true

Privacykennisgeving - BD Europa

1214604648

Overzicht

BD verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen door uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze Privacykennisgeving wordt beschreven hoe Becton Dickinson France, S.A.S 11 Rue Aristide Berges, Le Pont de Claix 38800, Frankrij (hierna te noemen 'BD', 'ons' of 'wij'), persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt aan de hand waarvan u direct of indirect, door middel van interactie met ons, via onze websites en andere kanalen, waaronder e-mail, telefoon, online en offline kunt worden geïdentificeerd, en wat uw privacyrechten zijn. 

BD bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en is derhalve de beheerder van uw persoonsgegevens.

Afhankelijk van de interactie die u met ons heeft, kunt u de volgende privacykennisgevingen raadplegen voor specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

Deze website is alleen bedoeld voor volwassenen, dat wil zeggen voor gebruikers ouder dan zestien (16) jaar. We verzamelen op deze website niet bewust persoonsgegevens van personen onder de zestien jaar zonder voorafgaande, verifieerbare toestemming van een ouder of voogd. U hebt het recht om de informatie die uw kind heeft verstrekt, in te zien en te eisen dat deze wordt verwijderd.

We kunnen deze Privacykennisgeving occasioneel wijzigen of bijwerken naar aanleiding van veranderende wettelijke, reglementaire of operationele vereisten en u hiervan op de hoogte brengen door een nieuwe Privacykennisgeving op deze website te plaatsen.

Door uw interactie met ons via onze website of andere kanalen als hierboven omschreven voort te zetten, stemt u in met de voorwaarden van deze Privacykennisgeving. We verzoeken u deze Privacykennisgeving zorgvuldig door te lezen.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacykennisgeving, neem dan contact met ons op als beschreven in  paragraaf 8

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u, waarom en waarom is dat gerechtvaardigd?

Voor de meeste van onze diensten is geen enkele vorm van registratie vereist, zodat u onze website kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Voor sommige diensten en communicaties kan het echter nodig zijn dat u ons vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, waaronder identificatiegegevens en contactgegevens, professionele gegevens in het kader van een sollicitatie en gegevens over het gebruik van de website, welke gegevens automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. Als u dergelijke gegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om u diensten of informatie te verstrekken of om commerciële overeenkomsten met u aan te gaan.

BD verwerkt de persoonsgegevens die het verzamelt, afhankelijk van de relatie die u met ons heeft. Tenzij de verwerking van uw persoonsgegevens vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld de verplichting om informatie te verstrekken aan autoriteiten in geval van ongewenste voorvallen met betrekking tot onze producten, of expliciet door u is toegestaan, mag BD uw persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om een contractuele relatie met u te vervullen en voor haar rechtmatige zakelijke belangen, zoals het beantwoorden van uw verzoeken en vragen, het beheren en onderhouden van onze website, het uitvoeren van analyses inzake het gebruik van onze website, het bewaken van onze economische belangen en het verzekeren van de naleving van interne beleidslijnen en toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om de inhoud van onze website te personaliseren op basis van de informatie die we met uw toestemming hebben verzameld.

1.1. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt

BD maakt gebruik van gangbare, geautomatiseerde gegevensverzamelingstechnologieën, zoals cookies of internettags, om te beoordelen hoe onze website wordt gebruikt, om uw ervaring te personaliseren en om inhoud te leveren die is afgestemd op uw interesses. Door middel van deze technologieën wordt bepaalde informatie automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt, zoals:

 • Gebruiksgegevens, zoals uw apparaat-ID, inclusief uw IP-adres (een uniek nummer dat aan uw computer is toegewezen); uw inloggegevens, browser- en apparaatgegevens, inclusief het besturingssysteem en platform, tijdzone-instelling, het type en de versie van de browserplug-in; informatie over uw bezoek en online activiteiten, zoals responstijden voor pagina's, downloadfouten, duur van het bezoek van bepaalde pagina's, informatie over de interactie tussen pagina's.
 • Geolocatiegegevens en andere informatie die wordt verzameld door middel van cookies en andere traceertechnologieën (zoals Web-Beacons en pixels), onder voorbehoud van uw expliciete toestemming en zoals beschreven in paragraaf 5.

