true

Beheer van vasculaire toegang

vascular-access-management
vascular-access-management-carousel2.jpg
PATIËNTTRAJECT VAATTOEGANG

Tot wel 90% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten moet een intraveneuze behandeling ondergaan1

Vanaf het inbrengen tot het verwijderen kunnen vaattoegangshulpmiddelen wel meer dan 200 keer aangeraakt worden

Elk patiëntentraject m.b.t. vaattoegang is uniek en kent veel variabelen:

 • Meerdere producten om het hulpmiddel in te brengen, te verzorgen en te onderhouden
 • Veel artsen in verschillende diensten en zorgsettings met verschillende vaardigheden en doelstellingen
DE LAST VAN IV-COMPLICATIES

Complicaties bij IV-katheterzorg kunnen zich in alle stadia voordoen.

Een intraveneuze behandeling is zo gewoon dat men bijna zou vergeten dat er altijd kans is op schade. Er kunnen complicaties optreden door het plaatsen van een vaattoegangshulpmiddel, variërend van infectieus en trombolytisch, tot mechanisch en meer. Deze complicaties zijn een belangrijke bron van vroegtijdig falen van het vaattoegangshulpmiddel. Door een beter inzicht te krijgen van de mogelijke risico's kunt u beter voorbereid zijn om patiënten te beschermen tegen IV-complicaties.

Er is sprake van een kathetergerelateerde bloedbaaninfectie (CR-BSI) wanneer de katheter de bewezen bron van de infectie is.2* Tekenen en symptomen zijn onder andere erytheem, oedeem, pijn of gevoeligheid of drainage en/of koorts.2** Er zijn extraluminale en intraluminale gebieden die potentiële plaatsen voor contaminatie zijn, resulterend in CR-BSI's als gevolg van het doorbreken van asepsis tijdens het inbrengen of de verzorging ervan; verspreiding van bacteriën vanaf een andere infectielocatie; en binnendringen van bacteriën via een niet-intact verband of een suboptimale inbrengplaats.3*

2*. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S204.
2**. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S154.
3*. Safdar N, Maki DG. Int Care Med. 2004; 30(1): 65

Wanneer een katheter verstopt is, kan dit de infusie of injectie van een oplossing in een katheter, of de aspiratie van bloed uit een katheter verhinderen, of beide.2* Tekenen en symptomen hiervan zijn een trage flow en/of terugstromend bloed, het onvermogen om bloed af te nemen, te spoelen en/of te infunderen via de katheter, frequente occlusiealarmen van een elektronisch infusieapparaat en infiltratie of extravasatie of zwelling en/of lekkage bij de infusieplaats.2** Occlusies kunnen door verschillende factoren worden veroorzaakt, zoals een lege infuuszak, onjuist spoelen, gebruik van medicatie die niet geschikt is voor infusie of het gebruik van een onjuiste afklemvolgorde.2**

2*. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S210.
2**. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S150.

Verplaatsing van de katheter in of buiten de inbrengplaats betekent dat de tip verplaatst naar een niet-optimale positie.2* Symptomen hiervan zijn onder andere de moeilijkheid om de infusie voort te zetten, toename van de externe katheterlengte sinds de vorige beoordeling en mogelijke lekkage bij de inbrengplaats.  Daarnaast, wanneer de katheter uit het bloedvat verplaatst maar onderhuids blijft, kan dit resulteren in oedeem, pijn, veranderingen in kleur van de huid tot zelfs progressie tot blaarvorming en ulceratie.2** Risicofactoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn slechte locatiekeuze, losraken van de katheter als gevolg van onvoldoende stabilisatie en onvoldoende vastzetten, alsook manipulatie door de patiënt, bijv. bewegen van arm of lichaam.2†

2*. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S204.
2**. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S143.
2†. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S165.

Ontsteking van een bloedvat2* kan zich uiten in pijn en gevoeligheid, erytheem, warm gevoel, zwelling en roodheid bij de katheterplaats.2** Er zijn meerdere chemische, mechanische en bacteriële problemen die hier de oorzaak van kunnen zijn. Deze omvatten het gebruik van irriterende oplossingen, het niet laten drogen van de huidantisepticum, onvoldoende hemodilutie, onjuiste kathetergrootte of stabilisatietechnieken, onderbrekingen in de aseptische techniek of niet-occluderend verband.2** 

2*. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S211.
2**. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S138.

