true

Environmental, Social, and Governance

esg_banner
Duurzaamheid

Bij BD zien we duurzaamheid als een portfolio van aanvullende initiatieven en maatregelen die ons helpen ons doel te bereiken: advancing the world of health. Wij zien de hedendaagse sociale en milieutechnische uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd als kansen om een verschil te maken en tegelijkertijd ons bedrijf te versterken.

 

Strategie

Onze duurzaamheidsstrategie voor 2030+ is gericht op vijf impactgebieden, pakt een reeks uitdagingen in onze industrie aan en helpt een verschil te maken op het gebied van relevante kwesties die de samenleving en de planeet beïnvloeden. Onze strategie zorgt ervoor dat wij ons blijven richten op gedeelde waardeverwezenlijking — dat is hoe wij onvervulde maatschappelijke behoeften aanpakken via bedrijfsmodellen en initiatieven die ook bijdragen aan het commerciële succes van BD.

Meer informatie over de ESG-strategie van het bedrijf en de 2030+-doelen

Meer informatie over verwachtingen ten aanzien van leveranciers

 

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Bij BD evalueren we actief hoe we de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling (SDG's, sustainable development goals) kunnen bereiken en eraan kunnen bijdragen, via ons product- en dienstenaanbod en via gezamenlijke inspanningen in verschillende sectoren. Het meest in het oog springend is SDG3, voor goede gezondheid en welzijn. De casestudy hieronder toont onze inspanningen om de SDG's te bevorderen.

Meer informatie over BD Global Health

Meer informatie over sociaal investeren binnen BD

Onze impactgebieden voor 2030+

Onze bijdrage aan de wereldwijde uitstoot minimaliseren en onze capaciteiten gebruiken om te voorzien in onvervulde gezondheidsbehoeften voor bevolkingsgroepen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

De milieu-impact van onze portfolio verminderen en de duurzaamheidsbehoeften van onze klanten aanpakken.

Een toeleveringsketen creëren die kan worden aangepast aan verstoringen en in staat is bij te dragen aan sterke milieu- en sociale prestaties.

Zorgen voor gezonde en florerende werknemers die onze cultuur van inclusie, veiligheid en welzijn cultiveren en bijdragen aan de gezondheid van de samenleving.

Vertrouwen vragen tussen belanghebbende groeperingen door middel van transparante prestatierapportage over kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) die relevant zijn voor onze bedrijfsactiviteiten.

Sociaal investeren

Bij BD zijn we gedreven om de wereld van de gezondheid te bevorderen—en die passie komt tot uiting in onze benadering van sociaal investeren. Onze bedrijfswaarden leiden ons om te 'doen wat juist is', 'persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen' en 'elkaar te respecteren, met elkaar samen te werken, elkaar uit te dagen en voor elkaar te zorgen'. En deze verbintenissen gelden niet alleen voor de manier waarop we zakendoen—maar ook voor de manier waarop we iets teruggeven aan de lokale en wereldwijde samenleving.

Wij maken gebruik van onze expertise om samen te werken met toonaangevende non-profitorganisaties om onvervulde zorgbehoeften aan te pakken. Wij richten ons op het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg en het versterken van de capaciteit van gezondheidszorgstelsels om zorg te verlenen aan alle patiënten, met name de meest kwetsbare.

encouraging-engagement
Aanmoedigen van betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligerswerk

BD moedigt haar medewerkers aan om betrokken te raken bij en iets terug te geven aan hun lokale samenleving.

Meer informatie
responding-to-disaster
Hulp bij een ramp

Meer informatie over de aanpak van BD bij rampenbestrijding en productdonatie.

Meer informatie

Global Public Health

Ons Global Public Health-team werkt samen met en stelt onze overheid, volksgezondheid, industrie en ontwikkelingspartners in ontwikkelingsgemeenschappen over de hele wereld in staat om met betekenisvolle hulpmiddelen, programma's en expertise gezondheidssystemen te versterken, de toegang tot gezondheidszorg te vergroten en verbeterde, billijke gezondheidsresultaten voor iedereen te stimuleren.

