Overzicht

Verkort de tijd tot detectie tijdens de analytische fase met een volledig spectrum aan bloedkweekmedia.

De combinatie van de BD BACTEC™ Plus Aerobic en Lytic Anaerobic media verkort de tijd tot detectie en de isolatie van zowel aerobe als anaerobe organismen.1

De BD BACTEC™-flesportfolio omvat een volledige lijn aan bloedkweekmedia die specifiek zijn ontwikkeld voor de detectie van aeroben, anaeroben, gisten, schimmels en mycobacteriën, om daarmee de tijd tot detectie en isolatie van organismen2 voor zowel volwassenen als kinderen te verkorten.

BD BACTEC™-bloedkweekflessen zijn bedoeld om volledig compatibel te zijn met het BD Vacutainer®-bloedafnamesysteem, waardoor het risico op onbedoeld naaldprikletsel tijdens bloedafname en subcultuurkweken afneemt.

Wereldwijd zal mogelijk meer dan een derde van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met sepsis overlijden vóór ontslag. De best practice adviseert ten minste twee sets bloedkweken af te nemen alvorens een antimicrobiële therapie te starten om isolatie van het organisme te helpen verbeteren.3

Referenties

Houd er rekening mee dat niet alle producten, diensten of functies van producten en diensten beschikbaar zijn in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke BD vertegenwoordiger.

Literatuur

  1. Rohner P et al. J Clin Microbiol. 1997; 35(10):2634-2638.
  2. Rocchetti A et al. Prospective study of the clinical performance of three BACTEC media in a modern emergency department: Plus Aerobic/F, Plus Anaerobic/F, and Anaerobic Lytic/F. J Microbiol Methods. 2016 Nov;130:129-132.
  3. Vincent JL et al. Assessment of the worldwide burden of critical illness: the Intensive Care Over Nations (ICON) audit. Lancet Respir Med. 2014;2:380-386.

BD-114814