true

Leveranciers

Bij BD zijn we ervan overtuigd dat onze sterke Partnershipen met leveranciers van essentieel belang zijn om de gezondheidszorg te verbeteren door innovatieve oplossingen te leveren op een ethische, milieuvriendelijke en sociaal duurzame manier.

Suppliers_landing_Kevin_Nelson.jpg

"BD Procurement heeft de unieke verantwoordelijkheid om duurzame groei voor de organisatie te bewerkstellingen door samen te werken met leveranciers die onze waarden en ambitieuze doelen om de gezondheidszorg te verbeteren delen".

— Kevin Nelson, SVP en Chief Procurement Officer

Visie

Visie Global Procurement

Wij streven ernaar de meest innovatieve, betrouwbare en concurrerende leveranciersbasis in de gezondheidszorg te creëren, waardoor BD baanbrekende technologieën kan ontwikkelen om de gezondheidszorg te verbeteren.

De GP-manier

Doel

Onze bestaansreden

GP - Concurrentievoordeel stimuleren door innovatieve waardevermeerdering

Waarden

Onze gedragsnormen

GP - Het juiste doen namens onze stakeholders en klanten

Mindset

De houding die we op ons werk hebben

GP - Nieuwsgierig en innovatief zijn, en proactief en continu reageren op kansen, uitdagingen en risico's

Inzet bij leiderschap

Hoe we onszelf en ons werk leiden

GP - Tonen van dienstbaar leiderschap en een Partnershipsspirit bij het behalen van onze doelstellingen

suppliers_tab.png
× suppliers_tab.png
Wat we doen

Aanbesteding, strategie en waarde leveren

BD Global Procurement streeft ernaar voortdurend de hoogste duurzame waarde voor ons bedrijf te leveren door gebruik te maken van onze volledig concurrerende toeleveringsbasis met behulp van uiterst effectieve en efficiënte systemen en processen.

De producten en bedrijven van BD vereisen uiteenlopende materialen, voorraden en diensten. Om voor elke behoefte de juiste bevoorradingsstrategie en het juiste leveranciersbestand te selecteren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de voortdurende wereldwijde en industriële veranderingen, moet BD Global Procurement nauwgezet de interne en externe veranderingen analyseren – van risico's tot prijsstelling en innovatie.

Onze medewerkers leiden multifunctionele aanbestedingsteams om de behoeften van bedrijven, voor elke inkoopcategorie, te toetsen aan deze kritieke factoren:

Implementatie van sourcing omvat strenge test- en validatieprotocollen waar vereist door de overheidsvoorschriften, en we zorgen voor aanzienlijke jaarlijkse besparingen door middel van voortdurende verbeteringen om de waarde uit het leveranciersbestand te maximaliseren.

BD Global Procurement verbetert voortdurend de betrouwbaarheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van al onze aangekochte producten en diensten. We werken nauw samen met strategische en voorkeursleveranciers om continue verbeteringsprojecten te ontwikkelen, variërend van eenvoudige maatregelen om verspilling tegen te gaan en afval te verminderen tot volledige Six Sigma-programma's om waarde, besparingen en concurrentievoordeel te vergroten.

Verwachtingen

BD-verwachtingen ten aanzien van leveranciers

Het document van BD over verwachtingen ten aanzien van leveranciers schetst specifieke normen met betrekking tot sociale verantwoordelijkheid, milieubeheer, ethische praktijken en bestuur waaraan leveranciers moeten voldoen. Dit document is onze versie van een gedragscode voor leveranciers en wij verwachten van alle leveranciers dat zij dit document grondig doornemen en binnen de richtlijnen ervan handelen.

Overzicht

Video over iPoint-registratie voor leveranciers

BD Global Procurement is bedrijfsbreed en wordt centraal geleid, waarbij de aankoopmedewerkers een duidelijk omschreven proces volgen voor de aankoop van goederen en diensten en voor het beheer van de prestaties van de leverancier zodra er een overeenkomst is gesloten. Haar visie is de hoogste duurzame waarde te leveren aan klanten door gebruik te maken van alle mogelijkheden van een concurrerend leveranciersbestand met behulp van effectieve en efficiënte processen en systemen.