Er is sprake van infiltratie wanneer een niet-blaartrekkende oplossing of geneesmiddel onbedoeld wordt toegediend in weefsel rondom de katheterlocatie, terwijl er sprake is van extravasatie wanneer de oplossing of het geneesmiddel blaartrekkend is.2* Wanneer dit gebeurt, kan de patiënt last krijgen van oedeem, pijn, verandering van kleur van de huid en vochtlekkage vanuit de inbrengplaats van de katheter, ook kan de extravasatie zich ontwikkelen tot blaarvorming en ulceratie.2** Infiltratie of extravasatie kan het gevolg zijn van een reeks aan problemen, zoals een ongeschikte inbrengplaats, onvoldoende stabilisatie, problemen met het verkrijgen van toegang, medicatie die de pijnsensatie verandert, ziekte die resulteert in een veranderde vasculatuur, gebruik van diepe venen met onvoldoende katheterlengte en het onvermogen van de patiënt om hun klachten te uiten.2†

2*. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S206, S207.
2**. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S143.
2†. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S142.

FINANCIËLE IMPACT VAN COMPLICATIES BIJ VAATTOEGANG

Complicaties bij vaattoegang kunnen kostbaar zijn

Bereken de mogelijke kosten van complicaties

Gemiddeld kosten kathetergerelateerde bloedbaaninfecties (CR-BSI's) €11.219 per incident4*

Bereken de kosten van CR-BSI's voor uw instelling

Bereken de kosten van PIVC-heropstarts voor uw instelling

Ontdek hoe het BD-programma Beheer van Vasculaire Toegang u kan helpen »

† Omgerekend van US Dollar naar Euro op basis van de XE-valutakoers op 2 november 2022.
4*. Marge in kosten op basis van het onderzoek uitgevoerd door Tacconelli E et al. (ICU-setting): €4.200-13.030; Mediaan: €8.615; gestegen van 2009 tot 2022: €11.219 (inflatiepercentage ongeveer 30%).
5*. Kosten van katheterverwijdering (€2,26) kosten van tweede katheterplaatsing (€9,74), met inbegrip van tijd verpleegkundige plus alle materialen. Deze gegevens staan in het aanvullende materiaal dat beschikbaar is ter onderbouwing van de publicatie.
 

Patiënten helpen op het vaattoegangspad

Patiënten helpen op het vaattoegangspad

Als arts moet u vaak een van de meest invasieve procedures uitvoeren—een vaattoegangshulpmiddel plaatsen. Met de juiste training en kennis kunt u vaattoegangscomplicaties mogelijk verminderen en de uitkomsten voor de patiënt verbeteren. En wij staan klaar om u te helpen, bij elke stap.

 


      

1.Selecteren 1.Selecteren
1.Selecteren
2.Voorbereiden 2.Voorbereiden
2.Voorbereiden
3.Plaatsen 3.Plaatsen
3.Plaatsen
4.Fixeren 4.Fixeren
4.Fixeren
5.Aansluiten 5.Aansluiten
5.Aansluiten
6.Onderhouden 6.Onderhouden
6.Onderhouden
<h3>Het juiste vaattoegangshulpmiddel SELECTEREN</h3>
<p>Vaattoegang is een integraal onderdeel van veel managementplannen voor patiëntenzorg.<sup>6</sup> Vaattoegang kan het welzijn van een patiënt enorm verbeteren; daarentegen kent het ook inherente risico&#39;s.<sup>6,7</sup> Om deze risico&#39;s te minimaliseren, is het van essentieel belang dat de zorgprofessional (HCP, healthcare professional) het meest geschikte vaattoegangshulpmiddel (VAD, vascular access device) kiest voor de patiënt en zijn individuele behoeften.<sup>6,8</sup><br />
</p>
<ul><li><p>Perifere intraveneuze katheters</p>
</li><li><p>Midline-katheters</p>
</li><li><p>Perifeer ingebrachte centraalveneuze katheters (PICC’s)</p>
</li><li><p>Poorttoegangsnaalden</p>
</li></ul>
<p>Bij BD hebben we digitale tools ontwikkeld om zorgprofessionals te helpen bij het selecteren van het optimale vaattoegangshulpmiddel op basis van de behandeling en het medicatieregime, maar ook rekening houdend met specifieke patiëntelementen, zoals medische voorgeschiedenis, levensstijl en comorbiditeiten. </p>
<p>Door het selectieproces voor hulpmiddelen te digitaliseren, willen we een platform bieden om zorgprofessionals te helpen bij het identificeren van niet alleen de klinisch meest optimale VAD-optie, maar ook van de meest geschikte keuze voor de individuele patiënt.<sup>8</sup></p>
<p><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/support/contact-us.html" title="Link naar formulier op pagina Samenwerken met BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Neem contact met ons op</a> zodat we u kunnen begeleiden bij het proces om de beste oplossingen te bepalen die voldoen aan de behoeften van uw patiënt op het gebied van vaattoegang.</p>