Gezondheidsgelijkheid stimuleert onze Global Public Health-inspanningen

We weten dat ongelijkheid op het gebied van gezondheid bijdraagt aan de wereldwijde ziektelast: het heeft een onevenredige impact op gemarginaliseerde of ondervertegenwoordigde populaties en weerhoudt economieën en bedrijven ervan te groeien. Wij zijn van mening dat medisch-technische innovatie niet van belang is als het niet de patiënten bereikt die het nodig hebben. Daarom geloven we bij BD dat we de mogelijkheid hebben om de gezondheidsgelijkheid te verbeteren, naast het ontwikkelen van toonaangevende gezondheidszorgtechnologieën die de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg oplossen. We kunnen helpen ervoor te zorgen dat onze innovaties beschikbaar zijn voor alle mensen, ongeacht geografie, demografie, etniciteit, opleiding, geslacht of sociaal-economische status, omdat we helpen een gezondere wereld voor iedereen te bevorderen.

Hoe wij een blijvend Global Public Health-effect stimuleren:

•       Betrouwbare samenwerkingen: we werken samen met humanitaire organisaties, regeringen, patiënten- en branchegroepen, wetenschappelijke verenigingen en ministeries van gezondheid om ervoor te zorgen dat de innovaties op het gebied van gezondheidszorg en wereldwijde volksgezondheidsprogramma's die we ontwikkelen, gelijkwaardig en toegankelijk zijn voor iedereen. We zijn een trots lid van vele brancheorganisaties waaronder AdvaMed, APACMed en MedTech Europe, maar ook van probleemgestuurde samenwerkingen, zoals het Global HPV Consortium en de AMR Industry Alliance.

•       Wereldwijde mogelijkheden: We maken gebruik van BD's wereldwijde bereik en diverse expertise op gebieden variërend van supply chain management en programma-implementatie tot gezondheidseconomische resultaten en medische zaken, om onze partners te helpen bij het oplossen van hun meest dringende uitdagingen op het gebied van volksgezondheid.

•       Belangenbehartiging en onderwijs: we pleiten voor de implementatie van best practices die de wereldwijde gezondheid, de toegang voor patiënten en de kracht van gezondheidszorgstelsels wereldwijd verbeteren. We leiden ook gezondheidszorgmedewerkers op om de meest dringende gezondheidszorgbehoeften in hun gemeenschap aan te pakken, terwijl we hen ook in staat stellen om hun gemeenschap voor te lichten over hoe zij actieve partners kunnen zijn in het verbeteren van de gezondheidsresultaten.

•       Schaalbare programma's: we creëren flexibele, schaalbare programma's, gevoed door beproefde best practices, die kunnen worden afgestemd op de unieke behoeften van lokale gemeenschappen.

Onze Global Public Health-prioriteiten:

AMR (antimicrobiële resistentie) // Infectieziekten // NCD's (niet-overdraagbare ziekten) // Veiligheid

AMR (antimicrobiële resistentie)

Decennia van verkeerd gebruik heeft geleid tot een sterke toename in de ontwikkeling van organismen die resistent zijn tegen levensreddende antimicrobiële geneesmiddelen. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt antimicrobiële resistentie (AMR) nu als een van de 10 grootste bedreigingen voor de gezondheid wereldwijd.1 Wereldwijd sterven elk jaar meer mensen als gevolg van geneesmiddelresistente infecties dan door hiv, aids en malaria samen.2 Zoals de meeste wereldwijde bedreigingen van de volksgezondheid heeft AMR ook een onevenredige invloed op onderontwikkelde populaties; Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië kennen de hoogste AMR-gerelateerde mortaliteit.

 

BD is opgenomen in Fortune'slijst van bedrijven die de wereld aan het veranderen zijn, uit erkenning voor onze wereldwijde inspanningen en investeringen om AMR te bestrijden. BD is lid van meerdere branchefora, samenwerkingsverbanden en sectoroverschrijdende consortiums die zich inzetten voor het stimuleren van beleidsveranderingen en het ontwikkelen van programma's om AMR aan te pakken.