Richtlijnen voor facturering, betaling en aankooporders

Voorwaarde

Het is van cruciaal belang dat de informatie over leveranciers accuraat is om tijdige betalingen mogelijk te maken. Leveranciers van BD kunnen nu hun accountgegevens beheren in het aanmeldportaal voor leveranciers van BD of door contact op te nemen met de contactpersoon voor aanbesteding/inkoop van BD Zorg ervoor dat uw factuurgegevens en betalingsgegevens zijn bijgewerkt en correct worden weergegeven in uw bedrijfsprofiel bij BD.

 

Wij streven ernaar betalingen zo snel en efficiënt mogelijk te verrichten, en elektronische facturering biedt daartoe de beste mogelijkheden. BD is actief bezig met het geleidelijk afschaffen van de verwerking van papieren en pdf-facturen waar dat wettelijk is toegestaan. Hoewel facturering in papier en pdf momenteel nog beschikbaar is in sommige andere regio's, vragen wij met klem om gebruik te maken van elektronische facturering waar dat wettelijk is toegestaan.

Voordelen van e-facturatie

 • Vermindert fouten en foutieve facturen
 • Versnelde verwerking
 • Status in realtime (Coupa)

Welke opties voor e-facturatie zijn er?

BD is een partnerschap aangegaan met Coupa om onze digitale transformatie mogelijk te maken en biedt verschillende opties voor het indienen van uw factuurgegevens (bv. indienen via een portaal of directe integratie met het ERP van uw bedrijf). Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.

Richtlijnen voor het inschakelen van BD BuySmart (Coupa) e-facturen

cXML(B2B) Integratie met Coupa

Leveranciersportaal van Coupa (Coupa Supplier Portal, CSP)

Actiegerichte leverancierskennisgeving van Coupa (SAN)

Niet-wijzigbare (pdf) e-mail

Geëvalueerde ontvangstenverrekening (ERS)

EDI (elektronische gegevensuitwisseling)

Voor wie is dit geschikt?

Voor wie is dit geschikt?

Voor wie is dit geschikt?

Voor wie is dit geschikt?

Voor wie is dit geschikt?

Voor wie is dit geschikt?

Leveranciers met Punchout-catalogi, of leveranciers met een zeer groot factuurvolume (over het algemeen wordt cXML-facturering geassocieerd met de catalogus-instelling).

Leveranciers met gemiddelde tot lage factuurvolumes, leveranciers die regelmatig statusupdates van hun facturen willen ontvangen.

Leveranciers met een gemiddeld tot laag factuurvolume en leveranciers die liever niet inloggen op het CSP om facturen te maken.

Onze doelstelling is om geen facturen meer op papier en per e-mail te sturen.

Leveranciers die grondstoffen leveren aan BD tegen relatief constante prijzen.

Leveranciers die al gebruik maken van EDI en de PO-regelgegevens nauwkeurig kunnen koppelen aan BD.

Voor wie is dit niet geschikt?

Voor wie is dit niet geschikt?

Voor wie is dit niet geschikt?

Voor wie is dit niet geschikt?

  

Leveranciers met een laag factuurvolume.

Leveranciers met zeer grote factuurvolumes.

Leveranciers met zeer grote factuurvolumes.

Leveranciers moeten cXML, CSP of SAN zijn.

  

Overwegingen

Overwegingen

Overwegingen

Overwegingen

Overwegingen

Overwegingen

Voor het opzetten van cXML zijn tijd en technische middelen nodig, zowel aan de zijde van BD als aan de leverancierszijde. Het opzetten kan 6-8 weken of langer duren.

Leveranciers moeten elke factuur in het CSP invoeren. Vanuit het CSP kunnen leveranciers PO's bekijken, facturen maken en factuurstatussen controleren.

SAN gebruikt de knop 'Factuur maken' die in de e-mail met de PO is opgenomen; leveranciers moeten er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat de PO ontvangt, ook het e-mailadres is dat de factuur kan maken.

Elke e-mailfactuur moet door BD worden geïndexeerd voordat hij voor betaling kan worden verwerkt. Dit verhoogt de kosten voor BD en de betalingstermijn voor leveranciers.

ERS genereert een automatische factuurafrekening wanneer goederen door BD worden ontvangen. Leveranciers hoeven geen facturen aan BD te verstrekken.