Het juiste vaattoegangshulpmiddel SELECTEREN

Vaattoegang is een integraal onderdeel van veel managementplannen voor patiëntenzorg.6 Vaattoegang kan het welzijn van een patiënt enorm verbeteren; daarentegen kent het ook inherente risico's.6,7 Om deze risico's te minimaliseren, is het van essentieel belang dat de zorgprofessional (HCP, healthcare professional) het meest geschikte vaattoegangshulpmiddel (VAD, vascular access device) kiest voor de patiënt en zijn individuele behoeften.6,8

 • Perifere intraveneuze katheters

 • Midline-katheters

 • Perifeer ingebrachte centraalveneuze katheters (PICC’s)

 • Poorttoegangsnaalden

Bij BD hebben we digitale tools ontwikkeld om zorgprofessionals te helpen bij het selecteren van het optimale vaattoegangshulpmiddel op basis van de behandeling en het medicatieregime, maar ook rekening houdend met specifieke patiëntelementen, zoals medische voorgeschiedenis, levensstijl en comorbiditeiten. 

Door het selectieproces voor hulpmiddelen te digitaliseren, willen we een platform bieden om zorgprofessionals te helpen bij het identificeren van niet alleen de klinisch meest optimale VAD-optie, maar ook van de meest geschikte keuze voor de individuele patiënt.8

Neem contact met ons op zodat we u kunnen begeleiden bij het proces om de beste oplossingen te bepalen die voldoen aan de behoeften van uw patiënt op het gebied van vaattoegang.

<h3>De huid VOORBEREIDEN</h3>
<h3> </h3>
<p>Ontsmet de huid volgens de juiste aseptische procedures om een steriele omgeving te creëren. Gebruik de steriele applicator voor eenmalig gebruik die een antiseptische, op alcohol gebaseerde chloorhexidine-oplossing bevat.*</p>
<p><sup>2*</sup>. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S96.</p>
<p><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/solutions/vascular-access-management.html#4" title="Link naar formulier op pagina Samenwerken met BD">Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren &gt;&gt;</a></p>

De huid VOORBEREIDEN

 

Ontsmet de huid volgens de juiste aseptische procedures om een steriele omgeving te creëren. Gebruik de steriele applicator voor eenmalig gebruik die een antiseptische, op alcohol gebaseerde chloorhexidine-oplossing bevat.*

2*. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S96.

Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren >>

<h3>De katheter PLAATSEN</h3>
<p>Met de juiste tippositie plaatst u de katheter correct om met succes aan te prikken vanaf de eerste keer. Gebruik geleidingstechnologieën, zoals echografie, tiplocatiesystemen (TLS, tip location system)<sup>2*</sup> en tipbevestigingssystemen (TCS, tip confirmation system).**</p>
<ul><li><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/products/product-families/site-rite-8-ultrasound-system.html" title="Systemen voor IV-kathetergeleiding">Systemen voor IV-kathetergeleiding</a></li></ul>
<p><sup>2*</sup>. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S66.</p>
<p>**. The Sherlock 3CG Tip Confirmation System for placement of peripherally inserted central catheters | 5 Cost considerations. U.K. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). <a href="https://www.nice.org.uk/guidance/mtg24/chapter/5-Cost-considerations">https://www.nice.org.uk/guidance/mtg24/chapter/5-Cost-considerations</a>. Gepubliceerd in 2015. Aangepast 30 mei 2019. Geraadpleegd 13 jan 2023.</p>
<p><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/solutions/vascular-access-management.html#4" title="Link naar formulier op pagina Samenwerken met BD">Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren &gt;&gt;</a></p>

De katheter PLAATSEN

Met de juiste tippositie plaatst u de katheter correct om met succes aan te prikken vanaf de eerste keer. Gebruik geleidingstechnologieën, zoals echografie, tiplocatiesystemen (TLS, tip location system)2* en tipbevestigingssystemen (TCS, tip confirmation system).**

2*. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S66.