Meer informatie over hoe BD AMR bestrijdt:

BD Phoenix™ geautomatiseerd identificatie- en gevoeligheidstestsysteem

 

Onze impact

 • Om laboratoriummedewerkers in landen met een laag en middeninkomen te leren begrijpen hoe diagnostische tests het best kunnen worden gebruikt om antimicrobiële zorg te bevorderen, heeft BD samengewerkt met de London School of Hygiene and Tropical Medicine voor het ontwikkelen van een Massive Open Online Course over AMR en diagnostiek. De cursus is opgezet met adviezen van overheden van 11 landen en vijf non-profitorganisaties, en is nu wereldwijd gratis beschikbaar voor laboratoriummedewerkers.
 • Om de capaciteit van laboratoria in landen met een laag en middeninkomen te vergroten om AMR aan te pakken, heeft BD samengewerkt met de Foundation for Innovative New Diagnostics om gezamenlijk de AMR Scorecard for Lab Quality Improvement (AMR-scorekaart voor verbetering van laboratoiumkwaliteit) te ontwikkelen. De scorekaart maakt gebruik van een stapsgewijze methodologie om de AMR-gerelateerde capaciteiten van het laboratorium te beoordelen en biedt vervolgens gerichte training om laboratoria te helpen de lacunes te dichten. De scorecard is in verschillende landen in Afrika en India getest, met verdere uitbreidingen aanstaande. BD werkt samen met The Fleming Fund om in 16 ontwikkelingslanden en opkomende landen laboratoriumsystemen te versterken door middel van het uitgeven van apparatuur, reagentia en training.
 • BD begrijpt de essentiële behoefte aan AMR-bewustwording en faciliteert de wereldwijde Antimicrobial Resistance Fighter Coalition die podcasts, socialemediacontent en educatieve hulpmiddelen maakt en deelt waarbij onderzoekers, wetenschappers, zorgverleners en andere pleitbezorgers die creatieve manieren vinden om AMR te bestrijden, onder de aandacht worden gebracht. BD sponsorde ook de lancering vanThe Silent Pandemic, een documentaire over de wereldwijde strijd tegen AMR en hoe landen, wetenschappers en particuliere initiatieven over de hele wereld zoeken naar oplossingen voor de wereldwijde AMR-pandemie.

 

Infectieziekten

Infectieziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor mensen die in armoede leven.3 Gebrek aan toegang tot kwaliteitshuisvesting, veilig water en sanitaire voorzieningen - evenals gebrek aan toegang tot medische innovaties die de impact en verspreiding van infectieziekten kunnen detecteren, behandelen en controleren - zijn factoren die onderontwikkelde gemeenschappen kwetsbaarder maken voor besmettelijke ziekten. Complexe en chronische infectieziekten vormen een groot probleem voor de verbetering van de gezondheid van mensen in landen met een laag en middeninkomen en kunnen ook een grote invloed hebben op de economische ontwikkeling.

 

Bij BD richten we onze Global Public Health-programmering en -investeringen op twee van 's werelds dodelijkste infectieziekten – tuberculose (tb) en sepsis.Sepsis is de extreme, levensbedreigende reactie van het lichaam op een infectie, heeft een onevenredige impact op mensen met hiv en tbc, en is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak.

 

