true

Innovatie in life sciences vraagt nieuw talent in bio-informatica

newstumb
Publicatiedatum 27-06-2023

In de Trends bijlage Life Sciences van mei jl. gaat Dominique Clarysse, Country Business Leader BNL BD Integrated Diagnostic Solutions, samen met vijf topvrouwen uit de Belgische life sciences-sector in debat over de toekomst van hun vak in België, de enorme opportuniteiten en uitdagingen en de rol van vrouwen hierin.

De innovatieve toepassingen in de life sciences-sector zijn zowel op het vlak van snelheid, omvang als impact ongezien, aldus de gesprekspartners. AI en machine learning zijn cruciale aspecten van innovatie in life sciences. Ze hebben de potentie om de ontdekking, ontwikkeling en levering van geneesmiddelen en vaccins volledig te transformeren en grote stappen te zetten in diagnostica, en het onderzoek naar innovatieve interventionele instrumenten en medische tools. Toch moet de integratie van AI met gezondheidszorg nauwkeurig worden uitgevoerd. Dat betekent dat ze gebaseerd moet zijn op representatieve en inclusieve data, en dat ze rekening moet houden met de menselijke expertise in het veld. Bovendien is een groeiend inzicht in de biologie nodig om de uitkomst van AI-modellen in een klinische context te evalueren.

In het gesprek slaat Dominique Clarysse de brug naar de noodzaak aan innovatieve aanpak van de war for talent: “We zijn geëvolueerd naar een zeer multidisciplinair ecosysteem. In onze sector is niet langer enkel biologische knowhow belangrijk, maar ook kennis over data en IT.” En dat moet dan weer de noodzaak aan veelzijdig talent in de sector onderstrepen, wil men de cruciale integratie van nieuwe technologieën succesvol doorvoeren. Dominique: “Alle gegevens moeten bij elkaar worden gebracht, en dat proces vereist veel mensen die we tegenwoordig moeilijk vinden. Om die bottleneck te voorkomen, moeten er binnen ons ecosysteem snellere en aantrekkelijkere opleidingen worden voorzien.”

Het tekort aan talent in de life sciences-sector is een groeiende zorg. Om deze uitdaging aan te gaan, benadrukken de zes topvrouwen het belang van het aanbieden van versnelde en aantrekkelijke opleidingen die aansluiten bij de behoeften van de sector. Daarnaast zien ze vele bedrijven die pas afgestudeerden zelf gaan opleiden. In de biomedische, moleculaire en biotechstudierichtingen maken vrouwen al 50% of zelfs meer uit van het totaal aantal afgestudeerden. BD kan rekenen op een divers, veelzijdig team, dat voor 45% uit vrouwen bestaat en 57 nationaliteiten telt. In het management team van BD is de gender diversiteit nog verder doorgedreven met 50% vrouwen en een team dat voor 33% jonger is dan 30.

 

 

In de biomedische sector dragen vrouwen al vaak bij aan de diversiteit en prestaties van teams. De uitdaging stelt zich vooral wanneer die vrouwen tijdens hun carrière kinderen krijgen en dan even wat minder beschikbaar zijn. BD zet zich daarom actief in om vrouwen in elke fase van hun carrière te ondersteunen. Een van deze initiatieven is ons Women's Initiative Network (WIN). Het biedt onze medewerkers kansen om te netwerken, mentorschap en professionele ontwikkeling, en pleit voor een inclusieve cultuur waarin diversiteit aan vaardigheden en ideeën wordt omarmd.

Daarnaast hebben we een actieve wervingsstrategie die specifiek gericht is op het aantrekken van meer vrouwelijk talent voor ons bedrijf. Wij geloven dat diversiteit de sleutel is tot innovatie en wij zetten ons in om een omgeving te creëren waarin mannen en vrouwen even goed kunnen gedijen en hun professionele doelen kunnen bereiken.

true