 

We verwerken deze informatie voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende juridische gronden: 

 

Om onze website uit te voeren en te onderhouden

We verwerken gebruiksgegevens in ons rechtmatige belang om het gebruik van onze website mogelijk te maken (tot stand brengen verbinding), voor het onderhoud van onze website, voor het permanent waarborgen van de systeembeveiliging en -stabiliteit, voor het oplossen van technische problemen, ter verdediging tegen aanvallen op de infrastructuur, voor het uitvoeren van analyses in het geval van een cyberaanval, voor audits, voor fraudemonitoring en -preventie en voor het samenstellen van samengevoegde bezoekersstatistieken.

Voor het uitvoeren van analyses en tracking van onze website

We verwerken geolocatiegegevens en andere informatie onder voorbehoud van uw expliciete toestemming, samen met gebruiksgegevens om een beter inzicht te krijgen in hoe onze producten en diensten u beïnvloeden, voor het controleren en reageren op veiligheidszorgen en voor het verder ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van onze producten en diensten, voor het identificeren van gebruikstrends en voor het vaststellen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes, voor het uitvoeren van enquêtes, voor het verbeteren van de inhoud van onze website en voor het samenstellen van samengevoegde statistieken over het gebruik van onze website. Voor aanvullende informatie over hoe wij cookies en trackingstechnologieën gebruiken, verwijzen wij u naar sectie 5 van deze Privacykennisgeving en ons Cookiebeleid.

Vaststellen van uw algemene geografische gebied

Wanneer u de BD.com-site bezoekt, zal de site automatisch uw geografische gebied vaststellen op basis van uw IP-adres en u automatisch doorsturen naar uw lokale BD-website.

 

Door u aangeleverde persoonsgegevens

BD verzamelt persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u zich aanmeldt voor een dienst, zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een contract met ons afsluit, een aanvraag bij ons indient, ons een vraag stelt, een klacht over een product indient of anderzins interactie met ons heeft. Het soort persoonlijke gegevens dat wij verzamelen is afhankelijk van de interacties die u met ons heeft en de BD-diensten die u gebruikt, en kan informatie omvatten zoals:

 • Identificatiegegevens en contactgegevens, zoals naam, voornaam, achternaam, geslacht, zakelijk e-mailadres en/of postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer; leeftijd, geboortedatum, land van herkomst of woonplaats, gebruikersnaam, wachtwoorden en andere informatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot de BD-account;
 • Informatie over uw gebruik, reacties en/of voorkeuren, zoals communicatievoorkeuren, kanalen en voorkeurstalen;
 • Financiële of betalingsgegevens, zoals creditcardgegevens, bankrekeninggegevens, btw- of ander fiscaal identificatienummer, data en bedragen van gedane of ontvangen betalingen;
 • Andere persoonsgegevens die nodig zijn om bepaalde online diensten uit te voeren, zoals login-ID, beveiligingsvragen en -antwoorden, of versleutelde wachtwoorden; of door u aangeleverd, bijvoorbeeld via onze contactformulieren, zoals de inhoud van uw bericht als u een vraag stelt, een bijwerking of productklacht meldt, reageert op een enquête of als u zich aanmeldt voor een van onze mailinglijsten (uw interesses).
 • Speciale gegevenscategorieën, zoals gegevens met betrekking tot uw gezondheid of religie worden over het algemeen niet door BD verzameld. In sommige omstandigheden kan het echter nodig zijn om speciale categorieën gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld gezondheidsgerelateerde informatie in geval van productclaims of bij het solliciteren naar een functie, wanneer dergelijke informatie nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zoals arbeidswetgeving, of onder voorbehoud van uw expliciete toestemming.