**. The Sherlock 3CG Tip Confirmation System for placement of peripherally inserted central catheters | 5 Cost considerations. U.K. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). https://www.nice.org.uk/guidance/mtg24/chapter/5-Cost-considerations. Gepubliceerd in 2015. Aangepast 30 mei 2019. Geraadpleegd 13 jan 2023.

Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren >>

<h3>De katheter FIXEREN</h3>
<p>Stabiliseer en fixeer de katheter op de inbrengplaats. Het gebruik van klevende speciale stabilisatiehulpmiddelen (ESD&#39;s, engineered stabilization devices)) kan het risico van complicaties, zoals infectie en verplaatsing van katheter, verminderen.<sup>2*</sup></p>
<p><sup>2*</sup>. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S109.</p>
<p><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/solutions/vascular-access-management.html#4" title="Link naar formulier op pagina Samenwerken met BD">Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren &gt;&gt;</a></p>

De katheter FIXEREN

Stabiliseer en fixeer de katheter op de inbrengplaats. Het gebruik van klevende speciale stabilisatiehulpmiddelen (ESD's, engineered stabilization devices)) kan het risico van complicaties, zoals infectie en verplaatsing van katheter, verminderen.2*

2*. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S109.

Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren >>

<h3>De katheter AANSLUITEN</h3>
<p>Sluit de katheter stevig aan om veilig en consistent geneesmiddelen intraveneus toe te dienen. Gebruik naaldloze connectors, bedoeld om het risico van infectieuze complicaties te helpen verminderen.</p>
<ul><li><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/solutions/capabilities/needle-free-connectors.html" title="Naaldloze connectors ">Naaldloze connectors</a></li></ul>
<p><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/solutions/vascular-access-management.html#4">Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren&gt;&gt;</a></p>
<p> </p>

De katheter AANSLUITEN

Sluit de katheter stevig aan om veilig en consistent geneesmiddelen intraveneus toe te dienen. Gebruik naaldloze connectors, bedoeld om het risico van infectieuze complicaties te helpen verminderen.

Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren>>

 

<h3>De katheter ONDERHOUDEN</h3>
<p>Help IV-complicaties voorkomen door de juiste vaattoegangswerkwijzen en hulpmiddelen te gebruiken voor de zorg voor en het onderhoud van intraveneuze lijnen gedurende de gehele behandeling van de patiënt:</p>
<ul><li>Spoelen <a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/products/product-brands/posiflush.html" title="Met fysiologische zoutoplossing voorgevulde spoelinjectiespuiten">met fysiologische zoutoplossing voorgevulde spoelinjectiespuiten</a><sup>2*</sup></li><li>De lijn beschermen wanneer deze niet wordt gebruikt met <a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/products/product-families/purehub.html">desinfectiedoppen</a> met 70% isopropylalcohol<sup>2**</sup></li></ul>
<p><a href="/content/bd-com/emea/nl/nl-nl/products-and-solutions/solutions/vascular-access-management.html#4" title="Link naar formulier op pagina Samenwerken met BD">Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren &gt;&gt;</a></p>
<p><br />
<sup>2*</sup>. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S113.<br />
<sup>2**</sup>. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S115.</p>

De katheter ONDERHOUDEN

Help IV-complicaties voorkomen door de juiste vaattoegangswerkwijzen en hulpmiddelen te gebruiken voor de zorg voor en het onderhoud van intraveneuze lijnen gedurende de gehele behandeling van de patiënt:

Laten we proberen mogelijke tekorten te identificeren om de klinische werkwijze in uw instelling te verbeteren >>


2*. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S113.
2**. Infusion Nurses Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021; 44(1S): S115.

BD PROCEDURE BEHEER VAN VASCULAIRE TOEGANG.