Het opzetten van EDI vereist tijd en interactie met BD voorafgaand aan de implementatie, en een verbintenis van de leverancier tot onderhoud.

Merk op dat BD geen papieren facturen aanvaardt.**Facturatiekanaal staat los van betalingskanaal.

BD factureringsvereisten en betaling voor EMEA

Opdat BD in staat is uw bedrijf op tijd te betalen moet u het volgende doen:

 1. Uw facturen en creditnota's moeten voldoen aan alle toepasselijke nationale of markt-, wettelijke, fiscale vereisten en de vereisten van BD. Raadpleeg voor de algemene BD-vereisten in EMEA de Factureringsrichtlijnen voor Leveranciers
 2. Als uw facturen of creditnota's niet voldoen aan alle wettelijke, fiscale vereisten en vereisten van BD, zal BD deze facturen of creditnota's naar u terugsturen. Dit houdt in dat de naam, het adres en het belastingnummer van de BD-entiteit volledig moeten worden vermeld zoals voorgeschreven in de checklist. BD zal de reden uitleggen waarom uw factuur of creditnota werd teruggestuurd ter verduidelijking. Voor verdere ondersteuning kunt u ons bereiken via BD.com/Services.
 3. BD beroept zich op het recht om betalingstermijnen pas te laten ingaan wanneer BD een conforme factuur of creditnota ontvangt die aan de voorschriften voldoet, indien wettelijk van toepassing.
 4. Hoewel facturering in papier en pdf-indeling momenteel nog beschikbaar is in sommige andere regio's, vragen wij met klem om gebruik te maken van elektronische facturering waar dat wettelijk is toegestaan.

BD EMEA verricht de meeste betalingen wekelijks na het verstrijken van de betalingstermijnen.

Om de factuurstatus te controleren, gaat u naar bd.com/services en selecteert u 'Betalingsstatus van facturen'.

Voor elk type verzoek worden instructies en schermtips gegeven.

*Let op: registratie is gratis.

 

Factureringsrichtlijnen voor leveranciers aan locaties van BD in de EMEA-regio

Raadpleeg voor vragen over richtlijnen voor andere locaties van BD uw aankooporder.

Voor vragen over richtlijnen voor andere locaties van BD verwijzen wij u naar uw aankooporder
BD betaalt leveranciers voor geautoriseerde aankopen in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden, op basis van correct opgestelde facturen. BD beroept zich op het recht om betalingstermijnen pas te laten ingaan wanneer BD een factuur of creditnota ontvangt die aan de voorschriften voldoet, indien wettelijk van toepassing. We voeren wekelijks betalingen uit. Facturen worden betaald in de eerstvolgende betalingsronde na de betalingstermijn.

Hieronder volgen de vereisten voor een accurate en tijdige verwerking van de betaling. Deze richtlijnen zijn geen vervanging van bepalingen en voorwaarden in contracten en/of aankooporders:

 1. Een aankoop wordt geacht te zijn goedgekeurd door verstrekking van een goedgekeurde aankooporder (PO), waarnaar op de factuur moet worden verwezen; onthoud dat BD zich het recht voorbehoudt facturen af te wijzen/te betwisten.
 2. De voorkeursmethode voor het indienen van facturen is in elektronisch, en in sommige gevallen in niet-wijzigbare elektronische indeling.
 3. Stuur GEEN verklaringen, ontvangstbevestigingen, bevestigingen of correspondentie in, aangezien deze niet zullen worden behandeld.
 4. Italiaanse verkopers dienen hun facturen in via SDI (Sistema di Interscambio) met gebruikmaking van de unieke identificatiecode voor de ontvanger (Codice unico destinario). Buitenlandse verkopers die facturen indienen bij BD Italië moeten de onderstaande kanalen voor facturering blijven volgen. Hun facturen zullen door BD Italië bij Sdl worden ingediend.
 5. Turkse verkopers dienen hun facturen in via het e-factuurportaal.
 6. Facturen die verwijzen naar aankooporders die met 'E01' beginnen, moeten uitsluitend als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail naar SCANNING_SWITZERLAND@bd.com worden gestuurd. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
 7. Facturen die verwijzen naar aankooporders die met '45', '64' of '65' beginnen, moeten uitsluitend als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail naar ESSC_E-INVOICING@bd.com worden gestuurd. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
 8. Facturen die verwijzen naar aankooporders die met '69' beginnen, moeten worden ingediend via het leveranciersportaal van Coupa (Coupa Supplier Portal, CSP)** of als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail naar invoices+emea@bd.coupahost.com worden gestuurd. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
 9. Op facturen zonder aankooporders moet de naam van de contactpersoon van BD en, indien beschikbaar, de kostenplaats van BD worden vermeld. Dergelijke facturen moeten als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail worden ingediend via invoices+emea@bd.coupahost.com. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
  Uitzondering: transportleveranciers die facturen indienen bij Becton Dickinson Distribution Center NV of BD Switzerland SARL moeten contact opnemen met het Freight AP Team dat beschikbaar is via AP_TRANSPORT@bd.com voor instructies betreffende het juiste kanaal voor het indienen van facturen.
 10. Facturen voor de onderstaande BD-entiteiten moeten per e-mail worden verstuurd naar:
  BD Israel LTD - gmb-il@bd.com
  BD Hongarije - FinanceTTB@bd.com
 11. De factuur mag geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die vertrouwelijk of gevoelig van aard is en mag niet worden gewijzigd.

