true

Onderschep sepsis tijdig

newstumb

Onderschep sepsis tijdig

Publicatiedatum 01-02-2022

Van de herkennings- tot de behandelingsfase gaat bloedbaaninfectiemanagement met heel wat uitdagingen gepaard. Bij BD namen we elke fase van het diagnostisch proces onder de loep om zo tot een totaaloplossing te komen die helpt om sepsis in het ziekenhuis tijdig te onderscheppen

Tweede dodelijkste zorginfectie

Bloedbaaninfecties zijn de tweede dodelijkste zorginfecties.1 Wereldwijd leiden ze jaarlijks bij 47 tot 50 miljoen mensen tot sepsis met een gemiddelde mortaliteit van 22,45%. Afhankelijk van land tot land kan dit oplopen tot een dodelijke afloop voor 65% van de sepsisgevallen.Met elk uur uitstel van behandeling met gerichte antibiotica stijgt het gemiddelde mortaliteitsrisico met 7,6%.3

Een bloedbaaninfectie in een vroeg stadium herkennen en – liefst voor ze de kans krijgt om tot sepsis te evolueren – onderscheppen en nadien behandelen met de juiste medicatie is dus bijzonder belangrijk. Zeker gezien een patiënt die sepsis overleeft, daar vaak nog levenslang de gevolgen van draagt.

Sepsis laat zich moeilijk diagnosticeren

Een van de basisproblemen in bloedbaaninfectiemanagement is dat de herkenning en diagnose van een complex syndroom zoals sepsis niet voor de hand ligt.

Presentatie
Sepsis kent geen eenduidige presentatievorm. Het gaat om een ontstekingsreactie van het lichaam die zich uit in niet-specifieke symptomen zoals koorts, verwarring, versnelde ademhaling, rillingen, een versnelde hartslag. Deze symptomen zijn makkelijk te verwarren met ontelbaar veel andere klinische signalen en symptomen. Herkenning vraagt dus de nodige expertise en training.

Locatie
Doorgaans betreft het een levensbedreigende overreactie van het lichaam op een plaatselijke infectiehaard die zich om het even waar in het lichaam kan bevinden.

Diagnose
De meeste micro-organismen – inclusief bacteriën, schimmels, virussen en parasieten – kunnen sepsis veroorzaken. Bijgevolg bestaat er geen sluitende diagnostische test. Diagnose gebeurt op basis van:

 • Symptomen
 • Voorgeschiedenis
 • Testen die de aanwezigheid van infectie bevestigen
 • Testen voor detectie van specifieke infecties

Hoewel niet alle sepsisgevallen gepaard gaan met bacteriën in de bloedstroom, blijft een bloedcultuur een zeer belangrijke standaard voor microbiologische diagnose van sepsis.4

Evolutie
De ziekte evolueert snel en dynamisch: de 30-dagen mortaliteitsratio ligt tussen de 3,26 en de 46,71%5

De hobbelige weg naar snelle diagnose van sepsis
Bij vermoeden van sepsis zal de patiënt reeds in een vroeg stadium van het opnametraject een breedspectrum antibioticum toegediend krijgen. Het doel is natuurlijk zo snel mogelijk over te schakelen op gerichte antibiotica. Dit vraagt een vlotte en nauwkeurige identificatie van zowel het organisme als de correcte antibiotica. Belangrijk om weten, is dat niet enkel de analytische fase daarin telt. We moeten onze aandacht ook richten op optimalisatie van de pre-analytische en de post-analytische fase.

Pre-analytisch fase

 • Suboptimale bloedstaalafname kan tot additionele contaminatie, lage staalkwaliteit of onvoldoende bloedvolume leiden.6-7
 • Zowel op de dienst zelf als tijdens transport kunnen suboptimale bewaaromstandigheden, manipulatie of workflow de staalkwaliteit negatief beïnvloeden of voor vertraging zorgen.8
 • Niet alle laboratoria bevinden zich binnen de muren van de ziekenhuiscampus waar de patiënt in behandeling is. Transport kan tijdrovend zijn.
 • Omdat deze fase de meeste ruimte laat voor menselijke fouten, is 68,2% van de fouten die aan een laboratorium worden toegeschreven hierop terug te voeren.9

Analytische fase

 • Nog veel laboratoria in Europa zijn niet de klok rond actief, terwijl sepsis natuurlijk geen rekening houdt met sluitingsuren. Bij bloedstalen die ’s nachts of in het weekend zijn afgenomen, kan dit eventueel zorgen voor ettelijke uren vertraging in het verkrijgen van resultaten, met name identificatie van het organisme en de correcte antibiotica.

Post-analytische fase en behandeling

 • Eens een accurate diagnose gesteld is, moet deze informatie zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar de behandelende arts zodat deze van breedspectrum naar gerichte antibiotica kan overschakelen. Bevindt het laboratorium zich bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis, dan kan er op deze communicatie al eens wat vertraging zitten.

 

Bezoek ons platform over Patiëntveiligheid voor meer informatie over dit onderwerp.