Een geïntegreerde oplossing om de zorg van vaattoegang te helpen verbeteren


      

VAM-oplossing VAM-oplossing
VAM-oplossing
Producten Producten
Producten
Werkwijze Werkwijze
Werkwijze
Beleidslijnen Beleidslijnen
Beleidslijnen

De meeste vaattoegangscomplicaties kunnen worden voorkomen.1 Maar dan alleen door de werkwijzen, producten en beleidslijnen die van invloed zijn op de zorg voor elke lijn in uw instelling te beoordelen en te verbeteren.

De sleutel tot verandering is het creëren van een beter ecosysteem. 

Het CLEAN3 klinisch onderzoek heeft krachtig bewijs geleverd ter onderbouwing van de BD vasculaire-zorgbundel voor perifere intraveneuze katheters. Dit zou de uitkomsten voor de patiënt kunnen verbeteren, het aantal onnodige katheterherstarts kunnen verminderen en de totale zorgkosten kunnen verlagen.

Klik hier voor meer informatie over het vaattoegangsproces >>

Ontdek welke katheters het meest geschikt zijn voor uw patiënten, het risico van complicaties helpen verminderen en de kwaliteit van de patiëntenzorg kunnen verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over het vaattoegangsproces. >>

Een variatie in werkwijze kan de deur openzetten voor het risico van vaattoegangscomplicaties. Door standaardisering van de beste werkwijze die aansluit op het beleid van uw instelling kunt u processen stroomlijnen zodat elke gezondheidswerker eenvoudig een katheter kan plaatsen.

Klik hier voor meer informatie over het vaattoegangsproces. >>

De gezondheidszorg en brancherichtlijnen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe normen, overheidsregels en richtlijnen voor beste vasculaire werkwijze kan uitdagend zijn. We kunnen u hierbij helpen zodat u zich kunt richten op de patiëntenzorg.

Klik hier voor meer informatie over het vaattoegangsproces. >>

UW ROL IN HET BEHEER VAN VASCULAIRE TOEGANG.

We spelen allemaal een rol in de patiëntenzorg

Succes in vaattoegangszorg en verbetering van uitkomsten voor patiënten
vereisen een degelijke samenwerking.

U bent een verzorger met als taak patiënten een positieve ervaring en de best mogelijke zorg te bieden.

Uw uitdagingen
Hoe kan BD helpen
Op de hoogte blijven van de actuele evidence-based werkwijzen in katheterzorg terwijl de gezondheidszorg zich snel ontwikkelt.
Ons uitgebreid gamma  van intraveneuze katheters, in combinatie met producttraining en educatie, kan u helpen te voldoen aan de behoeften op vlak van katheterzorg van alle patiënten, in combinatie met product training en educatie, kan u helpen te voldoen aan de vaattoegangsbehoeften van alle patiënten.
Snel gerichte educatieve bronnen vinden om aan uw ontwikkelingsbehoeften te voldoen.
We werken samen met toonaangevende opinieleiders en klinisch deskundigen om webinars over de meest recente gegevens en inzichten samen te stellen en te delen.
Wisselingen in personeel of frequente overdrachten kunnen resulteren in variaties en lacunes tussen de beste werkwijze en de huidige werkwijze.
Ons klantbeoordelings- en adviseringsprogramma kan dergelijke variaties helpen verminderen en inzicht bieden in de verschillen tussen de praktijk en het beleid.

Informatie over BD-oplossingsprogramma's >>

U bent een klinisch leidinggevende met een passie voor het verminderen van risico's van in de gezondheidszorg opgedane infecties (HAI's, healthcare-acquired infections) en het verbeteren van de algehele kwaliteit van de zorg.

Uw uitdagingen
Hoe kan BD helpen
Het aanpakken en verminderen van zorggerelateerde infecties in uw instelling waarbij de kwaliteit van patiëntenzorg niet nadelig wordt beïnvloed vanwege het gebrek aan consistentie in de beste werkwijze.
Ons beoordelings- en consultatieprogramma voor de vasculaire werkwijze kan inzicht bieden in de lacunes tussen beleid en werkwijzen, welke kunnen resulteren in complicaties bij vaattoegang.
Op de hoogte blijven van de meest actuele technologieën en beste werkwijzen voor het voorkomen van HAI's aangezien de wetenschap zich steeds verder ontwikkelt.
Onze bibliotheek met webinars en literatuurbronnen bevat de nieuwste inzichten en evidence-based werkwijzen van toonaangevende opinieleiders (KOL's, key opinion leaders).
Wisselingen in personeel of frequente overdrachten tussen artsen kunnen resulteren in variaties in kennis en expertise met lacunes in klinische werkwijzen tot gevolg.
Onze on demand trainings- en educatieve programma's ondersteunen de ontwikkeling van artsen op alle niveaus en kunnen uw instelling helpen bij het navolgen van de beste werkwijze voor vaattoegang.