Snelle tips voor een snellere verwerking

 • Elke factuur mag slechts verwijzen naar één geldig PO-nummer van BD.
 • Vermeld het volledige adres van de leverancier, het adres waar de goederen naartoe werden verzonden (verzendadres) en de volledige naam van BD waarnaar op de PO wordt verwezen.
 • Elke factuur moet een uniek 'factuurnummer' hebben
 • De regelitems moeten identiek zijn aan de regelitems van de PO
 • De valuta van de factuur moet dezelfde zijn als de valuta op de PO
 • De meeteenheid op de factuur moet dezelfde zijn als de meeteenheid op de aankooporder
 • De aangerekende verkoopbelasting moet in overeenstemming zijn met de gegevens op de PO (indien van toepassing)
 • Alle posten op de factuur die niet in de PO zijn opgenomen, vertragen de verwerking van de factuur (met uitzondering van vrachtkosten)

Contactinformatie

Als u vragen hebt over deze vereisten of factuurbetalingen of als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw accountgegevens, meld u dan aan op: bd.com/services of neem contact op met het Shared Service Center, maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur CET via:

 

België

00 32 537 207 08

Denemarken

00 45 361 58 728

Frankrijk

00 33 155 212 568

Duitsland

00 49 619 697 5023

Ierland

00 35 301 408 3710

Italië

00 39 028 066 3040

Nederland

00 31 512 752 504

Polen

00 48 717 586 563

Spanje

00 34 91 514 0841

Zweden

00 46 84 028 621

Verenigd Koninkrijk en overige landen

00 44 208 230 3162

 

Voor vragen over aankooporders of leveringen kunt u contact opnemen met de op de PO vermelde koper.

 

*In zeer beperkte gevallen kunnen facturen worden aanvaard zonder aankooporder. Indien u nutsvoorzieningen, telecomdiensten, vrachtdiensten of juridische diensten levert, of om andere redenen meent dat een aankooporder niet nodig is, neem dan contact op met uw aankoopdeskundige VOORDAT u diensten levert

**Neem contact op met het Shared Service Team via bd.com/services voor een uitnodiging om u bij BD te registreren op het leveranciersportaal van Coupa.

Herz. 1 nov 2021

Algemene voorwaarden

De standaard betalingstermijn van BD voor leveranciers in Europa is netto 60 dagen, op voorwaarde dat de werkelijke betaling aan de leverancier door de koper of de door de koper aangewezen persoon pas zal geschieden bij de volgende geplande betalingsperiode zoals uiteengezet in het document Factureringsrichtlijnen.

Wij zullen uitzonderingen op dit beleid toestaan indien u een gekwalificeerde micro-, kleine of middelgrote onderneming bent, zoals gedefinieerd door EUR-Lex.

De standaard betalingstermijnen zijn niet van toepassing op uitbetalingen aan niet-commerciële entiteiten zoals professionele zorgverleners, Key Opinion Leaders (KOLs), belastingdiensten/overheidsinstanties enz.

