true

Interessegebieden

Informatie opvragen over interessegebieden van BD op het gebied van onderzoek

event-landing-page-doctor.svg
Integrated Diagnostic Systems

Monsterbeheer

Vergelijkende veiligheids- en prestatieonderzoeken van:

 • BD Vacutainer®-bloedafnamenaalden, -bloedafnamesets en -accessoires:
  • Samplekwaliteit
  • Vulsnelheden en vulvolume
  • Pijnperceptie
  • Veiligheid zorgverleners (prikincidenten)
  • Diagnostische nauwkeurigheid
  • Efficiëntie
  • Total Cost of Ownership
 • BD Vacutainer®-bloedafnamebuisjes, met inbegrip van buisjes die bestemd zijn voor de afname van serum, plasma en geanticoaguleerd volbloed
  • Nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid, monsterstabiliteit en robuustheid voor immunoassays met hoge gevoeligheid of assays die gericht zijn op analyten die gevoelig zijn voor cellulaire contaminatie
  • Impact van problemen met monsterkwaliteit, zoals hemolyse, fibrine enz. op laboratoriumpraktijken en -efficiëntie
 • BD Vacutainer®-urineafnamebuisjes, met inbegrip van buisjes voor urineanalyse en voor kweek- en gevoeligheidstests
 • PAXgene-monsterafnameproducten voor nucleïnezuurstabilisatie, inclusief buisjes, hulpmiddelen en zuiveringskits
  • Liquid biopsy assay sensitiviteit voor ccfDNA, gemethyleerd ccfDNA of multimodaliteitsassays bij oncologiepatiënten en andere populaties, of in combinatie met behandelingsresultaten
  • Impact van preanalytische fouten op de laboratoriumpraktijken en -efficiëntie met betrekking tot vloeibare biopsieën
 • ABG-injectiespuiten: vergelijking van de zelfbereide (normale injectiespuit gespoeld met bulkheparineoplossing)
 • ABG-afnamehulpmiddelen met BD ABG-injectiespuiten met LiH-anticoagulans voor de beoordeling van de volgende meetgegevens:
  • Workflow
  • Monsterkwaliteit
  • Analyte performance
  • Impact op instrument onderhoud/down time
  • Economische impact


Women’s Health & Molecular

 • Impact van patiëntbewustzijnscampagne voor OBGYN-kaders voor vaginitis of vaginose en CT/GC-screeningpercentages met behulp van moleculaire tests
 • Vergelijkende prestaties van HPV+ triage in screening op baarmoederhalskanker - uitgebreide genotypering versus tweekleurencytologie en methylering
 • HEOR-analyse van de verlengde genotypering-colposcopieverwijzing in de praktijk – impact op de langdurige zorg voor patiënten en resultaten
 • HEOR-analyse van zelfafname in nationale screeningsprogramma's - langetermijnfollow-up en kosteneffectiviteit als aanvulling op de huidige zorgstandaard
 • Anale pap- en HPV-tests voor de behandeling van anale kanker (screening en behandeling in het post-ANCHOR-onderzoekstijdperk)
 • Meta-analyse van SurePath, ThinPrep en conventionele cytologie voor de diagnose van cervicale aandoeningen
 • Gebruik van seriële uitgebreide genotypering voor patiëntbehandeling (modelstudie - kan langdurige genotypering en voortdurende monitoring de huidige triagestrategieën volgens de zorgstandaard vervangen?). Strategieën voor zowel ontwikkelde als ontwikkelende screeningsprogramma's (bijv. hoogste risico onmiddellijk verwezen voor VIA/-behandeling in ontwikkelingslanden)
 • Ontwikkeling van systemen voor het rapporteren van zelfafnameresultaten in de cloud via een mobiele telefoon in ontwikkelingslanden (bestellen van testkits, centrale rapportage van resultaten en verzending naar individuele mobiele-telefoongebruikers voor behandeling en oproepen)
 • Virale belasting bij de behandeling van HPV+-patiënten
 • Het nut van uitgebreide genotypering voor de behandeling van hoofd- en halskankers
 • Voorkeur van vrouwen voor zelfafname – urinemonster versus afname vaginaal uitstrijkje
 • Gezondheidseconomie en uitkomstenonderzoek (kosten, patiëntresultaten, vergoeding, enz.): enterisch-gerichte panels (BD MAX™ EBP, xEBP, EVP, EVP, EVP) versus brede panels (bijv. BioFire® FilmArray® GI Panel of Luminex xTAG® GPP)
 • Geografisch beheer van enterische assays: geografische verspreiding van enterische organismen
 • BD MAX®-reeks van enterische assays (EBP, xEBP, EVP, EVP, EVP) in vergelijking met traditionele kweekmethoden: prestaties, patiëntresultaten, resultaten om de meting te beoordelen: tijd tot opname/overdracht; impact van aanvullende diagnostische tests om de oorzaak van de infectie vast te stellen, tijd tot bevestiging van antibioticatherapie; impact op antibioticagebruik
 • Workflowanalyse van enterische screening met BD MAX®-reeks enterische assays (EBP, xEBP, EVP, EVP, EVP) met behulp van de BD FecalSwab™ en reflextests voor traditionele kweek op geautomatiseerde monsterverwerkingssystemen (bijv. BD Kiestra™)
 • Voordelen van moleculaire screening als eerste screening versus kweek: BD MAX™ MRSA-XT en/of Cdiff MAX
 • Geografisch beheer van de BD MAX™ CPO-assay als een screeningtest: geografische verspreiding en prevalentie van CPO in de Verenigde Staten
 • Verschillen in patiëntbehandeling en resultaten met BD Vaginal Panel vergeleken met andere moleculaire VP-assays
 • Voordelen van Candida spp.-differentiatie met BD Vaginal Panel
 • Workflowonderzoeken met BD CTGCTV2 en BD Vaginal Panel met BD Molecular Swab (met of zonder vergelijkende moleculaire methode)


