • Selectie
 • Perifere IV-katheters
 • Gesloten, geïntegreerde kathetersystemen
 • Centrale lijnen
 • Perifeer ingebrachte centraal veneuze katheters (PICC’s)
 • Poortkatheters
 • Voorbereiding
 • Desinfectiemiddel
 • Plaatsing
 • Ultrasone echo-apparaten
 • Katheters met geïntegreerde voerdraadsystemen
 • ECG-tiplocatie (TLS) en ECG-tipconfirmatiesysteem (Tip Confirmation System/TCS)
 • Veiligheid
 • Plaatsingsbeveiliging
 • Connectie
 • Naaldloze connectoren
 • Onderhoud
 • Luer-lockspuiten en voorgevulde spuiten met NaCl 0,9% spoelvloeistof
 • Desinfecterend poortbeschermers

BD klinische training en educatieprogramma’s

 • Onze klinische consulenten werken samen met u opleidingsprogramma’s uit die aansluiten bij uw beleid en evidence-based best practices ondersteunen.
  • Om de klinische vaardigheden en de kennis over de verschillende aandachtspunten te verfijnen.
  • Om de toepassing van aseptische technieken over de verschillende zorgsituaties heen te standaardiseren.
  • Om de recentste best practice richtlijnen getrouw te volgen.
 • Zowel opleidingssessies op maat als voortdurende training over de producten die in gebruik zijn, behoren tot het vormingspakket. Live of in de vorm van e-learning.

Aan de hand van regelmatige herevaluatie en gemeten resultaten sturen we waar nodig bij om patiëntveiligheidsgerichtheid en zorginfectiepreventie stevig te verankeren in het DNA van uw organisatiecultuur en de continuïteit in het streven naar winst in de zorgkwaliteit te behouden.

* Resultaten op één enkele plaats, gebaseerd op initiatieven voor kwaliteitsborging met specifieke BD-klanten kunnen niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten

 

Meer informatie:
BD-59990
Referenties
 1. Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J Infus Nurs. 2015;38(3):189-203.
 2. Hawes ML. A proactive approach to combating venous depletion in the hospital setting. J Infus Nurs . 2007; 30 ( 1 ): 33-44
 3. Chen YM, Fan XW, Liu MH, Wang J, Yang YQ, Su YF. Risk factors for peripheral venous catheter failure: A prospective cohort study of 5345 patients. J Vasc Access. 2021 May
 4. Carr PJ, Rippey JCR, Cooke ML et al. Factors associated with peripheral intravenous cannulation first-time insertion success in the emergency department. A multicentre prospective cohort analysis of patient, clinician and product characteristics. BMJ Open. 2019 Apr 2;9(4):e022278.
 5. Bertoglio S, van Boxtel T, Goossens GA et al. Improving outcomes of short peripheral vascular access in oncology and chemotherapy administration. J Vasc Access. 2017 Mar 21;18(2):89-96. doi: 10.5301/jva.5000668. Epub 2017 Jan 25. PMID: 28127726.
 6. Mermel A. Short-term Peripheral Venous Catheter-Related Bloodstream Infections: A Systematic Review. Clin Infect Dis. 2017 Oct 30;65(10):1757-1762. doi: 10.1093/cid/cix562. PMID: 29020252.
 7. Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Mayo Clin Proc. 2006;81(9)1159-1171.
 8. Wallis MC, McGrail M, Webster J, et al. Risk factors for peripheral intravenous catheter failure: a multivariate analysis of data from a randomized controlled trial. Infect Control Hosp Epidemiol.2014;35(1):63-68.
 9. Marsh N, Webster J, Larson E et al. Observational Study of Peripheral Intravenous Catheter Outcomes in Adult Hospitalized Patients: A Multivariable Analysis of Peripheral Intravenous Catheter Failure. J Hosp Med. 2018 Feb 1;13(2):83-89. doi: 10.12788/jhm.2867. Epub 2017 Oct 18. PMID: 29073316.
 10. Grimmond T, Good L. EXPO-S.T.O.P. 2016 and 2017 blood exposure surveys: An alarming rise. Am J Infect Control. 2019 Dec;47(12):1465-1470.
 11. De Raeve, P. Sharps Injuries—Stepping up to the challenge in Europe. European Federation of Nurses Association (EFN) 2020 http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/2013/01/HHE_Sharps_article_PaulDeRaeve_EFN.pdf.
 12. Hitchcock J. Effective strategies for reducing the incidence of catheter-related bloodstream infections. Br J Nurs.2014;23(14 Suppl):S4-10.
 13. Marsh N, Corley A, Schults JA, Vemuri K, Rickard CM. Midline catheters - A good alternative device? Anaesth Crit Care Pain Med. 2021 Jun;40(3):100885.
 14. Septimus EJ, Moody J. Prevention of Device-Related Healthcare-Associated Infections. F1000Res. 2016 Jan 14;5:F1000 Faculty Rev-65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4754053/
 15. Guenezan J, Marjanovic N, Drugeon B, et al. Chlorhexidine plus alcohol versus povidone iodine plus alcohol, combined or not with innovative devices, for prevention of short-term peripheral venous catheter infection and failure (CLEAN 3 study): an investigator-initiated, open-label, single centre, randomised-controlled, two-by-two factorial trial. The Lancet, February 1.
 16. Morrell E Reducing Risks and Improving Vascular Access Outcomes. J Infus Nurs. 2020 Jul/Aug;43(4):222-228
true