true
Icon to close the modal
Ondersteuning
Klantenservice
Pictogram Telefoon
+31 347 788 117
Pictogram Modaal sluiten
Pictogram om te sluiten Dank u modaal
Bedankt dat u contact hebt opgenomen met ons verkoopteam!
Een verkoopvertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen.

BD Alaris™ Guardrails™-veiligheidssoftware voor het BD Alaris Plus™-platform

Voor medicatieveiligheid en kwaliteitscontrole

Neem contact met ons op
nurse-with-baby-748x400
Loading
Overzicht

Medicatiefouten zijn een ernstig probleem in de gezondheidszorg: elk jaar doen zich in het VK 237 miljoen medicatiefouten voor, wat leidt tot kosten van 1,6 miljard pond per jaar.1 28% van deze fouten zijn potentieel schadelijk voor patiënten.1 Medicatiefouten kunnen zich in elk stadium van het toedieningsproces voordoen, van het voorschrijven tot het toedienen2; fouten in de toedieningsfase zijn het moeilijkst te ondervangen2. Bijzonder zorgwekkend is dat intraveneuze infusies verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van alle aan medicatie gerelateerde ongewenste voorvallen bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten3. Er is vastgesteld dat zij vaak bijdragen tot medicatiefouten4 en daaruit voortvloeiende letsels bij de patiënt.4

BD biedt geavanceerde veiligheidsoplossingen voor intraveneuze medicatie, die zorgverleners helpen bij het standaardiseren van intraveneuze infuusprotocollen, het beschermen van patiënten en clinici, het evalueren van de intraveneuze toedieningspraktijk en het verbeteren van de kwaliteit van de infuustherapie.

Deze geavanceerde infusie-oplossingen bestaan uit de BD Alaris™ Plus Guardrails™ slimme pompen, een pakket veiligheidssoftware en ondersteunende diensten die aantoonbare resultaten hebben opgeleverd bij het helpen verminderen van medicatiefouten5 en de kosten die met dergelijke fouten gepaard gaan6, terwijl ze continue kwaliteitsverbetering ondersteunen5.

Standaardisatie

Standaardisatie is de eerste stap richting medicatieveiligheid bij infusies. Slimme pompen met zachte en harde limieten voor gestandaardiseerde concentraties en stroomsnelheid ondersteunen bij het verminderen van dosisfouten.

De BD Alaris™ Editor maakt het mogelijk om:

 • Een geneesmiddelenbibliotheek te ontwikkelen voor IV-medicatie volgens de best practices. Instellingsparameters voor geneesmiddelen zijn onder meer:
  • Geneesmiddelconcentraties; minimale en maximale concentratielimieten; gewichtslimieten; druklimieten
  • Dosiseenheden; minimale en maximale dosislimieten
  • Harde en zachte waarschuwingsinstellingen, bolus waarschuwingsinstellingen
 • Ziekenhuisrichtlijnen voor IV-geneesmiddelinfusie te standaardiseren en handhaven
 • Standaard- en maximumdoseringslimieten in te stellen voor maximaal 3000 unieke geneesmiddel-/concentratie-instellingen, per ziekenhuisdatareeks
 • Algemene pompinstellingen te configureren
Bescherming

Ongewenste voorvallen (ADE's) zijn een prioriteit in de gezondheidszorg, met als doel het versterken van de kwaliteit van zorg en het verminderen van ongewenste gebeurtenissen gerelateerd aan gezondheidszorgproducten.

ADE's hangen samen met verhoogde morbiditeit en mortaliteit7,8, langer verblijf in het ziekenhuis9 en hogere zorgkosten10.

BD Alaris™ Plus Guardrails™-pompen maken gebruik van BD Alaris™ Guardrails™-veiligheidsoftware, welke veiligheidsgrenzen biedt voor ieder geneesmiddel per zorggebied, ter bevordering van het veilig toedienen van IV-medicatie.