 

We verwerken deze informatie voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende juridische gronden:

Een gebruikersaccount maken

Teneinde bepaalde diensten te kunnen gebruiken, kunt u gevraagd worden een gebruikersaccount te maken, bijvoorbeeld als u een pagina bezoekt waarvan de inhoud voorbehouden is aan zorgprofessionals. Tijdens de registratie moet u uw identificatiegegevens en contactgegevens aanleveren. Wij verwerken deze informatie op basis van ons rechtmatige belang, uitsluitend om u in staat te stellen inhoud te bekijken die met name relevant is voor u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de lokale medische wetgeving.

Reageren op uw verzoeken en aanvragen, en op eventuele klachten

We verwerken de gegevens die u ons aanlevert via onze contactformulieren om te reageren op uw verzoeken en aanvragen via de post, e-mail, telefoon, sms-bericht of andere kanalen, bijvoorbeeld als u een vraag of klacht heeft over een product of toepassing, als u een medisch-informatieverzoek of een veiligheidsprobleem instuurt, of als u een verzoek doet om monsters, een offerte of demo te ontvangen, of als u zich aanmeldt voor onze marketingcommunicatie-mailinglijst. 

We verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van ons rechtmatige belang, of, voor zover van toepassing, contractuele verplichting, teneinde te kunnen reageren op uw verzoek en contact met u te kunnen opnemen. Als u met uw verzoek speciale gegevenscategorieën aanlevert, zullen we deze informatie verwerken onder voorbehoud van uw expliciete toestemming. Waar het gaat om het melden van een bijwerking of het indienen van een klacht, zullen we uw persoonsgegevens verwerken om te kunnen voldoen aan onze wettelijke rapportageverplichtingen.

Het leveren van producten en diensten

We verwerken uw persoonsgegevens die worden aangeleverd met het plaatsen van een bestelling om u de bestelde producten en diensten te kunnen leveren, en voor het sturen van een factuur voor die producten en diensten, gebaseerd op de contractuele relatie met u. Daarnaast gebruiken we die gegevens (waaronder informatie op basis van de bestelgeschiedenis) op basis van ons rechtmatige belang, om onze producten en diensten te verbeteren door het uitzetten van enquêtes, verbetering van de klanttevredenheid en onze reputatie door inzicht te krijgen in uw voorkeuren en interesses, alsmede voor marketingdoeleinden. Raadpleeg de Privacykennisgeving voor klanten voor aanvullende informatie over hoe wij persoonsgegevens van klanten verwerken.

Bewaken van onze economische belangen

We verwerken uw persoonsgegevens als nodig en op basis van ons rechtmatige belang teneinde de economische belangen van het bedrijf te bewaken, concurrerend in de markt te blijven en om conformiteit en rapportages te waarborgen, zoals (a) naleving van onze beleidslijnen, wet- en regelgevingsvereisten, met inbegrip van de wet- en regelgeving ten aanzien van witwassen, antiomkoping en anticorruptie, (b) naleving van onze voorwaarden, (c) bescherming van onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen, (d) bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen, (e) voorkomen, bewaken en beheersen van gevallen van vermeende misdragingen of fraude, oneigenlijk gebruik van IT-systemen, fysieke beveiliging, gegevensverlies, IT- en netwerkbeveiliging, (f) uitvoeren van interne onderzoeken, audits, en (g) en verdediging in procesvoering. ,

Uitvoeren van marketingactiviteiten/nieuwsbrieven

We verwerken uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw identificatiegegevens en contactgegevens, alsmede informatie over uw gebruik, antwoorden en voorkeuren, en andere persoonsgegevens die u ons aanlevert, als nodig en onder voorbehoud van uw toestemming, om producten en diensten op de markt te brengen waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn of om met u te communiceren over andere doeleinden waarover we u zullen informeren wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen. Als u zich aanmeldt voor onze marketingcommunicaties, moet u uw naam en e-mailadres opgeven. U kunt zich afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de link 'Uitschrijven' die in elk bericht is opgenomen.

Verwerking van sollicitaties

We verwerken de persoonsgegevens die u ons aanlevert als u solliciteert naar een functie bij BD om op uw verzoek de nodige stappen te kunnen zetten alvorens een potentieel contract met u af te sluiten en onder voorbehoud van uw toestemming, om uw sollicitatie te verwerken en uw geschiktheid voor de betreffende functie waarnaar u heeft gesolliciteerd, te kunnen beoordelen.