Klinische microbiologie

 • Impact van implementatie van automatisering van microbiologie voor ID/AST, met name voor patiënten met CRO/CPO/resistente bacteriën in combinatie met sterke AMS-teams - endpoints rate van tijd tot therapiewijziging, frequentie van therapiewijziging, gemiddelde tijd van ID/AST-resultaten tot therapiewijziging, gecorreleerde patiëntresultaten per subgroep en controle op onderliggende comorbiditeiten
 • Chart review, identifying, quantifying and measuring the clinical impact of false negatives in blood culture for suspected blood stream infections (BSI)
 • Economische impact en vermindering van kwaliteitsfouten door implementatie van trainingsprogramma's die door de industrie worden aangeboden (BD-serviceteams, PAQC, BSI, enz.)
 • Impact van automatisering en AI (beeldvorming) op de doorlooptijd van samples, kwaliteit- en efficiëntie-KPI
 • Gebruik van MBT Sepsityper™ in de moleculaire workflow van positieve bloedkweekflessen: m.a.w. het gebruik van MBT Sepsityper™ voorafgaand aan het testen van positieve bloedkweekflessen op moleculaire assays om eerst te screenen voor beschikbare doelen (vergroot de pre-testwaarschijnlijkheid van de moleculaire assay). Algehele tijdsbesparing, kostenbesparing en bruikbare resultaten wanneer organismen worden geïdentificeerd met MALDI die geen doelwitten zijn voor de moleculaire assay.


Point of Care

 • Prospectieve waarderealisering van de implementatie van testen op de zorglocatie in apotheken (plus zorgmodellen voor triage en patiëntbehandeling, vooral met zorg op afstand) - eindpunten rond workflow, patiënttoegang, factureringsrealisatie en tevredenheid/gemak/bruikbaarheid van/voor patiënt en zorgverlener/apotheker
  • Idealiter beginnend met acute infecties zouden registraties op langere termijn die de resultaten stroomafwaarts van patiënten volgen via claimregistratie voor routinetests en monitoring van veelvoorkomende comorbiditeiten ook goed zijn versus een totaal metabool panel
  • Dit kan ook worden uitgebreid naar thuis testen
Biosciences

Biosciences accepteert op dit moment geen nieuwe inzendingen.