Algemene voorwaarden aankooporder voor België

BD Infection Prevention BV/SRL
Becton Dickinson Benelux NV/SA
Becton Dickinson Distribution Center NV/SA


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Frankrijk

Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S.
Becton Dickinson France S.A.S.


 


Algemene voorwaarden aankooporder Duitsland

Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
Becton Dickinson GmbH
Becton Dickinson Management GmbH & Co. KG
Becton Dickinson Rowa Germany GmbH
Gamer Lasertechnik GmbH


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Hongarije

Becton Dickinson Hungary Ltd.


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Ierland

Becton Dickinson and Company Limited


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Italië

Becton, Dickinson Italia S.p.A.
Becton Dickinson Rowa Italy S.r.l.


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor de MENA-regio

 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Nederland

Becton, Dickinson B.V.
BD Kiestra B.V.


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Polen

Beckton Dickinson Polska Sp. Z-o.o.


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Spanje

Becton Dickinson S.A.U.


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor Zweden

Becton Dickinson AB
Becton Dickinson Infusion Therapy
Carmel Pharma


 


Algemene voorwaarden aankooporder Zwitserland

BD Switzerland Sàrl


 


Algemene voorwaarden aankooporder voor het Verenigd Koninkrijk

Bard Limited
Becton Dickinson Infusion Therapy UK
Becton, Dickinson U.K. Limited
Tissuemed


 


Raadpleeg voor vragen over richtlijnen voor andere locaties van BD uw aankooporder.

Aanvraagportaal voor wijzigingen

Aanvraagportaal voor leverancierswijzigingen

De leveranciers van BD zijn verplicht om wijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op een product of service van BD door te geven via het webportaal voor wijzigingsverzoeken van leveranciers (Supplier Change Request - SCR).

Als leverancier van BD moet u ons op de hoogte brengen en schriftelijke goedkeuring van BD krijgen voordat u wijzigingen aanbrengt in het ontwerp, de specificaties of de fabricage van producten die wij van u kopen. Bekijk het opleidingsmateriaal voor onze wijzigingsverzoeken voor leveranciers (Supplier Change Request, SCR).

Na het bekijken van het opleidingsmateriaal kunt u een SCR indienen via onderstaand portaal:

Neem voor vragen over SCR contact op met Supplier-Change-Request@bd.com

Diversiteitsprogramma voor leveranciers

Het diversiteitsprogramma voor leveranciers van BD heeft betrekking op onze activiteiten in de VS en Puerto Rico. Naast het ondersteunen van onze inspanningen om voorraden en diensten te betrekken van gekwalificeerde kleine zakelijke leveranciers volgens ons onderaannemersplan voor kleine bedrijven, wordt het programma uitgebreid met diversiteitsleveranciers, ongeacht de omvang.

Leveranciers die als klein en/of divers worden beschouwd, moeten BD bewijs van certificeringen verstrekken via een goedgekeurde externe certificeringsorganisatie of het BD Business Size & Diversity Self-Certification Form (formulier voor bedrijfsomvang en diversiteit-zelfcertificeringsformulier van BD) invullen (verkrijgbaar via het BD-registratieportaal)

Vereiste externe certificeringen

Voor de volgende categorieën kleine ondernemingen en diversiteit is externe certificering/verificatie vereist:

Kleine HUBZone-ondernemingen moeten zijn gecertificeerd door de Amerikaanse Small Business Administration. Voor meer informatie over HUBZone-certificering raadpleegt u de Amerikaanse website Small Business Administration.

Ondernemingen die eigendom zijn van veteranen of van veteranen die tijdens diensttijd mindervalide zijn geworden moeten bewijs tonen van verificatie of van het proces tot verificatie door het Office of Small & Disadvantaged Business Utilization. Het verificatieproces wordt gestart door haar website.

Alle grote ondernemingen die de diversiteitsstatus claimen, moeten een externe certificering indienen.

Voorbeelden van erkende certificeringsinstanties zijn:

 

Neem voor meer informatie over certificeringsinstanties contact op met het BD-diversiteitsbureau voor leveranciers.