Naleving van de voor BD geldende wettelijke verplichtingen

We verwerken uw persoonsgegevens als nodig om de voor ons geldende wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, zoals de vereisten op het gebied van arbeidswetgeving, transparantie of het melden van bijwerkingen. 

Wanneer BD uw persoonsgegevens gebruikt om de voor ons geldende wettelijke verplichtingen na te leven, zijn wij verplicht dit te doen, omdat dit van invloed is op de wijze waarop wij ons bedrijf voeren. Daarnaast helpt het ons om onze producten en diensten zo veilig mogelijk te maken. BD verwerkt deze persoonsgegevens in lijn met de maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens als benoemd in deze Privacykennisgeving.

Daar waar wettelijk vereist zullen we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken voor een of meerdere doeleinden als genoemd in deze Privacykennisgeving.

Live chats

BD verwerkt ook de gegevens die u ons aanlevert als u gebruikmaakt van onze live chat-functie (chatbot). We kunnen live chat gebruiken om uw vragen te beantwoorden over onze producten, onze carrièremogelijkheden, of onze website, en om technische ondersteuning te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we deze gegevens ook gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. Als u de live chat gebruikt, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld via specifieke cookies, zoals uw IP-adres, land van herkomst en uw bericht. Voor die gevallen waarbij we contact met u moeten opnemen voor aanvullende informatie, zullen we uw contactinformatie, zoals uw naam (een pseudoniem volstaat ook) en uw e-mailadres moeten hebben. Voordat u gebruik kunt maken van de live chat-functie moet u instemmen met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Als onze verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 8. Onthoud dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van eerdere verwerking op basis van toestemming. 

In bepaalde gevallen (zoals de live chat over carrièremogelijkheden) werken we met gegevensverwerkers en bepaalde externe providers om uw persoonsgegevens te verwerken als beschreven in paragraaf 2. Alle verwerking van dergelijke persoonsgegevens is in lijn met de doelen en maatregelen als genoemd in deze Privacykennisgeving.

Afhankelijk van de interacties die u met ons heeft, kunt u de specifieke privacyverklaringen zoals hierboven vermeld raadplegen.

1.2. Persoonsgegevens die we verzamelen via andere bronnen

Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving en als nodig om recht te doen aan onze rechtmatige zakelijke belang kunnen we aanvullende informatie over u verzamelen of ontvangen van openbaar toegankelijke bronnen, zoals het internet (d.w.z. sociale media) of derden. 

We kunnen bijvoorbeeld achtergrondinformatie ontvangen als u solliciteert naar een functie bij BD (uitsluitend met uw expliciete toestemming), of fraudewaarschuwingen van serviceproviders om recht te doen aan onze rechtmatige belangen op het gebied van fraudepreventie. Daarnaast kunnen we ook conversaties over onze producten en diensten op openbare socialemediaplatforms monitoren en informatie verzamelen, zoals opmerkingen, foto's, video's, blogs, etc. voor zover noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen in hoe klanten en zorgprofessionals onze producten en de reputatie van BD ervaren, alsmede om socialemedia-influencers te identificeren. Dit omvat het verzamelen van gegevens over hoe gebruikers op sociale media over BD als bedrijf of over specifieke campagnes praten. Daarnaast kunnen we de informatie die we hebben verkregen van diverse bronnen combineren om een beter inzicht te krijgen in uw interesses en behoeftes. De informatie kan ook worden gebruikt om belangrijke stakeholders te identificeren en te benaderen en/of inzicht te krijgen in relevante onderwerpen, hoe deze worden beschouwd, positief of negatief, zodat we onze communicatie daarop kunnen aanpassen en nieuwe onderwerpen kunnen benoemen. Hierbij kunnen mogelijk gegevensverwerkers en bepaalde andere externe partijen worden betrokken, zoals omschreven in paragraaf 2.

