true

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is de preventie van incidenten met negatieve lichamelijke of psychische gevolgen voor de patiënt binnen de gezondheidszorg. In een ideale wereld loopt geen enkele patiënt schade op ten gevolge van gezondheidszorg. Toch blijft naar schatting 1 op de 10 patiënten niet ongedeerd tijdens een ziekenhuisopname1

 

Koptekst voor weergave bovenaan het marketo-formulier

Patiëntveiligheid

 • error line

  30-70% van de patiëntveiligheidsincidenten zijn te vermijden1

 • error line

  In OESO-landen is 15% van de ziekenhuiskosten en-activiteiten toe te schrijven aan de behandeling van patiëntveiligheidsincidenten1

 • error line

  Geschillenbeslechting is goed voor 2% van het NHS-budget in Engeland2

Patient Safety Banner Main image
Voices of safety

Bij BD werken we samen met regionale organisaties die werken rond patiëntveiligheid en nodigen we mensen uit hun verhalen te delen. Zo strijden we samen voor betere zorg.

Luister naar hun verhalen

Patiëntveiligheidsincidenten berokkenen niet enkel schade aan de patiënt, met alle kosten van dien, ook het imago en de reputatie van het ziekenhuis en de efficiëntie van het personeel lijden eronder.

De uitdagingen liggen in de bevordering van een patiëntveiligheidsgerichte organisatiecultuur, in de toepassing van gestandaardiseerde, evidence-based praktijkinterventies en in vlotte communicatie en samenwerking over de betrokken diensten heen.

Patient Safety Banner: HAI
Zorginfecties

Striktere naleving van de richtlijnen en gestandaardiseerde uitvoering kunnen het aantal zorginfecties omlaag halen.

Meer weten
BD Patient Safety Banner AMR
Antimicrobiële resistentie

Een geïntegreerd stewardshipmodel dat een holistische aanpak hanteert, gebaseerd op antimicrobiële middelen en infectiepreventie en -diagnostiek, kan helpen in de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

BDX Patient Safety Sepsis Banner
Sepsis

De implementatie van een volledige sepsisbundel kan het mortaliteitsrisico dat verbonden is aan sepsis met 31% verlagen.

Patient Safety Medication Errors
Medicatiefouten

Gestandaardiseerde medicatieprocessen, volledige traceerbaarheid, automatisering en end-to-end medicatiemanagement kunnen medicatiefouten helpen voorkomen.

Een open veiligheidscultuur en een systeemaanpak spelen een cruciale rol in de verbetering van patiëntveiligheid3

"Menselijke fouten zijn onvermijdelijk... Schade aan de patiënt voorkomen, moet op systeemniveau gebeuren"
(Liam Donaldson, WHO World Health Alliance for Patient Safety)

HOE BD JE KAN ONDERSTEUNEN

Met een unieke portfolio van producten, dienstverlening en competenties biedt BD ondersteuning in: de bevordering van een veiligheidscultuur; de preventie van patiëntveiligheidsincidenten over het hele zorgtraject heen; de implementatie van veilige, innovatieve en geoptimaliseerde technologie die bijdraagt tot patiëntveiligheid; de verzekering van de veiligheid van zorgverleners en het bereiken van meetbare, betekenisvolle resultaten.

BD biedt ondersteuning in het management van infectiepreventie en -behandeling

BD biedt ondersteuning in het management van sepsisdiagnose en -behandeling

BD biedt ondersteuning bij de implementatie van antimicrobiële stewardshipprogramma's

BD biedt ondersteuning in de reductie van fouten, van diagnose tot toediening

BD biedt ondersteuning bij veranderingstrajecten en continue kwaliteitsverbetering

BD EN PATIËNTVEILIGHEID

Leidinggevenden van BD hebben bijgedragen aan een reeks artikelen over thema's op het gebied van medische technologie, gezondheidszorg en patiëntveiligheid. BD zal blijven meewerken aan de verbetering van de patiëntveiligheid.

 • integrated-diagnostics-future-beyond-covid.jpg

  Hoe geïntegreerde diagnostiek in de toekomst een sleutelrol zal spelen

  Vandaag de dag zijn we zo gewend aan track-en-trace en gegevens die direct beschikbaar zijn, dat het moeilijk is een tijd voor te stellen waarin diagnostiek minder bekend was. Lees hier meer over het werk dat BD heeft gedaan en zal doen en hoe het patiëntentraject hier baat bij zal hebben.

 • point_of_care_testing_covid_and_beyond.jpg

  Hoe point-of-care tests deel uitmaken van het dagelijks leven door deze reactie op COVID-19 en meer

  Patiëntveiligheid is een duidelijk thema tijdens de reactie op de pandemie. Lees hier hoe BD deel wil uitmaken van de verandering die eraan komt.

 • partnership_between_medtech_and_government.jpg

  BD benadrukt het belang van een duurzame samenwerking tussen de gezondheidstechnologie en de overheid

   

  Werken binnen de gezondheidstechnologie- en medische-technoglogiegebieden brengt BD in de juiste positie om aan de overheid te benadrukken hoe patiëntveiligheid kan worden aangepakt.

Contacteer ons

om te bespreken hoe wij uw initiatieven kunnen ondersteunen

References
 1. Slawomirski L. The economics of patient safety. Strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level. Paris: OECD; 2017
 2. Christopher Wai Hung Yau, Bertie Leigh, Elisa Liberati,Daniel Punch, Mary Dixon-Woods, Tim Draycott, Clinical negligence costs: taking action to safeguard NHS sustainability, BMJ 2020;368:m552 doi: 10.1136/bmj.m552 (gepubliceerd 2 maart 2020)
 3. CQC Report, Opening the door to change 2018, AND Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, eds. To err is human: Building a safer health system. Washington, DC: National Academies Press; 1999)
 4. L Donaldon quote: https://www.foxnews.com/story/world-health-organization-targets-medical-mistakes (geraadpleegd juni 2020)
 5. CDC 2011-2012
 6. Vincent J-L, Jones G, David S, Olariu E, Cadwell KK. Frequency and mortality of septic shock in Europe and North America: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Lond Engl. 2019;23(1):196. doi:10.1186/s13054-019-2478-6
true