Nieuwe klinische toepassingen in flowcytometrie

 • Nieuwe klinische flowcytometrietest en bewijsontwikkeling in opkomende gebieden. Voorstellen zullen worden overwogen op gebieden als auto-immuniteit, allergie, oncologie, transplantatie, neurologie, cardiologie, infectieziekten en andere waar de ontwikkeling van nieuwe flowcytometrieassays unieke inzichten en voordelen kan opleveren die onvervulde behoeften in klinische omgevingen aanpakken.
 • Uitbreiding van bestaande klinische flowcytometrieassays met nieuwe biomarkers en/of indicaties. Voorstellen zullen voortbouwen op bestaande klinische flowcytometrieassays, met name bestaande IVD- en/of CE-IVD-kits van BD (inclusief Cytognos), zoals ze zijn of met de optie voor bescheiden toevoegingen of wijzigingen in sommige markers, om bewijs voor nieuwe toepassingen en indicaties te ontwikkelen.
 • Biomarkers voor flowcytometrie en Companion Diagnostics. Voorstellen zullen flowcytometrieassays ontwikkelen en bewijs leveren voor nieuwe of verbeterde voorspellende of monitoring biomarkers voor bestaande en/of experimentele geneesmiddelen.

 

Concurrerende voorstellen dienen de ontwikkeling van bewijsmateriaal met behulp van relevante klinische samples en/of een klinisch onderzoek te omvatten.


Single Cell Multiomics

 • Immune repertoire profiling via single-cell sequencing
 • Advances and/or novel research in protein profiling via single cell CITE-Seq
 • Multiomic single-cell onderzoeken die gebruikmaken van meerdere modaliteiten uit het resultaat van een single sequencing, zoals gecombineerde transcriptomics + proteomics, transcriptomics + epigenetica of andere gecombineerde omics
 • Deep cellulaire-subsetbevraging door middel van flowcytometrie enrichment, gevolgd door single-cell sequencing
 • Evaluaties van verschillende single-cell CITE-Seq-methoden en hun toepasbaarheid op verschillende celtypen of biologische onderzoeken
 • Translationeel onderzoek via single-cell sequencing dat leidt tot mogelijke toekomstige klinische oplossingen
 • Het gebruik van single-cell sequencing voor onderzoek naar infectieziekten
 • Evaluatie van zeldzame celpopulaties met behulp van single-cell methoden


Concurrerende voorstellen moeten elementen omvatten die de nadruk leggen op unieke en/of onderscheidende aspecten van scM-technologieën. Deze kunnen gebieden omvatten zoals cell recovery across cell types, CITESeq signal-to-noise, QC-metrics, reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid, unieke toepassingen in single-cell multiomics, enz.

Oplossingen voor medicatietoediening

Vascular Access Devices:

 • Strategieën om variatie in de klinische praktijk te verminderen en voor een juiste selectie en plaatsing van het hulpmiddel
 • Strategieën om onnodige PIV-restarts en meerdere inbrengpogingen te verminderen
 • Oplossingen om de juiste katheter voor de juiste patiënt op het juiste moment te waarborgen
 • Het gebruik van guidance technologieën, waaronder echografische geleiding, tiplocatiesystemen en tipverificatiesystemen, verbetert het vermogen van artsen om aders te lokaliseren en aan te prikken
 • Gezondheidseconomie en klinische bewijzen met betrekking tot patiënten met moeilijke veneuze toegang voor perifere IV-katheters


Verzorging van de katheter en toediening van medicatie:

 • Strategieën om vascular access complicaties te verminderen en de patiënt- en economische resultaten te verbeteren
 • Gebruik de juiste vaattoegangspraktijken en hulpmiddelen voor de zorg voor en het onderhoud van intraveneuze lijnen gedurende de gehele behandeling van de patiënt
 • Strategieën om ervoor te zorgen dat katheters goed worden verzorgd en onderhouden
 • Best practices voor veiliger en effectiever beheer van vasculaire toegang.


Voorbereiding en toediening van de infusie

 • Strategieën om zorgverleners te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke geneesmiddelen
 • Best practices bij de detectie van oppervlakteverontreiniging door gevaarlijke geneesmiddelen
 • Evaluatie van het gebruik van veilige, efficiënte oplossingen voor IV-toediening
Oplossingen voor medicatiebeheer
 • Enterprise-wide inventory optimization
 • Best practices in end-to-end medicatieveiligheid
 • Strategieën en technologieën om misbruik van opioïden te voorkomen
 • Medicatiebeheer in niet-acute zorgomgevingen/zorgtraject
 • Beste infusiepraktijken voor het toedienen van gespecialiseerde therapieën en/of de behandeling van speciale patiëntenpopulaties
Perifere interventie

