true

BD, partner van Health Hub Aalst

ma-banner.png

Apr 21, 2022


“Onze participatie in de zorginnovatiehub Aalst gaat hand in hand met onze missie “Advancing the world of health”

                               - Alexander Alonso, Country General Manager BD Benelux-

Met de nieuwe Health Hub Aalst wil de stad samen met BD startende en groeiende bedrijven begeleiden die vernieuwende medische technologie op de markt brengen. BD zet mee de schouders onder deze zorginnovatiehub om vanuit de eigen expertise medisch technologische innovatie alsook het ondernemerschap in de regio te boosten.

Het belang van innovatie en technologie is tijdens de coronacrisis alleen maar duidelijker geworden; de wereldwijde behoefte aan medische hulpmiddelen was ongezien. Ook de stad Aalst zag lang voor de coronacrisis al de noodzaak om meer ruimte te maken voor bedrijvigheid in deze sector.

De Health Hub Aalst, opgericht vanuit een consortium van 8 voorname spelers -waaronder BD-, wil een hefboom zijn voor verdere investeringen in zorg en gezondheid.  Het consortium wil innovatie in zorg stimuleren door start-ups en scale-ups een fysieke werk- en ontmoetinsplek aan te bieden en hen  inhoudelijk te ondersteunen. Door middel van accelerator programma’s wil de Health Hub de durf en het doorzettingsvermogen van groeiende starters stimuleren zodat ze zich, zowel nationaal als internationaal, verder te kunnen uitbouwen.  

Medtech en Digital Health in de praktijk

Het consortium (met daarin Stad Aalst, Provincie Oost-Vlaanderen, Hogent, Odisee, O.L.V. ziekenhuis, Medische Staf A.S.Z. ziekenhuis, Curam Domi group en BD) zal zich met de Hub voornamelijk richten op opstartende bedrijven binnen medtech & digital health. Het sterk uitgebouwde Living Lab (Zorglab Aalst) zal, door een stimulerende en realistische leeromgeving aan te bieden, bedrijven de kans geven hun innovatieve ideeën en projecten te toetsen in de praktijk.

De Innovatiehub zal in een eerste fase op een tijdelijke locatie in Aalst huisvesting bieden aan maximaal 20 bedrijven. In een latere fase zal de hub ingebed worden op het bedrijfsterrein Siesegem, de Health & Care Valley.

 

Onder de naam Health Hub brengt de stad Aalst 7 partners samen om bedrijven te steunen die vernieuwende, medische technologie op de markt brengen.

Cathy E. Ducy

true