BD erkent de volgende classificaties voor kleine ondernemingen, vastgesteld door de Amerikaanse Small Business Administration (SBA) en de Federal Acquisition Regulation (FAR) Deel 19 —Small Business Programs:

 • Kleine ondernemingen
  • Kleine benadeelde ondernemingen (SDB/DBE)
  • 8(a) Zakelijk bedrijfsontwikkelingsprogramma
  • Kleine HUBZone-ondernemingen
 • Kleine ondernemingen die eigendom zijn van een vrouw
 • Kleine ondernemingen die eigendom zijn van een minderheid
 • Kleine ondernemingen die eigendom zijn van een veteraan
 • Kleine ondernemingen die eigendom zijn van een veteraan die tijdens diensttijd mindervalide is geworden
 • Kleine ondernemingen die eigendom zijn van een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender (LGBT) persoon
 

Kleine ondernemingen die geïnteresseerd zijn in een leveranciersrelatie met BD via ons programma voor diversiteit in leveranciers moeten worden opgericht als een kleine onderneming met winstoogmerk, dat gevestigd en voornamelijk actief is in de Verenigde Staten.

Ga voor meer informatie over of uw onderneming in aanmerking komt als een kleine onderneming volgens een van de bovenstaande classificaties naar de website van de Amerikaanse Small Business Administration.

Aanvullende diversiteitsclassificaties

Naast de aanduidingen die worden gegeven aan kleine ondernemingen, bewaart BD gegevens en houdt uitgaven bij voor de volgende diverse bedrijfsaanduidingen, zowel klein als groot:

 • Ondernemingen die eigendom zijn van een vrouw
 • Ondernemingen die eigendom zijn van een minderheid
 • Ondernemingen die eigendom zijn van een mindervalide
 • Ondernemingen die eigendom zijn van een veteraan
 • Ondernemingen die eigendom zijn van een veteraan die tijdens diensttijd mindervalide is geworden
 • Ondernemingen die eigendom zijn van een oorspronkelijke bewoner van Alaska of van Amerika
 • Colleges en universiteiten van oudsher voor zwarten
 • Ondernemingen die eigendom zijn van een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender (LGBT) persoon
 • AbilityOne-onderneming

Alle kleine ondernemingen en diversiteitsleveranciers worden aangemoedigd om zich te registreren in het BD-registratieportaal. Onze inkoopprofessionals bezoeken de site regelmatig om te zoeken naar gekwalificeerde diversiteitsleveranciers om deel te nemen aan aanbestedingsmogelijkheden. Daarnaast houden we certificeringsinformatie in deze database up-to-date voor BD-totaalrapportage, zoals vereist door de Amerikaanse federale overheid, en om informatie over het diversiteitsprogramma voor BD-leveranciers aan andere klanten van BD te kunnen verstrekken.

Neem contact op met supplier_diversity@bd.com voor meer informatie.

Programma voor leverancierserkenning

Het leverancierserkenningsprogramma, gestart in 2010, honoreert leveranciers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling of ondersteuning van belangrijke BD-initiatieven, BD-producten, BD-processen en klanttevredenheid.

Het leverancierserkenningsprogramma sluit zich aan bij de algemene BD Global Procurement-strategie om een optimale toeleveringsbasis te vormen waarmee wij innovatie, continue verbetering en operationele uitmuntendheid blijven nastreven.

Jaarlijks onderscheidingsschema

Onze onderscheidingen worden jaarlijks in de herfst aangekondigd.

Nominatie- en selectieproces

Medewerkers van BD Global Procurement nomineren elke zomer gekwalificeerde leveranciers. De selectiecommissie voor de Supplier Recognition Program Awards bestaat uit het hogere management van BD Global Procurement en ons diversiteitsprogramma voor leveranciers, samen met vakexperts in elke onderscheidingscategorie.

