true

Voorraadbeheerplatformen

Stap op naar een platform dat eenheid bevordert

Customer Portal
Overzicht

De consolidatie voltrekt zich snel, wat het toenemende belang en de schaalvergroting van ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen onderstreept. De dienstverlening aan patiënten kent geen conventionele grenzen meer.

BD-technologieën voor uitgifte en infusie maken gebruik van een gemeenschappelijk platform om medicatiebeheer door ziekenhuizen of een groep ziekenhuizen te ondersteunen. Het platform integreert BD-technologieën met HIT-systemen, waardoor formulariuminteroperabiliteit en gecentraliseerd gebruikers- en barcodebeheer mogelijk worden. Het platform verzamelt, consolideert en analyseert ook gegevens om de besluitvorming, de efficiëntie en de kosten te helpen verbeteren en tegelijkertijd het systeembeheer te standaardiseren.

Hoogtepunten

 • Maakt formulariuminteroperabiliteit mogelijk via HIT-integratie
 • Vereenvoudigt het beheer van systeemgebruikers via Active Directory
 • Bevordert standaardisatie door centralisatie van gegevens
 • Ondersteunt BD-technologieën en -functionaliteit via een op software gebaseerde interface-engine
 • Vereenvoudigt het orderverzamelproces met barcodeverificatie
 • Ondersteunt apothekers zodat ze hun klinische activiteiten kunnen hervatten
 • Biedt een bijna realtime rapportage en analyses via één gemeenschappelijk toegangspunt
 • Geeft clinici toegang tot patiëntspecifieke medische gegevens bij opname* 
 • Verkleint de IT-voetafdruk en benut investeringen

Literatuur

Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle producten, diensten of functies van producten en diensten beschikbaar zijn in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke BD-vertegenwoordiger.

BD zal deze functionaliteit mogelijk niet beschikbaar stellen voor commerciële verkoop.

BD-39009

Overzicht

De kosten van medicatie maken tot 80% van het budget van een apotheek uit. Ziekenhuizen en gezondheidsorganisaties staan daarom onder toenemende druk om de uitgaven te beperken en verspilling tegen te gaan, zonder de zorg in gevaar te brengen. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten apothekers bedrijfsbrede oplossingen invoeren die 100% van de medicatie beheren, processen standaardiseren en de workflow stroomlijnen. 

Onze oplossingen voor voorraadbeheer en het maken van bereidingen ondersteunen apotheken bij het efficiënt inkopen, selecteren, bereiden, controleren en volgen van alle geneesmiddelen. Bij elke stap verbeteren onze technologieën de nauwkeurigheid, zichtbaarheid en standaardisering, waardoor kosten, verspilling en complexiteit worden teruggedrongen.

Hoogtepunten

 • Regelt medicatie via een gecentraliseerd proces
 • Genereert alleen leveranciersbestellingen voor hetgeen nodig is
 • Ondersteunt naaf- en spaakmodellen
 • Automatiseert taaklijsten van apothekers
 • Vereenvoudigt het orderverzamelproces met barcodeverificatie
 • Traceert medicatie in bijna realtime
 • Standaardiseert de bereiding van geneesmiddelen
 • Vermindert fouten met behulp van gravimetrische infuusbereiding
 • Zorgt voor analyses en toezicht
 • Standaardiseert het formularium via HIT-interoperabiliteit
 • Ondersteunt apothekers zodat ze hun klinische activiteiten kunnen hervatten
 • Ondersteunt wettelijke richtlijnen

Literatuur

Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle producten, diensten of functies van producten en diensten beschikbaar zijn in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke BD-vertegenwoordiger.

 

BD-40641

Overzicht

In een ziekenhuis met 300 bedden kunnen verpleegkundigen dagelijks tot 4000 doses medicatie toedienen op alle afdelingen waar patiënten worden verzorgd.1 Apotheek, verpleegkundigen en IT moeten op elkaar worden afgestemd om de juiste medicatie te verstrekken en kostbare fouten te voorkomen. Om te zorgen voor medicatieveiligheid, patiënttevredenheid en gezonde financiële prestaties, moeten ziekenhuizen en zorgsystemen hun medicatiebeheersysteem onder de loep nemen.

Geconnecteerde oplossingen voor medicatiebeheer helpen apotheken om alle medicijnen efficiënt op te slaan, uit te geven, te traceren en toe te dienen - zodat verpleegkundigen alles hebben wat nodig is voor patiënten. Samen met onze technologieën voor voorraadbeheer en samenstelling bieden de oplossingen een betere nauwkeurigheid, efficiëntie en zichtbaarheid in de hele organisatie.

Hoogtepunten

 • Beheert 100% van de medicatie
 • Maakt gebruik van de voordelen van een gecentraliseerd systeembeheer
 • Draagt bij tot verkorting van de tijd tot de eerste dosis
 • Zorgt voor klinische workflows waarin de patiënt centraal staat
 • Waarschuwt voor potentiële fouten voordat het bed wordt bereikt
 • Verpleegkundigen kunnen medicijnen vooraf selecteren en verspilling op afstand documenteren
 • Meer inzicht in 'Waar zijn de medicijnen van mijn patiënt?'
 • Maakt naleving van wettelijke voorschriften eenvoudiger
 • Maakt HIT-interoperabiliteit mogelijk en vermindert handmatige stappen
 • Biedt analyses waarmee apparaten kunnen worden geoptimaliseerd en trends kunnen worden gevolgd

Literatuur

Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle producten, diensten of functies van producten en diensten beschikbaar zijn in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke BD-vertegenwoordiger.

 1. Baker, J., Draves, M., Ramudhin, A. Analysis of the Medication Management System in Seven Hospitals. CareFusion white paper, 2010.

BD-46378

true