Beduidende meerwaarde in bloedbaaninfectiemanagement


Na een nauwgezette analyse van de verschillende fasen, kunnen we vanuit BD een totaaloplossing bieden voor bloedbaaninfectiemanagement in een ziekenhuis. Deze totaaloplossing (met satelliet-opstelling) leidt tot:

 • Minder vals-negatieven, door een snellere incubatie dankzij een totaaloplossing met satelliet-opstelling.10
 • Maar vooral: een kortere doorlooptijd (turn around time/TAT)!8

Zo draagt ze ertoe bij dat de patiënt minder lang in het ziekenhuis verblijft en dat snelle reactietijden de mortaliteitscijfers kunnen inperken.8

We bieden een sterk pakket aan BD Professional Services waarbij we samen met jullie:

 • Een analyse maken van het huidige bloedbaaninfectiemanagement.
 • Mogelijkheden tot verbetering

Op basis hiervan bieden we actiegerichte oplossingen aan, waarvan we de implementatie ook steeds ondersteunen, samen met jullie opvolgen en indien nodig bijsturen. Naast onze Professional Services hebben we ook de juiste producten in ons portfolio. We geven per fase een korte toelichting.

Pre-analytische fase: monsterafname
BD Vacutainer®-bloedcollectieset met voorgemonteerde houder

 • De voorgemonteerde houder vermindert de nodige hoeveelheid aan manipulaties van het product, waardoor het risico op een eventuele contaminatie lager zou kunnen liggen.
 • Het gebruiksgemak en het intuïtieve veiligheidsmechanisme verlagen meteen ook het risico voor de zorgmedewerker op prikincidenten of blootstelling aan bloed.11

BD BACTEC™-flesjes
We hebben verschillende soorten flesjes in ons portfolio.

 • Het ‘perfecte paar’ raden we evenwel sterk aan om snel tot accurate resultaten te komen.
  • BD BACTEC™ Plus Aerobic medium bevat een hars om de breedspectrum antibiotica die doorgaans aanwezig zijn te neutraliseren.12
  • BD BACTEC™ Lytic Anaerobic medium bevat het lyserende middel saponine, dat de afbraak van bloedcellen bevordert.12-15
  • Beide creëren een omgeving waarin organismen snel kunnen groeien, wat het mogelijk maakt om snel tot resultaten te komen.
 • De flesjes in plastic laten zich bovendien veilig en makkelijk hanteren en hun ergonomische vormgeving werkt snelle en optimale staalcollectie in de hand.

Door hun sterke compatibiliteit versterken de BD Vacutainer®-bloedcollectieset en BD BACTEC™-flesjes elkaar in hun ondersteuning van snelle, correcte bloedafname.

Analytische fase: monster-analyse
Vervolgens is het de bedoeling de gevulde flesjes in het BD BACTEC™-instrument te plaatsen. De BD BACTEC™ combineert fluorescentietechnologie met gesofisticeerde algoritmes om snel tot betrouwbare resultaten te komen. Door een kleinere versie van het BD BACTEC™-instrument aan te bieden, kunnen we binnen verschillende afdelingen in het ziekenhuis bovendien een modulaire oplossing of satelliet-opstelling voorzien.

Dit brengt meerdere voordelen met zich mee:

 • De mogelijkheid om bloedstalen onmiddellijk na afname in het instrument te plaatsen, vermindert vertraging op de analytische fase en dus ook op het bekomen van resultaten.8
 • De satelliet-opstelling kan eventuele problemen reduceren bij manipulatie of transport van de stalen.

Elk positief bevonden flesje ondergaat verdere analyse om de juiste en meeste gerichte antibiotica te identificeren. Dit kan manueel of geautomatiseerd dankzij ons BD Phoenix™-instrument.

Post-analytische fase: communicatie en behandeling
De BD Synapsys™-software maakt het mogelijk om verkregen resultaten snel en efficiënt terug te koppelen naar de betrokken artsen zodat zij vlot kunnen overschakelen naar de juiste behandeling van de patiënt.

BD Synapsys™ biedt ook de mogelijkheid om verkregen resultaten en processen te analyseren. Zo kunnen we werken aan een voortdurende optimalisatie en eventuele aanpassing van het bloedstroominfectiebeleid binnen het ziekenhuis.

Het gevecht tegen sepsis aangaan
De vaststelling van een bloedbaaninfectie – en in het verlengde, sepsis – vraagt dus om een tijdige en accurate diagnose. Tot op heden blijft een bloedcultuurafname de betere manier om hiertoe te komen. Bij BD bieden we doorheen de verschillende fasen van het diagnostische proces de juiste ondersteuning en producten aan om tot een snelle en accurate detectie van een bloedbaaninfectie te komen. Zo gaan we samen met jullie het gevecht aan tegen bloedbaaninfecties en sepsis.

 

Download hier onze BD Oplossingen rond bloedbaaninfecties en sepsis doorheen het gehele zorgtraject

 

CE 0050 applies to BD Vacutainer® Collection Set, CE applies to all BD BACTEC™ bottles.

BD Vacutainer®:
BD BACTEC™

 • 441385 BACTEC™ FX Top
 • 441386 BACTEC™ FX Bottom
 • 442296 BACTEC™ FX40
 • 442020 BACTEC™ PEDS Plus plastic bottle
 • 442021 BACTEC™ Lytic Anaerobic plastic bottle
 • 442022 BACTEC™ Plus Anaerobic plastic bottle
 • 442023 BACTEC™ Plus Aerobic plastic bottle
 • 442017 BACTEC™ Mycosis plastic bottle
 • 442288 BACTEC™ Myco Lytic glass bottle

BD Synapsys™ SK444157 (=BD Synapsys Lab connection – Bactec cash)

true