De laatste winnaars

2022 Award Winners
2022 Award Winners 2021 Award Winners 2020 Award Winners 2019 Award Winners 2018 Award Winners 2017 Award Winners 2016 Award Winners
De onderscheidingen voor BD-leverancier van het jaar belonen speciale leveranciers voor hun bijdragen aan het bevorderen of ondersteunen van belangrijke BD-initiatieven, -producten en -processen die de klanttevredenheid helpen vergroten. Dit programma erkent ook prestaties en handelswijzen die in lijn zijn met de waarden van BD. Wij feliciteren de volgende winnaars van de onderscheiding BD Leverancier van het jaar voor 2022!
De onderscheidingen voor BD-leverancier van het jaar belonen speciale leveranciers voor hun bijdragen aan het bevorderen of ondersteunen van belangrijke BD-initiatieven, -producten en -processen die de klanttevredenheid helpen vergroten. Dit programma erkent ook prestaties en handelswijzen die in lijn zijn met de waarden van BD. Wij feliciteren de volgende winnaars van de onderscheiding BD Leverancier van het jaar voor 2021!
De onderscheidingen voor BD-leverancier van het jaar belonen speciale leveranciers voor hun bijdragen aan het bevorderen of ondersteunen van belangrijke BD-initiatieven, -producten en -processen die de klanttevredenheid helpen vergroten. Dit programma erkent ook prestaties en handelswijzen die in lijn zijn met de waarden van BD. Wij feliciteren de volgende winnaars van de onderscheiding BD Leverancier van het jaar voor 2020!
De onderscheidingen voor BD-leverancier van het jaar belonen speciale leveranciers voor hun bijdragen aan het bevorderen of ondersteunen van belangrijke BD-initiatieven, -producten en -processen die de klanttevredenheid helpen vergroten. Dit programma erkent ook prestaties en handelswijzen die in lijn zijn met de waarden van BD. Wij feliciteren de volgende winnaars van de onderscheiding BD Leverancier van het jaar voor 2019!
De onderscheidingen voor BD-leverancier van het jaar belonen speciale leveranciers voor hun bijdragen aan het bevorderen of ondersteunen van belangrijke BD-initiatieven, -producten en -processen die de klanttevredenheid helpen vergroten. Dit programma erkent ook prestaties en handelswijzen die in lijn zijn met de waarden van BD. Wij feliciteren de volgende winnaars van de onderscheiding BD Leverancier van het jaar voor 2018!
De onderscheidingen voor BD-leverancier van het jaar belonen speciale leveranciers voor hun bijdragen aan het bevorderen of ondersteunen van belangrijke BD-initiatieven, -producten en -processen die de klanttevredenheid helpen vergroten. Dit programma erkent ook prestaties en handelswijzen die in lijn zijn met de waarden van BD. Wij feliciteren de volgende winnaars van de onderscheiding BD Leverancier van het jaar voor 2017!
De onderscheidingen voor BD-leverancier van het jaar belonen speciale leveranciers voor hun bijdragen aan het bevorderen of ondersteunen van belangrijke BD-initiatieven, -producten en -processen die de klanttevredenheid helpen vergroten. Dit programma erkent ook prestaties en handelswijzen die in lijn zijn met de waarden van BD. Wij feliciteren de volgende winnaars van de onderscheiding BD Leverancier van het jaar voor 2016!
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
American Express Global Business Travel 2020
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
The Arthur G. Russell Company
Leverancier van het jaar - Partnership
Jabil Healthcare
Leverancier van het jaar - Partnership
De Rodon Group
Leverancier van het jaar - Procesinnovatie
Amphenol
Leverancier van het jaar - Productinnovatie
DCA Design International Limited
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
Roscomac Limited
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
LGC Biosearch Technologies
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
Kunshan Wisepac Desiccant Co., Ltd
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
Plexus
Leverancier van het Jaar - Kleine bedrijven
Formaten Unlimited, Inc.
Leverancier van het jaar - Special Recognition Award
Puritan Medical Products Co
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
Expeditors
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
Connor Solutions Ltd
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
Nipro Corporation
Leverancier van het jaar - Duurzaamheid
Parker Hannifin-Sealing Technologies Asia
Leverancier van het Jaar - Kleine bedrijven
Nearshore Technology
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
Amplexor Life Sciences
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
Enterprise Holdings
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