Onze impact

 • Sepsis ontstaat wanneer een infectie de normale reactie van het lichaam verandert, en letsel aan weefsel en organen veroorzaakt. Elk jaar worden 30 miljoen mensen wereldwijd getroffen door sepsis. Jaarlijks overlijden er miljoenen mensen aan, waaronder tot 500.000 pasgeborenen, en veroorzaakt het één op de 10 gevallen van moedersterfte.4 Hoe eerder sepsis bij een patiënt kan worden gediagnosticeerd, hoe groter de kans dat het effectief kan worden behandeld. Daarom zet BD zich in voor het vergroten van de toegang tot hulpmiddelen en training die zorgverleners kunnen helpen sepsis te detecteren.
 • In Kenia is BD een samenwerking aangegaan met het ministerie van Volksgezondheid voor training in de beste praktijken voor het afnemen van bloedkweken. Bloedkweektesten leveren artsen essentiële informatie op voor de behandeling van patiënten met sepsis.
 • Ongeveer een vierde van de wereldbevolking is geïnfecteerd met tuberculose (tbc) en 5-10% van die mensen zal tijdens het leven naar verwachting tbc ontwikkelen. Zonder behandeling kan het sterftecijfer voor tbc tot wel 70% bedragen.5 BD werkt aan de inzet van een strategische combinatie van middelen en technologieën om het vermogen van gezondheidssystemen te versterken om diagnostische tests uit te voeren om tbc te diagnosticeren, zodat patiënten vroegtijdig kunnen worden behandeld.
 • Misschien wel het beste voorbeeld van dit werk is onze langdurige samenwerking tussen BD, het Amerikaanse Agency for International Development en de ministeries van Volksgezondheid in de betreffende landen om de toegang tot tbc-tests in India en Indonesië te verbeteren en de capaciteit voor tbc-tests te vergroten, via het programma Strengthening TB Resistance Testing and Diagnostic Systems (STRIDES).
 • BD werkt ook samen met Project HOPE voor versterking van het nationale referentielaboratoriumsysteem in Indonesië, door medewerkers van meer dan 20 laboratoria in de openbare sector op te leiden in de beste praktijken voor het testen van tbc-kweek- en geneesmiddelgevoeligheidstests.

Meer informatie over hoe BD tbc bestrijdt:

BD BACTEC™ MGIT™ Automated Mycobacterial Detection System - BD

BD BACTEC™ FX-bloedkweeksysteem

 

 
 • BD heeft vanaf het begin van de aids-epidemie gereageerd met technologische innovatie en wereldwijde gezondheidsprogrammering, en blijft het wereldwijd testen ondersteunen. Veel van onze Global Health-programma's zijn gebaseerd op de lessen die we hebben geleerd van de reactie op hiv/aids. De 14-jaar-durende samenwerking van BD met de Amerikaanse Centers of Disease Control, het President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) en de ministeries van Volksgezondheid in verschillende Afrikaanse landen heeft bijna 20 laboratoria in Afrika en India geholpen hun laboratoriumcapaciteit te versterken, een meer bekwaam laboratoriumpersoneelsbestand op te bouwen en de behandelingsefficiëntie te verbeteren. Laboratoriumtechnici en microbiologen van BD hebben door deze samenwerking de behandeling van meer dan 7,7 miljoen patiënten met hiv/aids ondersteund. We ontwikkelen gratis, online educatieve inhoud over laboratoriumkwaliteit die door miljoenen mensen wordt bekeken en heeft geresulteerd in 55.000 leden in meer dan 20 landen.

Meer informatie over hoe BD strijdt https://www.bdbiosciences.com/en-be/learn/clinical/immune-deficiencies

Niet-overdraagbare ziekten

Niet-overdraagbare ziekten (NCD, non-communicable disease) zijn vaak langdurig en zijn het resultaat van een combinatie van genetische, fysiologische, milieu- en gedragsgerelateerde factoren. Deze ziekten hebben een onevenredige impact op mensen in landen met lage en middeninkomens. Wanneer mensen met een NCD worden geconfronteerd met enorme zorgkosten en een beperkte mogelijkheid om te werken, worstelen hun gezinnen met een verhoogd financieel risico. Deze factoren, vooral in combinatie met een gebrek aan toegang tot screenings- en behandelingsmogelijkheden voor NCD's, kunnen leiden tot een hoog percentage NCD's, hetgeen op zijn beurt armoede kan bestendigen, de economische ontwikkeling kan belasten en op kwetsbare gezondheidssystemen kan drukken, waardoor landen minder veerkrachtig worden wanneer er sprake is van noodgevallen, zoals uitbraken van infectieziekten of natuurrampen.