2. Met wie kan BD uw persoonsgegevens delen?

Gedurende het verloop van onze activiteiten en voor dezelfde doeleinden als beschreven in deze Privacykennisgeving kunnen uw persoonsgegevens, als genoemd in paragraaf 1, worden ingezien door of overgedragen aan andere partijen, waaronder:

 • BD-groepsondernemingen: BD kan uw persoonsgegevens delen met aan BD-groep gelieerde ondernemingen die uw persoonsgegevens gezamenlijk verwerken als dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in deze Privacykennisgeving. Informatie over de aan BD gelieerde bedrijven vindt u in de bedrijfsrapporten die op de Investeerderspagina's van https://investors.bd.com/sec-filings/annual-reports worden genoemd. Elke toegang tot uw persoonsgegevens binnen de BD-groep is beperkt tot die personen die een 'need-to-know'-autorisatie hebben om hun professionele verantwoordelijkheden te vervullen.
 • Bepaalde verwervende of overgenomen entiteiten: indien BD geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overgenomen, of als er een andere entiteit wordt overgenomen of in BD wordt geïntegreerd (of wanneer een soortgelijke transactie wordt overwogen), kunnen uw persoonsgegevens aan de andere entiteit worden overgedragen, gebaseerd op ons rechtmatige belang in deelname aan dergelijke transacties, vóór of na de transactie, met inachtneming van wettelijk toepasselijke rechten, ook in rechtsgebieden waar de andere entiteit zich bevindt.
 • Gegevensverwerkers: bepaalde dienstverleners, zoals IT-ondersteuning, logistiek en marketingleveranciers ('verwerkers'), kunnen persoonsgegevens ontvangen, gebaseerd op ons rechtmatige belang om dergelijke gegevens namens ons en volgens de juiste instructies te verwerken voor zover nodig voor de verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in deze Privacykennisgeving, met name om technische ondersteuning voor onze website en producten en andere administratieve ondersteuning te leveren, om te assisteren bij de naleving van de toepasselijke wetgeving, om klachten over producten te behandelen, en voor marketing en andere activiteiten. Verwerkers zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, en om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken. Voor meer informatie over onze dienstverleners kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in paragraaf 8.
 • Bepaalde andere derden: uw persoonsgegevens moeten mogelijk worden gedeeld met professionele adviseurs, regelgevende en overheidsinstanties en soortgelijke instanties, bijvoorbeeld wanneer we dit verplicht zijn volgens geldende wetgeving, een gerechtelijk bevel of overheidsverordening, of wanneer nodig voor bedrijfsaudits of voor het onderzoeken van of reageren op een klacht of beveiligingsdreiging.

 

Sommigen van de ontvangers met wie wij uw persoonsgegevens delen, bevinden zich mogelijk in andere landen dan het land waar u woonachtig bent; dit kan in potentie elk land ter wereld zijn. Sommige van deze landen waarborgen niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau als uw land (d.w.z. VS, India en China). Een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Alvorens uw persoonsgegevens openbaar te maken aan personen in dergelijke landen, treffen we gepaste maatregelen om te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn volgens dezelfde normen als die in uw land gelden, door te vertrouwen op een besluit van de EU-commissie dat als passend wordt beschouwd (https://ec.europa.eu/adequacy-decisions_en) voor gegevensoverdrachten vanuit de EER, de regering van het VK voor overdrachten vanuit het VK, of de Zwitserse Federale Raad voor gegevensoverdrachten vanuit Zwitserland, door Standaard contractuele clausules op te nemen als goedgekeurd door respectievelijk de EU-commissie, de ICO of de Zwitserse Federale Commissaris voor gegevensbescherming en informatie, of in enkele beperkte gevallen onder voorbehoud van uw expliciete toestemming. Voor verdere informatie over deze beveiligingen of om een kopie te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in paragraaf 8.

3. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik. Deze maatregelen omvatten instructies aan werknemers, toegangsregels en -beperkingen, alsmede de versleuteling van gegevensdragers.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, maar niet langer dan 10 jaar. 