Fisher Scientific
Leverancier van het jaar - Partnership
Jabil Healthcare
Leverancier van het jaar - Procesinnovatie
Citi
Leverancier van het jaar - Productinnovatie
OJI India Packaging Ltd
Leverancier van het jaar - Regionale Partnership
Autec Solutions Co
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
Nipro PharmaPackaging
Leverancier van het jaar - Special Recognition Award
RR Donnelley
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
Covestro
Leverancier van het jaar - Duurzaamheid
Casella Resource Solutions
Leverancier van het jaar - Productinnovatie
Coherent Inc.
Leverancier van het jaar - Procesinnovatie
Braxton Manufacturing Co., inc
Leverancier van het jaar - Procesinnovatie
Shanghai Shine-Link International Logistics
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
Zibo Qiaosend medical articles Co. LTD
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
Industrie BORLA S.p.A.
Leverancier van het jaar - Partnership
Henkel Corporation
Leverancier van het jaar - Partnership
Heraeus Medical Components
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
Majors Plastics
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
R L Logistics
Leverancier van het Jaar - Kleine bedrijven
Novasyte
Leverancier van het jaar - Productinnovatie
Bemis Healthcare Packaging
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
Chevron Phillips Chemical Company
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
FLIK Hospitality Group
Leverancier van het jaar - Partnership
Hanscent Medical
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
Motion Solutions
Leverancier van het jaar - Procesinnovatie
Nypro, a Jabil Company
Leverancier van het jaar - Duurzaamheid
Umax Packaging
Innovatie - Platina
GOJO
Innovatie - Goud
Autec Solutions Pte Ltd.
Uitzonderlijke service - Platina
Muehlstein
Uitzonderlijke service - Goud
Momentive
Leverancier van het jaar - Platina
Forefront Medical Technology
Leverancier van het jaar - Goud
Ineos Styrolution
Leverancier van het jaar - Partnership
Arlanxeo USA LLC – Lokaal
Leverancier van het jaar - Partnership
JLL – Wereldwijd
Leverancier van het Jaar - Kleine bedrijven
CelloTape – Regionaal
Leverancier van het Jaar - Kleine bedrijven
MillenniumSoft, Inc. –Regionaal
Leverancier van het jaar - Productinnovatie
Fabrinet - Wereldwijd
Leverancier van het jaar - Productinnovatie
Bresslergroup – Regionaal
Leverancier van het jaar - Procesinnovatie
Flex Global Services & Solutions – Regionaal
Leverancier van het jaar - Duurzaamheid
Schneider Electric – Wereldwijd
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
Kelpac Medical - Regionaal
Leverancier van het jaar - Risicobeperking
UFP Technologies – Lokaal
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
CEVA Logistics – Regionaal
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
MSC Mediterranean Shipping Company S.A. – Wereldwijd
Leverancier van het jaar - Efficiëntie
JB Tecnics - Wereldwijd
Leverancier van het jaar Klein bedrijf/diversiteitsbedrijf - Risicobeperking
Achilles USA, Inc.
Leverancier van het jaar Klein bedrijf/diversiteitsbedrijf - Supply Chain Excellence
BCD and Associates, LLC
Leverancier van het jaar Klein bedrijf/diversiteitsbedrijf - Innovatie
Körber Pharma
Leverancier van het jaar Klein bedrijf/diversiteitsbedrijf - Partnership
Linden Mold and Tool Corporation
Leverancier van het jaar Klein bedrijf/diversiteitsbedrijf - Supply Chain Excellence
Mister Label, Inc.
Leverancier van het jaar Klein bedrijf/diversiteitsbedrijf - Partnership
Trident Precision Manufacturing, Inc.
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence
Braskem Petrochemical
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence - Innovatie
FLIK International
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence - Partnership
Industrie Borla spa
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence - Duurzaamheid
Jones Lang LaSalle
Leverancier van het jaar - Supply Chain Excellence - Risicobeperking
STERIS Applied Sterilization Technologies
Partnership Coherent
Coherent
INNOVATIE Trend Technologies
Trend Technologies
INNOVATIE Smile Automation Pvt. Ltd.
Smile Automation Pvt. Ltd.
DUURZAAMHEID NextEra Energy
NextEra Energy Resources
Supply Chain Excellence Autec Solutions Pte Ltd
Autec Solutions PTE
Partnership Hi-Technology Group
Hi Tech
RISICOBEPERKING Ulbrich Stainless Steels & Special Metals, Inc
Ulbrich Stainless Steel & Special Metals, Inc
RISICOBEPERKING Spinnaker, A MATAC Company
Spinnaker

Opmerkingen

Aanvullende opties uitsluitend voor inwoners van Californië:

Gratis telefoonnummer: (800) 490-2177

E-mail:CCPA@bd.com

true