 

Informatie over BD-oplossingsprogramma's >>

U bent verantwoordelijk voor het beheer van de relatie met de leverancier wiens producten uw werkwijze helpen standaardiseren en de klinische resultaten helpen verbeteren terwijl de economische doelstellingen van uw ziekenhuis behaald worden.

Uw uitdagingen
Hoe kan BD helpen
Verkrijgen van informatie over de nieuwste innovaties op het gebied van vaattoegang die zowel financieel gunstig zijn als de uitkomsten voor de patiënt verbeteren.
We kunnen inzicht bieden in de financiële en klinische implicaties van de implementatie van nieuwe technologieën door middel van onze bibliotheek aan gegevens en literatuurbronnen.
Inzicht in de belangrijkste kenmerken van hulpmiddelen voor vaattoegang met een positieve uitkomst voor zowel de patiënt als voor de financiën.
Onze uitgebreide portfolio van vaattoegangsproducten en evidence-based medisch-economische modellen kunnen u helpen bij het nemen van geïnformeerde besluiten.
Lacunes in de klinische werkwijze voor vaattoegang vaststellen en traceren die een negatieve impact kunnen hebben op de patiëntervaring en/of economische uitkomsten.
Ons beoordelings- en consultatieprogramma voor de vasculaire werkwijze voor klanten kan inzicht bieden in de lacunes tussen beleid en werkwijzen, welke een risico kunnen vormen voor uw organisatie.

Informatie over BD-oplossingsprogramma's >>

SAMENWERKEN MET BD

Gezamenlijk kunnen we de vasculaire zorg verbeteren. Onze experts kunnen u helpen met beoordelingen, producten, training en educatie. Laten we daarmee beginnen.

BD IV-nieuws
VAM-bronnen
GettyImages-1253383215_edit_ID203635801_THUMB.jpg

CLEAN3 - Gerandomiseerd klinisch onderzoek, gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases

Dit gerandomiseerd klinisch onderzoek, het allereerste op dit gebied, behandelt potentiële nieuwe normbepalende beste werkwijzen voor perifere IV-katheters

March 30, 2022

Het CLEAN3 klinisch onderzoek behandelt potentiële nieuwe beste werkwijzen voor perifere IV-katheters - Videosamenvatting

Professor Olivier Mimoz, hoofd van de spoedeisendehulpafdeling van het Hôpital Universitaire de Poitiers, Frankrijk, en hoofdonderzoeker van het CLEAN3 onderzoek, vat de resultaten samen van het onderzoek dat ook gepubliceerd is in The Lancet Infectious Diseases. Uit het onderzoek bleek dat het gebruik van de BD vasculaire-zorgoplossing resulteerde in minder PIVC-falen, vergeleken met de standaardgroep (respectievelijk 34,8% vs. 47,5%) en de mediane tijd tussen inbrengen van de katheter en falen verlengde (respectievelijk 50,4 uur vs 30,0 uur).

February 6, 2023

Overzicht van beheer van vasculaire toegang ter ondersteuning van de veiligheid voor de patiënt en de arts

Een overzichtsbrochure over hoe de BD-aanpak Vascular Access Management ons in staat stelt nauw samen te werken met artsen om vaattoegangscomplicaties te helpen verminderen en de patiëntveiligheid en zorgkwaliteit te verbeteren.

 

Inzicht in geneesmiddelen geschikt voor krachtinjectie

Wat weet u over infusaten en infusiecomplicaties? Er kunnen meerdere bekende complicaties optreden als gevolg van verschillende geneesmiddelen waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze voor een vaattoegangshulpmiddel. We hebben een handleiding ontwikkeld voor inzicht in het geneesmiddel voordat u een perifeer hulpmiddel kiest.

 

Brochure Bewustzijn complicaties BD Management van vaattoegang

Inconsistente en suboptimale werkwijzen, alsmede het ontbreken van standaardisatie in vaattoegang, kunnen bijdragen aan diverse complicaties. In deze brochure worden verschillende vaattoegangsgerelateerde complicaties samengevat en wordt getoond hoe BD kan helpen bij het verbeteren van de werkwijzen en zorgstandaard in een ziekenhuissetting.