Als de BD-groep uw persoonsgegevens niet langer hoeft te gebruiken, zullen wij deze uit onze systemen en archieven verwijderen en/of stappen nemen om de gegevens te anonimiseren, zodat u hier niet langer door kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wet- of regelgevingsverplichtingen waaraan de BD-groep is onderworpen). Als we uw gegevens anonimiseren, kunnen we deze gegevens zonder verdere kennisgeving gebruiken.

5. Cookies en trackingstechnologieën

Wanneer u onze website bezoekt, vragen we u in stemmen met (opt-in) met het verzamelen en het gebruik van cookies (anders dan de strikt noodzakelijke cookies om de website te laten draaien) en trackingstechnologieën. 

5.1. Cookies

Onze digitale eigendommen (en bevoegde derden) gebruiken cookies (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en andere trackingstechnologieën om informatie te verzamelen - direct of via derden - over u, uw apparaat en hoe u omgaat met onze digitale eigendommen in de loop van de tijd en via websites voor het leveren van onze diensten en voor het opslaan van uw voorkeuren, alsmede om u in staat te stellen zich aan te melden voor websites of toepassingen, voor het aanbieden van marketing op basis van interesses, voor fraudebestrijding en voor het analyseren hoe onze diensten presteren, daarnaast als nader beschreven in onze zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Wij verzamelen deze informatie, rechtstreeks of via derden, om onze diensten te leveren en uw voorkeuren op te slaan, u in staat te stellen zich aan te melden voor websites of toepassingen, voor het aanbieden van marketing op basis van interesses, voor fraudebestrijding en voor het analyseren van hoe onze diensten presteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies raadpleegt u ons Cookiebeleid. Ons Voorkeurscentrum vermeldt de betreffende cookies die in ons Cookiebeleid worden beschreven en biedt informatie over de cookieprovider, de verzamelde informatie en het doel van een dergelijke gegevensverzameling.

5.2. Google Analytics

We maken gebruik van webanalyseservices, zoals Google Analytics, om websiteanalyses te verzamelen. Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om te analyseren hoe gebruikers de domeinen gebruiken en om andere diensten met betrekking tot de website en het internetgebruik aan te bieden. De gegenereerde informatie over uw websitegebruik, inclusief uw geanonimiseerde IP-adres, wordt doorgegeven aan Google Analytics en opgeslagen op servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren (zonder te weten wie u bent), om statistische rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de website en het internetgebruik te leveren. Google mag deze informatie aan derden overdragen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Zoals voor al onze cookies geldt, wordt Google Analytics alleen geactiveerd met uw toestemming. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming geven of intrekken via de Cookie-instellingen op de BD-website. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies raadpleegt u ons Cookiebeleid. U kunt Google Analytics ook uitschakelen door de instructies te volgen op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Voor algemene informatie over het beheer van cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Naast Google Analytics kunnen we gebruik maken van een aantal technologieën die door verschillende aanbieders worden aangeboden ter ondersteuning van websiteanalyses en het tracken van gebruikers, waaronder technologieën die door de onderstaande aanbieders worden aangeboden.

5.3. Sociale netwerken

Wij onderhouden BD-pagina's in de sociale netwerken Meta, LinkedIn en X om u te informeren over onze diensten en nieuws en om te communiceren met actieve klanten. Het betreffende sociale netwerk verzamelt uw persoonsgegevens, met name door middel van cookies, die meestal worden gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het verwerken vindt mogelijk buiten de Europese Unie plaats.

Als u één van onze socialemediasites bezoekt, zijn wij samen met de operator van het socialemediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. U kunt uw rechten zoals gedefinieerd in paragraaf 8 zowel tegen ons als tegen de operator van het betreffende socialemediaportaal doen gelden. Als u contact opneemt met ons en niet met het socialemediaportaal zullen we het betreffende portaal informeren over uw vraag of klacht, en hen voorzien van de benodigde informatie om op uw verzoek te kunnen reageren.