BD Alaris™ Guardrails™-systemen zijn bewezen winstgevend op een pediatrische intensive care afdeling dankzij de mogelijkheid om mogelijke ernstige medicatiefouten te ondervangen en kosten gerelateerd aan dergelijke fouten te verminderen11.

Verpleegkundigen verliezen kostbare tijd bij het zoeken naar informatie of omgaan met voorspelbare alarmen. Steeds meer patiënten worden in individuele kamers geplaatst om infecties te voorkomen. Dit maakt het beheer van infuuspompen nog moeilijker.

Alaris™ Infusion Central is software die de infuusstatusgegevens bijna in realtime weergeeft, zodat het personeel de infusies op de afdeling op een computerscherm kan zien zodat de infuusvoorbereiding en het infuusbeheer kunnen worden verbeterd.

 

Evaluatie

Feedback over ernstige ongewenste voorvallen (Adverse Drug Events, ADE's) gerelateerd aan de gezondheidszorg en/of “bijna” ongelukken staat centraal in de contractuele verplichtingen van elk ziekenhuis

Met BD Alaris™ Guardrails™ CQI Event Reporter kunnen ziekenhuizen ADE's nauwkeurig documenteren en trends monitoren. Deze informatie helpt bij het identificeren van opleidingsbehoeften en noodzakelijke veranderingen in klinisch handelen ter verbetering van de bescherming van de patiënt. Handelen naar CQI-gegevens faciliteert risicobeheer, biedt mogelijkheden voor verbetering van datasets en medicatierichtlijnen en verhoogt de doelmatigheid van de workflow.

BD Alaris™ Guardrails™ CQI Event Reporter helpt bij:

 • Het leveren van een volledige oplossing voor continue kwaliteitsverbetering (CQI)
 • Het ondersteunen van het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis dankzij de volledige toezicht op naleving, inclusief gedetailleerde rapporten over afwijkingen van best practice, met een breed scala aan maatwerk analyses (Afbeelding 1)
 • Het leveren van bewijsmateriaal van daadwerkelijk geneesmiddelgebruik op alle zorggebieden
 • Ondersteuning bij het identificeren van training- en opleidingsbehoeften

Afbeelding 1: aantal harde waarschuwingsgrenzen gegenereerd op de ICU*.

*Fictieve gegevens gebaseerd op representatieve rapporten van verschillende praktijken uitgerust met BD Alaris™ Guardrails™-veiligheidssoftware

In dit voorbeeld kon de gebruiker van de pomp de infusie niet starten aangezien de in de instellingen van de pomp ingevoerde morfinedosis 100 keer meer was dan de harde grens die ingeprogrammeerd was.

Verbetering

Ziekenhuizen hebben een kwaliteitsbeheersysteem nodig om de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddeltoediening aan hun patiënten te garanderen. Analyses van gegevens leiden tot corrigerende maatregelen en de doeltreffendheid daarvan kan gecontroleerd worden. Gegevens instellen/downloaden gebeurt handmatig en neemt veel tijd in beslag; geautomatiseerde systemen zijn vereist om workflowbeheer te optimaliseren.

Met BD Alaris™ Guardrails™ Safety Services ontvangt u een uitgebreide medicatieveiligheidsdienst voor infusie, inclusief volledig projectbeheer en klinische consultatie voor BD Alaris™ Guardrails™-veiligheidssoftware:

 • Er wordt een op maat gemaakt projectplan gemaakt om aan de behoeften inzake pompimplementaties, ontwikkeling van datasets, CQI-analyse en datasetbeoordeling van het ziekenhuis te voldoen 
 • Iedere klant krijgt een hoog gekwalificeerd medicatieveiligheidsspecialist toegewezen om ter ondersteuning bij alle mijlpalen van het project

Het medicatieveiligheidsteam van BD heeft ruime implementatie- en ondersteuningservaring in de IV-medicatietechnologie-industrie, ze helpen u alle voordelen uit uw IV-instrument investering te halen

Met BD Alaris™ Communication Engine-software kunt u:

 • Bijna meteen gegevens van datasets naar BD Alaris™ Guardrails™-pompen overdragen met behulp van het netwerk van het ziekenhuis, terwijl de pompen aan het infuseren zijn
 • Automatisch en continu BD Alaris™ Guardrails™-gebeurtenissen verzamelen van BD Alaris™ Guardrails™-pompen en de BD Alaris™ Guardrails™ CQI Event Reporter-database vullen
 • Pompen lokaliseren die verbonden zijn aan het BD Alaris™ Gateway-werkstation (AGW) die in verbinding staat met het netwerk van het ziekenhuis
 • De infuusstatus te bekijken van BD Alaris™ Guardrails™-pompen die zijn verbonden met AGW's
EIFUs
Resources
Referenties

Houd er rekening mee dat niet alle producten, diensten of functies beschikbaar zijn in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van BD.

 

Referenties

 1. Elliott RA, Camacho E, Campbell F, Jankovic D, Martyn St James M, Kaltenthaler E, Wong R, Sculpher, MJ, Faria R. Prevalence and economic burden of medication errors in the NHS England. Policy Research Unit in Economic Evaluation of Health & Care Interventions (EEPRU), The University of Manchester, University of Sheffield and University of York. Report.2018 Feb; 1-174.
 2. Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D, Laffel G, Sweitzer BJ, Shea BF, Hallisey R, et al. Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. Implications for prevention. ADE Prevention Study Group. JAMA. 1995 Jul 5;274(1):29-34. PMID: 7791255.
 3. Ross LM, Wallace J, Paton JY. Medication errors in a paediatric teaching hospital in the UK: five years operational experience. Arch Dis Child 2000 Dec;83(6):492-7.
 4. Husch M, Sullivan C, Rooney D, Barnard C, Fotis M, Clarke J, et al. Insights from the sharp end of intravenous medication errors: implications for infusion pump technology. Qual Saf Health Care 2005 Apr;14(2):80-6.
 5. Manrique-Rodríguez S, Sánchez-Galindo AC, Fernández-Llamazares CM, Calvo-Calvo MM, Carrillo-Álvarez Á, Sanjurjo-Sáez M. Safe intravenous administration in pediatrics: A 5-year Pediatric Intensive Care Unit experience with smart pumps. Med Intensiva. 2016 Oct;40(7):411-21. Engels, Spaans. doi: 10.1016/j.medin.2016.01.011. Epub 2016 Mar 26. PMID: 27026063.
 6. Manrique-Rodríguez S, Sánchez-Galindo AC, López-Herce J, Calleja-Hernández MÁ, Martínez-Martínez F, Iglesias-Peinado I, Carrillo-Álvarez A, Sanjurjo-Sáez M, Fernández-Llamazares CM. Implementing smart pump technology in a pediatric intensive care unit: a cost-effective approach. Int J Med Inform. 2014 Feb;83(2):99-105.
 7. Classen DC, Pestotnik SL, Evans RS, Lloyd JF, Burke JP. (1997).Adverse drug events in hospitalized patients. Excess length of stay, extra costs, and attributable mortality. JAMA. 277(4):301
 8. Cottell 2020 - Medication-related incidents at 19 hospitals: A retrospective register study using incident reports, DOI: 10.1002/nop2.534
 9. Fanikos J, Cina JL, Baroletti S, Fiumara K, Matta L, Goldhaber SZ. (2007). Adverse drug events in hospitalized cardiac patients. Am J Cardiol. 100(9):146
 10. Raad van Europa - Creation of a better medication safety culture in Europe: Building up safe medication practices; Expert Group on Safe Medication Practices (P-SP-PH/SAFE) (2006)
 11. S. Manrique-Rodríguez, A. C. Sánchez-Galindo, J. López-Herce, M.- Á. Calleja-Hernández, F. Martínez-Martínez, I. Iglesias-Peinado, Á. Carril lo-Álva rez, M. Sanjurjo-Sáez, C. M. Fernández-Llamazaresa. (feb 2014). Implementing smart pump technology in a pediatric intensive care unit: a cost-effective approach. International Journal of Medical Informatics. 2014 Feb;83(2):99-105.

BD-44667

true