Bij BD richten we onze Global Public Health-programmering en investeringen op kanker, perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en nierziekten. Elk van deze aandoeningen kent een hoge morbiditeit en mortaliteit6 en heeft een onevenredige impact op gemeenschappen die al worden geconfronteerd met onevenwichtigheden op het gebied van gezondheid als gevolg van gebrek aan screening en toegang tot behandeling. 7, 8

Onze impact

 • Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), in 2020 zullen wereldwijd naar schatting 342.000 vrouwen sterven aan baarmoederhalskanker9 - ook al is de ziekte te voorkomen en te genezen als ze vroeg wordt ontdekt en effectief wordt behandeld. Ongeveer 90 procent van de overlijdens als gevolg van baarmoederhalskanker treedt op in landen met een laag en middeninkomen, waar screening, preventie en behandeling bijna niet bestaan.10 Onderzoek toont aan dat in de VS 60 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker optreedt bij niet-gescreende vrouwen, met Hispanic vrouwen met het hoogste percentage baarmoederhalskanker; en zwarte vrouwen met het hoogste percentage overlijden aan de ziekte.11 Daarom ondersteunt BD de Wereldgezondheidsorganisatie bij haar doelstelling om baarmoederhalskanker te elimineren met een alomvattende aanpak van preventie, screening en behandeling. Belangrijkste inspanningen van BD Global Public Health om HPV te elimineren omvatten het volgende:
 • BD ondersteunt toegang tot zelfafnametests voor HPV om onderontwikkelde gemeenschappen te bereiken en het screeningspercentage in verschillende settings te verhogen. Screeningsprogramma's met zelfafname bieden vrouwen de keuze om hun zorgverlener te bezoeken voor een traditioneel onderzoek, of om hun eigen monster af te nemen in het comfort van hun eigen huis of in een privéruimte in een kliniek. Dit neemt veel beperkingen voor wat betreft personeel weg en is ook zeer geaccepteerd gebleken in veel verschillende gemeenschappen.
 • In de VS steunt BD de doelen van het White House Cancer Moonshot-initiatief, dat ernaar streeft het sterftecijfer als gevolg van kanker te verlagen door de toegang tot HPV-screening uit te breiden, met name voor onderontwikkelde gemeenschappen.
 • In 2023 heeft BD in Kenia samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid om een pilotprogramma te lanceren voor volledige bewustwording van cervicale en borstkanker, screening voor zelfafname, vroegtijdige diagnose en tijdige koppeling met de zorg. We zijn van plan om dit programma in 2024 en later op te schalen naar andere onderontwikkelde landen.
 • In Colombia werkt BD in de openbare en de particuliere sector aan de bewustwording van de beste praktijken voor HPV-screening. We ondersteunen ook een onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Javeriana, om zelfafname voor HPV in onderontwikkelde gemeenschappen te beoordelen.
 • BD onderkent de behoefte aan gegevens om inzicht te krijgen in de manier waarop kwetsbare populaties worden beïnvloed door geneesmiddelresistente infecties en is het Cancer & AMR Consortium gestart, bedoeld om de gegevenskloof op te vullen om belangenbehartiging, beleid en innovatie te versnellen.
 • Wereldwijd lijden meer dan 800 miljoen mensen aan een chronische nierziekte – 10% van de wereldbevolking12 Nierziekte vertegenwoordigt een bijzonder grote belasting in ontwikkelingslanden.13 Nierziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in de Verenigde Staten en treffen 37 miljoen volwassenen in de VS of één op de zeven mensen.14 Elke 24 uur starten 360 mensen in de Verenigde Staten met dialyse als behandeling voor nierfalen. Nierziekten hebben ook een onevenredige invloed op van oudsher onderontwikkelde gemeenschappen. Een derde van de patiënten in Amerika met nierziekte is zwart en de ziekte heeft ook een onevenredige invloed op patiënten met een Hispanic en Native American achtergrond.15 Dit is een gebied waar BD samenwerkingsverbanden en programma's ontwikkelt.
 • Meer dan 200 miljoen mensen wereldwijd en ongeveer 8,5 miljoen in de Verenigde Staten lijden aan perifeer arterieel vaatlijden (PAV)16 In de Verenigde Staten lopen patiënten met een lage sociaal-economische status, patiënten die op het platteland wonen en patiënten met een Afrikaans-Amerikaanse of Native American-etniciteit het grootste risico op amputatie.17 Voor patiënten die amputatie ondergaan, wordt het 5-jarige mortaliteitspercentage van PAV-patiënten geschat op 50-74%.18 Bewustwording van PAV bij zowel patiënten als zorgverleners is essentieel om de ziekteprogressie in te dammen.
 • Het Love Your Limbs-programma van BD biedt belangrijke ziekte-informatie en ondersteuning om patiënten hier over te informeren, en BD ondersteunt inspanningen om de toegang tot PAV-screening en -diagnose te verruimen.