Let op: ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij geen invloed op de gegevensverwerkingsprocedures van de socialemediaportalen. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke socialemediaportalen. We weten niet hoe de platforms de gegevens van bezoeken aan de website gebruiken voor hun eigen doeleinden of hoelang de gegevens worden opgeslagen door de platforms of worden doorgegeven aan derden. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens ligt bij het verantwoordelijke socialemediaportaal dat moet voldoen aan de verplichtingen volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke socialemediaportalen:

Meta: 

We hebben een profiel op Facebook en Instagram. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. We hebben hier een aparte overeenkomst voor afgesloten (zie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

U kunt de reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount via de volgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nadere informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de juridische basis en uw rechten, vindt u in de privacykennisgeving van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Voor wat betreft onze socialemedia-aanwezigheid op Facebook en Instagram waarvoor de AVG geldt, zijn wij gezamenlijk met Meta Platforms Ireland verantwoordelijk. Meta Ireland is voornamelijk verantwoordelijk voor het waarborgen van rechten van gegevenssubjecten volgens het toepasselijke Joint Controller Addendum. Als u contact met ons opneemt als gedefinieerd in paragraaf 8 om uw rechten uit te oefenen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens door Meta Ireland, zullen we Meta Ireland daarover informeren en met hen samenwerken om Meta Ireland of ons in staat te stellen te reageren op uw verzoek.

X: 

We gebruiken de korte-berichtenservice X. De provider in de EER of het VK is: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland, en buiten de EER en het VK: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. U kunt uw X-privacy-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount via de volgende link: https://twitter.com/personalization. Details zijn te vinden in het privacybeleid van X: https://twitter.com/de/privacy.

Voor wat betreft onze socialemedia-aanwezigheid op X waarvoor de AVG geldt, zijn wij gezamenlijk met X verantwoordelijk. Als u contact met ons opneemt als gedefinieerd in paragraaf 8 om uw rechten uit te oefenen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens door X, zullen we X daarover informeren en met hen samenwerken om X of ons in staat te stellen te reageren op uw verzoek.

LinkedIn:

We maken gebruik van de werkgelegenheidsgerichte dienst van LinkedIn. De provider in de EER of het VK is: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Ierland en buiten de EER en het VK: LinkedIn Inc, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, VS. We hebben hier een aparte overeenkomst voor afgesloten (zie https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum). U kunt uw LinkedIn-privacyinstellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount via de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/66/managing-your-account-and-privacy-settings-overview?lang=en

Details zijn te vinden in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy.

Voor wat betreft onze socialemedia-aanwezigheid op LinkedIn waarvoor de AVG geldt, zijn wij gezamenlijk met LinkedIn Ireland verantwoordelijk. Als u contact met ons opneemt als gedefinieerd in paragraaf 8 om uw rechten uit te oefenen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens door LinkedIn, zullen we LinkedIn daarover informeren en met hen samenwerken om LinkedIn of ons in staat te stellen te reageren op uw verzoek.

YouTube:

We maken gebruik van de video-hostingdienst van YouTube. De provider is YouTube (eigendom van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). U kunt uw YouTube-privacyinstellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount via de volgende link: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de&ref_topic=9386940. Nadere informatie vindt u in de privacykennisgeving van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Voor wat betreft onze socialemedia-aanwezigheid op YouTube waarvoor de AVG geldt, zijn wij gezamenlijk met YouTube verantwoordelijk. Als u contact met ons opneemt als gedefinieerd in paragraaf 8 om uw rechten uit te oefenen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube, zullen we YouTube daarover informeren en met hen samenwerken om YouTube of ons in staat te stellen te reageren op uw verzoek.

5.4. Sociale invoegtoepassingen

Onze website maakt gebruik van sociale invoegtoepassingen, knoppen van socialemedianetwerken, zoals Meta, LinkedIn, YouTube, X en Instagram, waarmee u via de website rechtstreeks toegang krijgt tot onze socialemediapagina's (paragraaf 5.2 hierin).

U kunt deze sociale invoegtoepassingen op onze website eenvoudig herkennen, aangezien ze worden weergegeven als pictogram van het betreffende socialemediaplatform. Om er zeker van te zijn dat u volledige controle over de gegevens heeft, leggen de gebruikte knoppen alleen direct contact tussen het betreffende sociale netwerk en de bezoeker wanneer u actief op de knop klikt.

