true

Zorginfecties

In een ideale wereld zou het aantal zorginfecties of infectiehaarden in jouw zorginstelling op 0 blijven staan.

Background Image

Maar vandaag loopt nog steeds ruim 1 van de 20 patiënten die in een ziekenhuis opgenomen worden een zorginfectie op1.

jaarlijks als een direct gevolg van zorginfecties in de Europese Unie.2

Postoperatieve infecties, kathetergerelateerde urineweginfecties en kathetergerelateerde bloedbaaninfecties maken 50% van alle zorginfecties uit.2

In Europa kosten zorginfecties elk jaar naar schatting €7 miljard.3

Card Image

Naast de hogere medische belasting en kosten die zorginfecties met zich meebrengen, tasten ze ook het imago en de reputatie van het ziekenhuis aan en leiden ze tot meer juridische kosten.

Naar zorginfectiepreventie en -beheer toe schuilen de uitdagingen in maatregelen nemen op het niveau van de klinische praktijk (evidence-based praktijkinterventies) en het inzetten van technologische oplossingen (evidence-based technologische innovatie-interventies)4.

Een strikte navolging van de richtlijnen en gestandaardiseerde procedures helpen om het aantal zorginfecties te doen dalen.5

Snelle en accurate diagnostiek van zorginfecties bevordert efficiënte klinische besluitvorming.6

HOE BD KAN ONDERSTEUNEN

BD biedt ondersteuning in het management van infectiepreventie en -behandeling.

BD ondersteunt de strikte naleving van richtlijnen en biedt veilige alternatieven aan die het aantal zorginfecties zoals post-operatieve wondinfecties en kathetergerelateerde urineweg- en bloedbaaninfecties, helpen verminderen, op basis van een oplossingenportfolio vol innovatieve technologieën en baanbrekende dienstverlening.

BD ondersteunt de verbetering van staalkwaliteit door optimalisatie en standaardisatie van processen aan de hand van een oplossingenportfolio vol innovatieve technologieën en baanbrekende dienstverlening.

BD ondersteunt snellere, accuratere en gerichtere diagnostiek die bijdraagt tot doeltreffende klinische besluitvorming met een oplossingenportfolio vol innovatieve technologieën en baanbrekende dienstverlening.

BD ondersteunt de uitbouw van een digitale infrastructuur die diagnostische resultaten op uiteenliggende locaties beschikbaar en op afstand raadpleegbaar maakt om zo snellere besluitvorming in de hand te werken met een oplossingenportfolio vol innovatieve technologieën en baanbrekende dienstverlening.

BD ondersteunt veranderingsmanagement en continue kwaliteitsverbetering.

BD OPLOSSINGEN
image

Diagnostische systemen

Met zijn diagnostische systemen is BD wereldleider in producten en instrumenten voor de diagnostiek van infectieziekten. In de klinische markt worden onze producten ingezet om te screenen op microbiële besmetting, om organismen te kweken en te identificeren en om te testen op antibiotische gevoeligheid.

image

Bloedafname

De bloedstaalkwaliteit verbeteren kan door processen en praktijken te standaardiseren. Dit resulteert in minder bloedafnamefouten, minder nood aan hertesten, grotere diagnostische accuraatheid en snellere, consistentere resultaten.

Referenties
  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Point Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals 2011-2012; 2013. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf. Accessed March 12, 2020.
  2. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe 2008: Report on the State of Communicable Diseases in the EU and EEA/EFTA Countries; 2008
  3. ECDC 2008
  4. Rupp M.E. et al. Infect Dis Clin N Am - (2018); https://www.nice.org.uk/guidance/cg139/chapter/1-Guidance
  5. loveday, epic2 guidelines, 2014
  6. Committee on Diagnostic Error in Health Care, Balogh, Improving Diagnosis in healthcare, 2015, book, page 69
true