Belangrijkste ESKD-onderzoeksprioriteiten

 • Gebruik van een groot registry of grote database voor onderzoeksresultaten inzake het volgende: ​
  • Gebruik van nieuwe hemodialysekatheters
  • Klinische, economische en veiligheidsresultaten > 18 maanden gebruik van WavelinQ™ endoAVF-, Lutonix™ DCB-katheter of Covera™​beklede vasculaire stent.
  • Amerikaanse patiëntgegevens over gebruik van WavelinQ™ endoAVF; inclusie van onderbehandelde patiëntenpopulaties in de analyse
  • Wereldwijd gebruik van WavelinQ™ endoAVF met vaattoegang via de a. radialis of a. ulnaris
 • Gebruik van door patiënt gerapporteerde resultaten/outcoes voor cosmese van arterioveneuze toegang


Belangrijkste oncologie-onderzoeksprioriteiten

 • Klinische uitkomsten, QoL (kwaliteit van leven) en budgetimpact van Caterpillar™- en Caterpillar-Micro™-hulpmiddel voor arteriële embolisatie
 • Patiëntervaring, procedurele uitkomsten en economische beoordeling van een Powered Bone and Bone Marrow Biopsy System (Trek™)(Trek™) versus alternatieve therapieën
 • Optimalisatie van klinische, QoL- en economische resultaten bij borstbiopsieprocedures met gebruik van EleVation™ (vacuümondersteunde biopsie) en borst tissue markers bij patiënten met borstlaesies
 • Analyse van de klinische, QoL en budgetimpact van vacuümondersteunde excisie (VAE, vacuum assisted excision) versus open excisie in goedaardige borstlaesies
 • Patiëntervaring, QoL, klinische resultaten en economische impact van brachytherapie bij patiënten met prostaatkanker
 • Evaluatie van de klinische, QoL- en economische impact van pleurale of peritoneale drainagesystemen op niet-maligne pleurale of peritoneale effusies
 • Analyse van de klinische en budgetimpact van de selectie van een instrument voor vaattoegang bij patiënten die chemotherapie en andere langdurige, intermitterende intraveneuze behandelingen ontvangen


Belangrijkste veneuze onderzoeksprioriteiten

 • Gebruik van een groot registry of grote database voor onderzoeksresultaten over het volgende:
  • Venclose™-systeem of Maven™-katheter
  • Venovo™ veneuze-stentsysteem


Belangrijkste onderzoeksprioriteiten voor perifeer arterieel vaatlijden

 • Gebruik van een groot registry of grote database voor onderzoeksresultaten over het volgende
  • Langetermijnresultaten van de Lutonix™ DCB-katheter in perifere arteriën
  • Rotarex™ Rotational Excisional Atherectomy System

 

Urology and Critical Care

Targeted Temperature Management (TTM)

 • Verzamelen van wetenschappelijk bewijs met betrekking tot targeted temperature management bij volwassenen, neonaten of kinderen
 • De impact van gerichte koortsbeheersing op de IC
 • De impact van gerichte koortsbeheersing bij sepsis
 • De impact van gerichte koortsbeheersing bij COVID
 • Projecten voor kwaliteitsverbetering met betrekking tot de implementatie van geavanceerde TTM aan het bed bij kritieke zorg in een gezondheidszorgsysteem
 • Nieuwe toepassingen voor TTM
 • Gebruik van grote databases die naleving van richtlijnen en uitkomsten beoordelen
 • De impact van TTM op de zorgeconomie


Urologie

 • Gebruik van een grote database of groot registry voor het beoordelen van de impact van incontinentieoplossingen
 • Gebruik van externe katheteroplossingen voor het beoordelen van de werkzaamheid, de veiligheid, de QoL, het gebruik in de thuisomgeving en/of de klinische voordelen
 • Gebruik van nieuwe of huidige technologie voor het verbeteren van de behandeling van nierstenen en gerelateerde uitkomsten
 • Gebruik van een grote database of groot registry voor het beoordelen van de impact van geautomatiseerde monitoring van urineoutput (AUO, automated urine output) op detectie van acuut nierfalen (AKI, acute kidney inury)
 • Vroege detectie van AKI en de rol van geautomatiseerde monitoring van urineoutput (AUO)
 • Projecten voor kwaliteitsverbetering ter vermindering van de incidentie van kathetergeassocieerde urineweginfectie (CAUTI, catheter associated urinary tract infection)
 • De impact van technologieën voor het verbeteren van de behandeling van nierstenen
 • Bevorderen van de patiëntenzorg en klinische richtlijnen op het gebied van incontinentie, urineoutput en nierstenen

 

true