true

Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

policies_landing1
Overzicht

Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

De handelsmerken van BD worden wereldwijd gebruikt in verband met producten en diensten om de kwaliteit en uitmuntendheid aan te duiden waarvoor BD bekend staat. BD heeft waardevolle rechten verkregen door het juiste en voortdurende gebruik van onze handelsmerken. Wij houden ons aan de volgende gebruiksrichtlijnen om de integriteit van onze merken te bewaren en hun waarde te behouden:

Wat is een handelsmerk?

Een handelsmerk is een woord, naam, symbool, hulpmiddel, ontwerp of uitdrukking aangenomen en gebruikt door BD om onze goederen en diensten te identificeren en ze te onderscheiden van de goederen en diensten van andere organisaties. Handelsmerken, ook wel merken genoemd, worden gewoonlijk aangeduid met het symbool ™ of met het symbool ® (het symbool ™ staat voor een niet-gedeponeerd handelsmerk en het symbool ® voor een gedeponeerd handelsmerk). Bekijk de lijst met productmerken van BD. Hoewel deze lijsten over het algemeen betrekking hebben op handelsmerken die in de Verenigde Staten worden gebruikt, kunnen sommige handelsmerken ook internationaal worden gebruikt en geregistreerd zijn.

Verwijzend handelsmerkgebruik

U mag handelsmerken van BD gebruiken om te verwijzen naar producten van BD in marketing- en promotiemateriaal, drukwerk en andere media, zolang u zich houdt aan de volgende richtlijnen:

 • U houdt zich aan deze richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken.
 • U brengt BD of producten en diensten van BD niet in diskrediet.
 • U suggereert geen relatie of associatie met BD die niet bestaat.
 • U gebruikt een passende kennisgeving bij het/de handelsmerk(en) en een voetnoot waarin wordt aangegeven dat het handelsmerk eigendom is van Becton, Dickinson and Company.

Algemene richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

 1. Gebruik de juiste markeringen. Geef het handelsmerk altijd aan met het juiste symbool, ™ of ®. Ook moet het eerste gebruik of het meest prominente gebruik van een productnaam van BD worden voorafgegaan door het hoofdmerk van BD in hetzelfde lettertype, dezelfde grootte en dezelfde kleur, en op dezelfde regel worden gebruikt.

  Correct: BD FACSAria™ celsorteersysteem

 2. Gebruik de handelsmerken van BD als bijvoeglijke naamwoorden. Een handelsmerk is een bijvoeglijk naamwoord dat een zelfstandig naamwoord wijzigt. Gebruik handelsmerken van BD altijd als bijvoeglijke naamwoorden die het generieke product beschrijven.

  Onjuist: BD's vacutainer
  Correct: BD Vacutainer® bloedafnamebuisje

 3. Schrijf het eigendom van handelsmerken van BD toe aan BD. Wanneer u verwijst naar een handelsmerk van BD, vermeld dan een kennisgeving van handelsmerktoewijzing waar van toepassing op alle etikettering, drukwerk en andere media.

  Correct: BD en het BD-logo zijn handelsmerken van Becton, Dickinson and Company.

 4. Logo's. Gebruik geen BD-logo's zonder een handelsmerklicentie van BD. Elk gebruik van handelsmerklogo's dient in overeenstemming te zijn met deze richtlijnen en alle andere richtlijnen die op dat specifieke logo van toepassing zijn. Neem contact op met onze manager Handelsmerken en rechten van derden als u geïnteresseerd bent in een licentie om een BD-logo te gebruiken of als u meer advies wenst over het juiste gebruik van handelsmerken.

true