Veiligheid

Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden jaarlijks ongeveer 3 miljoen gezondheidswerkers blootgesteld aan via bloed overgedragen pathogenen als gevolg van prikincidenten.19 prikincidenten blijven echter een sterk onderkend wereldwijd probleem. De meeste letsels treden op in de patiënten- en onderzoeksruimten, op de spoedeisende hulp en op intensivecareafdelingen, waar zorgverleners onder druk staan om snel procedures uit te voeren. Dit kan leiden tot onderrapportage van letsels, omdat er meer druk is om aandacht te besteden aan de zorg van de patiënt in plaats van aan zelfzorg van de zorgverlener. Of het nu vanwege een gebrek aan training, het ontbreken van veiligheidsprotocollen of de beperkte toegang tot zorg na blootstelling is, dit letsel vormt een aanzienlijk infectierisico. Naar schatting leiden dergelijke blootstellingen elk jaar tot duizenden nieuwe infecties, met meer dan 90% in landen met lage en middeninkomens.20 Door prikincidenten worden zorgverleners blootgesteld aan meer dan 20 gevaarlijke via het bloed overgedragen pathogenen, waaronder hepatitis B, C en hiv.21

Bij BD richten we onze Global Public Health-programmering en investeringen voor de veiligheid van patiënten en zorgverleners op het verminderen van prikincidenten. De blootstelling aan via het bloed overgedragen pathogenen door prikincidenten vormt een significante veiligheidsrisico voor zorgverleners, patiënten, ziekenhuizen en gezondheidssystemen.

Onze impact

 • In bepaalde ziekenhuizen in Kenia heeft BD een infectie- en preventiebeheersingsprogramma gelanceerd, waarmee honderden zorgverleners werden getraind in de best practices voor het inbrengen van perifere intraveneuze katheters en centraalveneuze katheters. Het programma voorzag ziekenhuizen ook van veiligheidshulpmiddelen voor IV-katheters ter ondersteuning van de opleiding van artsen en leerde de deelnemers hoe ze mobiele surveillancesystemen kunnen gebruiken om de beroepmatige blootstelling te monitoren.
 • BD is sinds 1988 een pionier en wereldleider in het ontwikkelen van safetydevices ontworpen is om gezondheidswerkers en patiënten te beschermen tegen blootstelling aan door bloed overgedragen ziekteverwekkers. BD is een samenwerking aangegaan met het International Safety Center om belangenbehartiging en beleidsoverwegingen te blijven bevorderen met betrekking tot de veiligheid van gezondheidswerkers, aangezien er nog steeds substantiële mogelijkheden zijn om de veiligheid over de hele wereld te verbeteren.

 

 

Literatuur

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance; geraadpleegd 11/3/2023

Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399(10325):629-655.

3 Bhutta ZA, Sommerfeld J, Lassi ZS, Salam RA, Das JK. Global burden, distribution, and interventions for infectious diseases of poverty. Infect Dis Poverty. 2014 Jul 31;3:21. doi: 10.1186/2049-9957-3-21. PMID: 25110585; PMCID: PMC4126350

4 https://www.paho.org/en/topics/sepsis#:~:text=Each%20year%2C%20approximately%2031%20million,of%20maternal%20and%20neonatal%20death; geraadpleegd 11/03/2023

5 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis, geraadpleegd 11/03/2023

6 Demsas F, Joiner MM, Telma K, Flores AM, Teklu S, Ross EG. Disparities in peripheral artery disease care: A review and call for action. Semin Vasc Surg. 2022 Jun;35(2):141-154. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2022.05.003. Epub 2022 May 8. PMID: 35672104; PMCID: PMC9254894.