 

Klinisch-bewijscompendium inzake perifere intraveneuze katheters

Een samenvatting van de belangrijke klinische en in-vitrostudies die het gebruik van perifere intraveneuze katheters van BD ondersteunen

 

VAM-Evenementen
GettyImages-1169640506_web2_ID203635803_THUMB.jpg

BD’s-praktijknormen voor infusietherapie - Webinar-reeks 2021

Een boeiend gesprek met zorgexperts die hebben meegeschreven aan of die nauw betrokken zijn geweest bij de INS-praktijknormen. Dit is een fantastische mogelijkheid om te luisteren naar de redenen waarom normen worden opgesteld zoals ze zijn opgesteld, welke richtlijnen worden overwogen voor inclusie en wat dit voor uw klinische werkwijze betekent, ongeacht waar ter wereld u zich ook bevindt.

September 15, 2021

vam-events_tile_GettyImages-1272404707.jpg

Infection Prevention—Creating a Culture of Awareness and Action

Dr Cristina Nunes is de lokale coördinator voor het 'Programma voor preventie en behandeling van infectie en antimicrobiële resistentie' in Portugal. In dit webinar bespreekt zij de impact van de eerste fase van infectiepreventiebundels op belangrijke vaattoegangsprocedures en hoe het creëren van bewustzijn de katalysator voor verandering is.

March 8, 2022

vam_webinar_series_pharma_0204.jpg

The Prevention of Peripheral Venous Catheter Failure

Webinar inzake de preventie van falen van de perifere veneuze katheter met Dr. Miquel Pujol MD, PhD.

May 4, 2022

ONZE AANPAK

Tekorten in uw vaattoegangsprocedure in vier stappen aanpakken

Met onze hulp zult u verbeteringen zien in klinische uitkomsten met BD-producten, zoals een vermindering in blootstelling aan bloed tijdens het inbrengen, toegenomen gemiddelde verblijfsduur van perifere infusen en een vermindering in vaattoegangscomplicaties. Daarnaast kan uw instelling profiteren van economische voordelen door verbeterde protocollen en beste werkwijzen.

Beoordelen en adviseren

Selecteren en implementeren

Training

BEOORDELEN EN ADVISEREN

Beoordeling BD-vaattoegangsprogramma

U kunt niet zien hoe ver u bent gekomen, tenzij u weet waar u bent begonnen. Onze ervaren klinische experts zullen een uitgebreide beoordeling uitvoeren van de klinische werkwijze binnen uw instelling, daarbij gebruikmakend van onze bedrijfseigen digitale tools, die helpen bij het ontwikkelen van verhelderende gegevens.

Na afloop zullen we u een gedetailleerd werkschema doen toekomen waarmee u de normen voor beste werkwijze binnen het vaattoegangstraject kunt standaardiseren en afstemmen.

Grafiek en beleidsevaluaties

Klinische praktijkbeoordeling

a. Interviews

b. Rechtstreekse observaties

Actieplan om geïdentificeerde hiaten te verbeteren

Selecteren en implementeren

Uitgebreide portfolio van producten

Aangezien we wereldwijd leidend zijn in vaattoegangshulpmiddelen kunt u erop vertrouwen dat de producten die u gebruikt, vervaardigd zijn volgens de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen, gebaseerd op jaren van ontwikkeling en gebruik in de gezondheidszorg. Het is ons doel om u te voorzien van de best mogelijk zorg voor elke stap in het vaattoegangstraject.

 


      

1.Selecteren 1.Selecteren
1.Selecteren
2.Voorbereiden 2.Voorbereiden
2.Voorbereiden
3.Plaatsen 3.Plaatsen
3.Plaatsen
4.Fixeren 4.Fixeren
4.Fixeren
5.Aansluiten 5.Aansluiten
5.Aansluiten
6.Onderhouden 6.Onderhouden
6.Onderhouden
<h3>Het juiste vaattoegangshulpmiddel SELECTEREN</h3>

Het juiste vaattoegangshulpmiddel SELECTEREN

<h3>De huid VOORBEREIDEN</h3>

De huid VOORBEREIDEN

<h3>De katheter PLAATSEN</h3>
<p>&nbsp;</p>

De katheter PLAATSEN

 

<h3>De katheter FIXEREN</h3>
<p> </p>

De katheter FIXEREN

 

Training

Expert BD klinische training en educatie

Onze klinische teams werken samen met de leiding van uw instelling om curricula te ontwikkelen die aansluiten op uw unieke behoeften op het gebied van BD-producttraining, en tegelijkertijd evidence-based beleidslijnen en procedures ondersteunen. Met een gedegen educatief programma kunt u de beste werkwijzen aanhouden, hetgeen resulteert in herhaalbaarheid en duurzaamheid voor continuïteit.

