true

Melden van productklacht

Melden van productklacht

Om een productklacht over een BD-product te melden.

Als u voor het BD-portaal bent geregistreerd, verzoeken wij u hier aan te melden met uw e-mailadres en wachtwoord om toegang te krijgen tot het BD-klantenserviceportaal om een klacht in te dienen.

Klanten, distributeurs en groothandelaren in de V.S. en Canada die een account bij BD hebben, kunnen, indien niet geregistreerd, hier registreren voor toegang.

Belangrijke overwegingen

Om ons onderzoek te vergemakkelijken, verzoeken wij u de volgende informatie in uw melding op te nemen:

 • Productnaam en/of catalogusnummer
 • Partijnummer of serienummer
 • Is er sprake van letsel en/of schade?
 • Wat is het probleem dat u hebt ervaren?
 • Is het daadwerkelijke staal of een representatief staal beschikbaar? (Indien mogelijk, stuur het betreffende staal)
 • Naam en telefoonnummer contactpersoon

Productklachtenformulier

U kunt het productklachtenformulier hier openen.

Incidentenrapport Productklacht

Het streven van BD naar kwaliteit is diepgeworteld in de producten en diensten die we elke dag aan onze klanten leveren. Als toonaangevende fabrikant van medische producten is het ons doel om veilige, effectieve en betrouwbare producten te leveren, ten eerste aan onze klanten en te allen tijde aan onze patiënten. Door een productklacht aan BD te melden, voorziet u ons van belangrijke feedback over onze producten.

Wat, wanneer, waar en hoe

Elke communicatie (schriftelijk, elektronisch of mondeling) die melding maakt van vermeende tekortkomingen met betrekking tot een BD-product nadat het is vrijgegeven voor distributie.

 • Een naald trok niet terug zoals verwacht
 • Na het openen van de verpakking blijkt het product stuk te zijn

Alle vermeende producttekortkomingen moeten zo snel mogelijk, uiterlijk na 48 uur, worden gemeld.

Stuur een e-mail naar EMEA_productComplaints@bd.com

Vermeld de volgende informatie in uw e-mail.

Gegevens van de melder

 • Naam melder (voor- en achternaam):
 • E-mailadres melder:
 • Telefoonnummer melder:
 • Naam instelling (waar het incident zich voordeed):
 • Adres instelling (straat, stad, provincie, postcode):
 

Productgegevens

 • Naam van het product:
 • Materiaal/catalogusnummer:
 • Lotnummer(s):

 

Beschrijving voorval

 • Datum van het incident (MM/DD/JJJJ):
 • Datum kennisgeving aan BD, indien van toepassing (MM/DD/JJJJ):
 • De naam van de BD-medewerker die is geïnformeerd, indien van toepassing (voor- en achternaam):
 • Beschrijving van het voorval (geef specifieke en objectieve details van het voorval):
 • Beschikbaarheid staal (ja/nee, inclusief informatie over ophaalmogelijkheden):
 • Was er sprake van vermeend letsel of schade bij de gebruiker of de patiënt? (Geef gedetailleerde informatie):

 

Aanvullende belangrijke informatie

 • Sprake van overlijden ja/nee, ernstig letsel, foutieve resultaten, blootstelling aan bloed/lichaamsvloeistoffen, veiligheidsprobleem, andere soorten acties ondernomen...


Laat het ons weten als u een afsluitingsbrief nodig hebt.

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Capaciteit

Productlijn

true