true

BD Biosciences biedt ondersteuning op het vlak van onderzoek en diagnostica

BD Bionsciences

Innovatieve tools spelen in op nieuwe onderzoeksvragen

Publicatiedatum 20-05-2023

Vooruitgang boeken in de life sciences is niet mogelijk zonder innovatieve tools die achter de schermen ondersteuning bieden op het vlak van onderzoek en diagnostica. Zo maakte BD Biosciences het mee mogelijk om grote stappen te zetten op vlak van onderzoek naar cel- en immunotherapie, single cell multiomics en het ontwikkelen van coronavaccins. Meer uitleg door René van den Beemd, Country Business Leader bij BD Biosciences.

 

Binnen welke domeinen is BD actief en hoe past BD Biosciences daarin?

“BD bestaat uit drie segmenten: medical, interventional en life sciences. Onze medical en interventional afdelingen focussen zich vooral op oplossingen voor de patiënten (spuiten, naalden, katheters, infuuspompen, apotheekrobotten, meshimplantaten, vasculaire stents, enz.) terwijl onze lifesciencesafdeling zich specifiek richt op laboratoria. Tegelijk kan je onze activiteiten ook samenvatten met drie D’s: Discovery, Diagnostics en Delivery of care. Terwijl onze medical en interventional afdelingen zich richten op delivery of care, is onze lifesciencesafdeling actief op het vlak van discovery en diagnostics. BD Biosciences maakt deel uit van die afdeling.”

Wat maakt BD Biosciences zo uniek?

“Met BD Biosciences zijn we niet enkel sterk vertegenwoordigd in klinische labo’s van ziekenhuizen, maar ook in onderzoekslaboratoria van universiteiten en onderzoekscentra zoals het VIB. We werken nauw samen met deze partners en leveren hen zowel de tools als de bijhorende ondersteuning. Door de mogelijkheid te bieden om bepaalde delen van onze oplossingen verder op maat aan te passen, trachten we zo dicht mogelijk aan te sluiten bij wat zij nodig hebben.”

“CAR-T-celtherapieën zijn een vorm van gepersonaliseerde therapie.
Men neemt specifieke cellen van de patiënt zelf, die dan worden behandeld in een labo en vervolgens terug worden ingebracht bij de patiënt.”

“BD Biosciences is al ruim veertig jaar een wereldleider in flowcytometrie. Vooral op het vlak van immunologie en bloedkanker staan we met onze tools en ondersteuning bijzonder sterk. We hebben het grootste assortiment qua instrumenten én reagentia, wat ons uniek maakt in de markt. Bovendien combineren we dit met onze eigen software en een uitzonderlijke technische en applicatieve ondersteuning en adviesverlening.”

Waarom is het voor jullie als multinational zo belangrijk om ook in België aanwezig te zijn?

“Hoewel het grootste deel van onze R&D in de Verenigde Staten gebeurt, zijn we ook in Europa een grote speler. Er vindt in de Belgische universiteiten heel wat innovatief onderzoek plaats. Wanneer dat tot positieve resultaten leidt, willen die onderzoekers hun innovaties op een bepaald moment graag naar de markt brengen via bijvoorbeeld een start-up. Dankzij onze goede relaties met de Belgische universiteiten hebben wij vaak als eerste contact met deze startups. We kennen elkaar nu eenmaal al, dus een samenwerking opstarten, verloopt vaak heel makkelijk en natuurlijk.”

Welke bijdrage hebben jullie geleverd om de coronapandemie te overwinnen?

“Terwijl we met BD Biosciences in het verleden vooral achter de schermen actief waren, zijn we de afgelopen jaren door de coronapandemie wat meer in de spotlights komen te staan. Er was nu eenmaal een dringende nood aan een vaccin. Door onze aanwezigheid in het onderzoeksgebied infectie-immunologie konden wij de nodige tools leveren die gebruikt zijn bij de ontwikkeling van vaccins door de grote farmaceutische bedrijven. Bovendien konden we met onze oplossingen ook op bepaalde punten de klinische trials ondersteunen die verplicht waren vooraleer die vaccins aan het brede publiek konden worden toegediend. Deze klinische trials worden vaak uitbesteed aan CRO’s (Contract Research Organisations), die talrijk aanwezig zijn in België en waar wij goede contacten mee hebben.”

“Single cell multiomics maakt de weg vrij voor onderzoekers in immunologie
en immuno-oncologie om diep in hun respectievelijke onderzoeksgebieden te duiken.”

 

Hoe kunnen jullie de vooruitgang op het vlak van cel- en immunotherapieën ondersteunen?

“In het verleden werden patiënten met bloedkanker en andere kwaadaardige aandoeningen vaak behandeld met chemotherapie. Zulke behandelingen zijn echter erg agressief en belastend voor de patiënt. Als reactie daarop is er voor een aantal specifieke aandoeningen sinds kort een sterke opkomstvan de CAR-T-celtherapieën. Daarbij neemt men specifieke cellen van de patiënt zelf, die dan worden behandeld in een labo en vervolgens terug worden ingebracht bij de patiënt.Het is dus een vorm van gepersonaliseerde therapie. Jansen Pharmaceutica bouwt momenteel in België zijn eerste productiecentrum voor zulke celtherapieën in Europa.Van oudsher heeft BD Bioscience goede contacten met Janssen Pharmaceutica, waardoor wij een groot deel van de nodige flowcytometrie-apparatuur zullen mogen leveren die gebruikt wordt in zowel de ontwikkeling van die CAR-T-celtherapieën als in de kwaliteitscontrole.”

Hoe spelen jullie innovaties in op nieuwe onderzoeksvragen?

“Bij flowcytometrie keken onderzoekers in het verleden steeds naar de eiwitten die zich op en in een cel bevinden -je kan daar immers erg veel informatie uithalen. Eiwitten zijn via RNA-transcripten een vertaling van ons DNA, terwijl RNA een belangrijke rol speeltin de productie van eiwitten op basis van informatie uit het DNA. Met onze single cell multiomics-technologie kijken we niet enkel meer naar de eiwitten die gemaakt zijn, maar kijken we ook direct op RNA-niveau. Door die niveaus te combineren, neemt de hoeveelheid aan informatie die onderzoekers uit één cel kunnen halen enorm toe. Single cell multiomics maakt de weg vrij voor onderzoekers in immunologie en immuno-oncologieom diep in hun respectievelijke onderzoeksgebieden te duiken.”

Rene van den Beemd

René van den Beemd
Country Business Leader BD Biosciences

true