Informatie over BD trainings- en educatiemogelijkheden

 • earn.jpg
  Verdienen

  Ga aan de slag met onze on demand klinische educatieve webinars inzake vaattoegang om punten te behalen in het kader van permanente educatie

  Lees meer

 • engage.jpg
  Deelnemen

   

  Ga naar My BD Learning voor aanvullende trainings- en educatieve bronnen

  Lees meer

Delen

Krijg waardevolle inzichten in vaattoegang van uw collega's en deel uw eigen inzichten

 • infographic_33_percent_overall.jpg

  Informatie over het Scripps Health-impactverhaal, gepubliceerd in het Journal of Infusion Nursing

  Downloaden

 • infographic_79_percent.jpg

  Informatie over het Scripps Health-impactverhaal, gepubliceerd in het Journal of Infusion Nursing

  Downloaden

 • infographic_61_percent_reduction.jpg

  Informatie over het Scripps Health-impactverhaal, gepubliceerd in het Journal of Infusion Nursing

  Downloaden

 • infographic_30_percent_cost_reduction_740x416px_eu-ezgif.com-avif-to-jpg-converter.jpg

  Zie hoe het Universiteitsziekenhuis van Poitiers in Frankrijk het nut heeft ervaren van PVC-zorgbundels voor de preventie van ongeplande PVC-verwijdering als gevolg van complicaties

  Downloaden

 • infographic_27_percent_reduction_740x416px_eu.jpg

  Zie hoe het Universiteitsziekenhuis van Poitiers in Frankrijk het nut heeft ervaren van PVC-zorgbundels voor de preventie van ongeplande PVC-verwijdering als gevolg van complicaties

  Downloaden

 • infographic_92_percent_reduction_740x416px_eu.jpg

  Zie hoe het Universiteitsziekenhuis van Poitiers in Frankrijk het nut heeft ervaren van PVC-zorgbundels voor de preventie van ongeplande PVC-verwijdering als gevolg van complicaties

  Downloaden

SAMENWERKEN MET BD

Gezamenlijk kunnen we de vasculaire zorg verbeteren. Onze experts kunnen u helpen met beoordelingen, producten, training en educatie. Laten we daarmee beginnen.

Referenties
 1. Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J Infus Nurs. 2015;38(3):189-203
 2. Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs. 2021;39(1S):S1-S159
 3. Safdar N, Maki DG. The pathogenesis of catheter-related bloodstream infection with noncuffed short term central venous catheters. Int Care Med. 2004;30(1):62-67. doi: 10.1007/s00134-003-2045-z
 4. Tacconelli E et al. Epidemiology, medical outcomes and costs of catheter-related bloodstream infections in intensive care units of four European countries: literature- and registry-based estimates.Journal of Hospital Infection, 2009, 72:97–103
 5. Maunoury F. et al. Cost-effectiveness analysis of bundled innovative devices versus standard approach in the prevention of unscheduled peripheral venous catheters removal due to complications in France. PLoS One. 2022 Jun 14;17(6):e0269750. doi: 10.1371/journal.pone.0269750. PMID: 35700207; PMCID: PMC9197036
 6. Carole Hallam et al. “Development of the UK Vessel Health and Preservation (VHP) framework: a multi-organisational collaborative”, Journal of Infection Prevention 2016
 7. Mauro Pittiruti et.al European recommendations on the proper indication and use of peripheral venous access devices (the ERPIUP consensus): A WoCoVA project” The Journal of Vascular Access 1–18 © The Author(s) 2021
 8. I. Magallón-Pedrera et.al “ECO-SEOM-SEEO safety recommendations guideline for cancer patients receiving intravenous therapy” Clinical and Translational Oncology (2020) 22:2049–2060

BD-115120

true