7 Zavala, V. A., Bracci, P. M., Carethers, J. M., Coggins, N. B., R., M., Davis, M., De Smith, A. J., Dutil, J., Figueiredo, J. C., Fox, R., Graves, K. D., Gomez, S. L., Llera, A., Neuhausen, S. L., Newman, L., Nguyen, T., Palmer, J. R., Palmer, N. R., J., J., E., . . .  Fejerman, L. (2021). Cancer health disparities in racial/ethnic minorities in the United States. British Journal of Cancer, 124(2), 315-332. https://doi.org/10.1038/s41416-020-01038-6

8 GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age–sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2015; 385: 117–71.

9 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer; geraadpleegd 11/03/2023

10 Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021:71:209–49. doi:10.3322/caac.21660.

11 Benard VB, Jackson JE, Greek A, Senkomago V, Huh WK, Thomas CC, Richardson LC. A population study of screening history and diagnostic outcomes of women with invasive cervical cancer. Cancer Med. 2021 Jun;10(12):4127-4137. doi: 10.1002/cam4.3951. Epub 2021 May 21. PMID: 34018674; PMCID: PMC8209614.

12 Kovesdy CP. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022. Kidney Int Suppl (2011). 2022 Apr;12(1):7-11. doi: 10.1016/j.kisu.2021.11.003. Epub 2022 Mar 18. PMID: 35529086; PMCID: PMC9073222

13 Zie xii

14 https://www.kidneyfund.org/all-about-kidneys/quick-kidney-disease-facts-and-stats#:~:text=37%20million%20Americans%20have%20kidney,are%20living%20with%20kidney%20failure.&text=Kidney%20disease%20is%20growing%20at,greater%20risk%20for%20kidney%20failure.; geraadpleegd 11/03/2023

15 https://www.kidney.org/atoz/content/minorities-KD#:~:text=Yes%2C%20one%20in%20three%20people,increased%20risk%20for%20kidney%20disease.; geraadpleegd 11/03/2023

16 Garba Rimamskep Shamaki, Favour Markson, Demilade Soji-Ayoade, Chibuike Charles Agwuegbo, Michael Olaseni Bamgbose, Bob-Manuel Tamunoinemi,  Peripheral Artery Disease: A Comprehensive Updated Review,Current Problems in Cardiology, Volume 47, Issue 11,2022,101082,ISSN 0146-2806, https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2021.101082.

17 Epidemiology and Risk of Amputation in Patients With Diabetes Mellitus and Peripheral Artery Disease

J. Aaron Barnes, Mark A. Eid, Mark A. Creager and Philip P. Goodney; Originally published25 Jun 2020https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.120.314595Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2020;40:1808–1817

18 Norgren, L., Hiatt, W. R., Dormandy, J. A., Nehler, M. R., Harris, K. A., & Fowkes, F. G. R. (2007). Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). Journal of vascular surgery, 45(1), S5-S67., 4. Yost, ML. The Sage Group (2017). Critical Limb Ischemia by Rutherford Category: Prevalence and Markets in Patients and Limbs.

19 Prüss-Üstün A, Rapiti E, Hutin Y. Sharps injuries: global burden of disease from sharps injuries to health-care workers. Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO Environmental Burden of Disease Series, No. 3).

20  https://pages.devex.com/safetyfirst.html; geraadpleegd 11/03/2023.

21 Beltrami EM, Williams IT, Shapiro CN, Chamberland ME. Risk and management of blood-borne infections in health care workers. Clin Microbiol Rev. 2000 Jul;13(3):385-407. doi: 10.1128/CMR.13.3.385. PMID: 10885983; PMCID: PMC88939.