Vanwege het gebruik van dergelijke sociale invoegtoepassingen zijn wij verantwoordelijk voor de gegevensverzameling die door middel van dergelijke sociale invoegtoepassingen op onze website plaatsvindt. Om die reden vragen wij uw toestemming voor gegevensverzameling via sociale invoegtoepassingen middels onze toestemming-voor-cookies-banner. Om te waarborgen dat u volledige controle over de gegevens heeft, vindt de gegevensverzameling alleen plaats wanneer u nadat u onze website bezoekt via onze toestemming-voor-cookies-banner instemt met de betreffende gegevensverzameling.

Door het activeren van de socialemedia-invoegtoepassing gaat u akkoord met de overdracht van de volgende gegevens naar de socialemediaoperators: IP-adres, browserinformatie, besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserinvoegtoepassingen, zoals Adobe Flash Player, vorige website als u een link heeft gevolgd (verwijzer), de URL van de huidige website, enz. Daarnaast geeft u expliciet toestemming voor een grensoverschrijdende overdracht van uw gegevens, met inbegrip naar de VS.

De volgende keer dat u de website bezoekt, zijn de socialemedia-invoegtoepassingen nog steeds actief als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming echter op elk gewenst moment intrekken via het Voorkeurscentrum. Een dergelijke intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

6. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van derden (bijv. links naar wetenschappelijke media, paper-bibliotheken) die naar onze mening nuttig en informatief zijn. In tegenstelling tot invoegtoepassingen zijn links niet bedoeld om persoonsgegevens via onze website te verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van de operators van deze andere websites. Als u op onze website op een externe link klikt, raden we u aan de privacyverklaringen van elke website die u bezoekt te lezen.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

In navolging van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en onder de voorwaarden en binnen de grenzen van wat wettelijk is vastgelegd, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht op intrekking van uw toestemming: als u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving toestemming heeft gegeven voor bepaalde verwerkingsactiviteiten (met name voor het ontvangen van directe marketingcommunicatie via e-mail, sms/mms, fax en telefoon), kunt u deze toestemming voor toekomstige verwerking op elk gewenst moment intrekken via de methoden die zijn genoemd in de originele of gerelateerde berichten (bijv. voor nieuwsbrieven door te klikken op de link 'Uitschrijven' onderaan een marketing-e-mail of op een andere manier door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via e-mail, post of telefoon, zoals beschreven in paragraaf 8 van deze Privacykennisgeving). Een dergelijke intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming. U kunt uw toestemming ook intrekken door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven;
 • het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, respectievelijk om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonsgegevens;
 • het recht om rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, onder bepaalde voorwaarden;
 • het recht om beperking van de verwerking te vragen, onder bepaalde voorwaarden. In dat geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor specifieke doeleinden zoals gedefinieerd door de wet;
 • het recht om gegevensportabiliteit te vragen: zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u - in gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming of de uitvoering van een contract en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen - het recht hebben om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u kunt het recht hebben om deze gegevens zonder belemmering aan een andere entiteit door te geven;
 • het recht om bezwaar te maken: onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en in die omstandigheden zijn wij verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Als u een recht op bezwaar heeft en u maakt gebruik van dit recht, zullen uw persoonsgegevens niet meer door ons worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.

 

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u dit formulier invullen of contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in paragraaf 8. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de betrokken lidstaat (bijvoorbeeld de plaats waar u woont of werkt - contactgegevens zijn hier te vinden, of als de Zwitserse Federale wet inzake gegevensbescherming van toepassing is, hier).

8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over deze Privacykennisgeving, contact wilt opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van BD of als u uw rechten wilt uitoefenen of uw toestemming wilt intrekken zoals hierboven beschreven, neem dan contact met ons op:

Via e-mail: EMEA_Privacy@BD.com

Via normale post:

Data Protection Officer
BD Switzerland Sàrl
Route de Crassier 17,
Business Park Terre-Bonne,
Bâtiment A4, 1262 Eysins,
Zwitserland

true