Overzicht

We are the Makers of Possible:

Inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid bij BD

Wij zijn de mensen die mogelijkheden een doel geven, en ons doel dient als de basis voor wie wij als bedrijf zijn. Onze doelstellingen op het gebied van inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid (inclusion, diversity, equity, ID&E) vervullen ons doel, geven ons personeel meer mogelijkheden, stimuleren de innovatie en creëren een meer inclusieve omgeving. We werken er ook altijd aan om de toekomst van de gezondheidszorg opnieuw uit te vinden, om mogelijkheden te ontdekken die ooit ondenkbaar leken. Dit heeft ons in staat gesteld ons te profileren als de ruggengraat van de gezondheidszorg, waarvan veel gezondheidszorgsystemen afhankelijk zijn.

We streven naar gezonde en florerende werknemers die onze cultuur van inclusie, veiligheid en welzijn cultiveren. Onze inspanningen op het gebied van inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid, ondersteund door onze Associate Resource Groups, beleid en programma's, faciliteren een omgeving waarin onze medewerkers worden betrokken bij belangrijke beslissingen, en spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van de hervormende oplossingen die van invloed zijn op levens over de hele wereld. Onze vooruitgang in ID&E stimuleert onze cultuur, onderscheidt ons als bedrijf en is essentieel voor ons vermogen om dynamisch leiderschap in de MedTech-industrie te bereiken.

2022-Rapport Global Inclusion, Diversity and Equity

Opmerkingen

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit rapport bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van de federale wetten inzake de ID&E-strategie, doelen, verplichtingen en doelstellingen van BD. Toekomstgerichte verklaringen houden risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt, geprojecteerd, verwacht of geïmpliceerd. Alle verklaringen, behalve verklaringen van historische feiten, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Sommige toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden zoals 'plannen', 'verwachten', 'geloven', 'zijn voornemens', 'zullen', 'mogen', 'verwachten', 'schatten', 'beogen' en andere woorden met vergelijkbare betekenis. Lezers dienen geen misplaatst vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn en zullen zijn gebaseerd op de op dat moment huidige opvattingen en veronderstellingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, ontwikkelingen en operationele prestaties, en spreken slechts op basis van hun data.

Verklaringen over de doelen, verbintenissen en doelstellingen van het bedrijf kunnen statistieken of meetgegevens bevatten die zijn gebaseerd op schattingen en veronderstellingen. Dergelijke doelen, verbintenissen en doelstellingen zijn niet bedoeld als beloften of garanties, en de werkelijke resultaten kunnen, mogelijk wezenlijk, afwijken. Het is niet mogelijk om te voorspellen of te identificeren welke risico's en onzekerheden ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen, waarvan vele buiten de controle van het bedrijf vallen, inclusief, maar niet beperkt tot, uitdagingen in verband met economische, concurrerende, overheids- en technologische factoren die de activiteiten, markten en producten van het bedrijf beïnvloeden, en andere factoren die worden vermeld in het jaarverslag van BD 2022 op formulier 10-K en andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (SEC). BD wijst uitdrukkelijk elke toezegging af om toekomstgerichte verklaringen die hierin worden beschreven bij te werken of te herzien om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document te weerspiegelen, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Het opnemen van informatie in dit rapport dient niet te worden opgevat als een karakterisering met betrekking tot de materialiteit of financiële impact van die informatie. Voor meer informatie over BD raadpleegt u ons jaarverslag voor 2022 op formulier 10-K en andere deponeringen bij de SEC.

Dit rapport bevat links naar externe websites of verwijzingen naar derden. Dergelijke links of websites zijn geen goedkeuringen van producten of diensten op dergelijke sites en geen enkele informatie op dergelijke sites is door BD goedgekeurd of opgenomen in dit rapport.

Neem contact op met BD_Sustainability_Office@bd.com voor meer informatie over ID&E en duurzaamheid bij BD of om feedback te geven op onze rapportage.

BD, het BD-logo en Advancing the world of health zijn handelsmerken van Becton, Dickinson and Company. © 2022 BD. Alle rechten voorbehouden.

true