true

De crisis is een deur naar meer doelmatige zorg

ma-banner.png

Strategische visie van BD, actueler dan ooit

Nov 8, 2022


Alexander Alonso, General Manager van BD Benelux en BD Strategic Management Leader, Line De Kimpe, lichtten recent de visie van BD op innovatie toe op enkele publieke fora. Versnelde medisch-technologische innovatie heeft ons geholpen om de COVID-19 crisis de baas te kunnen. Ze opent de deur naar het nieuwe normaal, een toekomst die meer, sneller en beter is, ten goede van de patiënt, ons zorgsysteem en de maatschappij.

“Ons zorgsysteem drijft op basis van prestaties. We zouden kwaliteit meer moeten belonen, aan de hand van incentives, positieve financiële prikkels”, aldus Strategic Management Leader, Line De Kimpe in de recentste editie van VOKA’s ‘Toekomstdenkers 10 jaar VOKA HC’ (VOKA Health Community). Ze pleit er voor om deze crisis aan te grijpen om doordachte keuzes te maken voor een meer doelmatige zorg.

In OESO-landen is 15% van de ziekenhuiskosten en-activiteiten toe te schrijven aan de behandeling van patiëntveiligheidsincidenten[1]. Voor Line een reden om veel meer in te zetten op de preventie van vermijdbare schade. En bijvoorbeeld ook sneller de beweging te maken van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis. “Maar daar moet het systeem op afgestemd zijn.”

“Er heerst nu een sense of urgency”, vult ze aan. “De COVID-19 pandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat iedereen al heel lang wist. Er is in ons zorgsysteem niet alleen schaarste aan personeel, maar ook aan resources. De hele supply chain staat onder druk. We leven dus in een bijzonder instabiel kader. Alleen doelgerichte innovatie kan hier een antwoord bieden.”

Deze visie vonden we terug bij Alexander Alonso, General Manager BD Benelux. Hij lichtte ze recent toe in de Knack-bijlage Fokus Healthcare. “De verblijfsduur van een patiënt in het ziekenhuis is bepalend voor de uiteindelijke kost en druk op de zorg. We moeten ervoor zorgen dat elke geïnvesteerde euro een maximum aan gezondheidswinst en levenskwaliteit genereert voor de individuele patiënt en voor de maatschappij. Om dat te bereiken is een fundamentele herziening van het zorgsysteem noodzakelijk, waarbij kwaliteit wordt beloond eerder dan kwantiteit.”

Voor Alexander maken medische technologieën deel uit van een waardegedreven en geïntegreerde zorg. “Alleen wanneer we investeren in efficiëntie, preventie en patiëntgerichte therapieën zullen we die doelstelling bereiken.” Hij verwijst naar de COVID-19 crisis, die innovaties aan een sneltreinvaart heeft vermarkt. “De PCR-test van BD lag op enkele maanden in de labs, een procedure die voordien makkelijk 5 tot 10 jaar in beslag nam.”

BD is een wereldwijd medisch-technologisch bedrijf met als doelstelling “Advancing the world of health” door het bevorderen van medische innovatie, diagnostiek en zorg. Sinds zijn oprichting in 1897 zet het bedrijf zich dagelijks in om de klinische resultaten voor patiënten te verbeteren. Van laboratorium tot ziekenhuis, van huisarts tot thuiszorg, allen werken dagelijks met BD’s innovatieve oplossingen. Om de transformatie van de gezondheidszorg wereldwijd te ondersteunen, worden producten, oplossingen, diensten en processen voortdurend verbeterd.

BD focust zich hierbij op drie pijlers, die consistent worden toegepast doorheen de dagelijkse werking: verbeteren van de patiëntveiligheid, verbeteren van de veiligheid van zorgverleners en verhogen van de efficiëntie in de gezondheidszorg.

BD Benelux telt ruim 1000 medewerkers en is met het Europees distributiecentrum in Temse en het kantoor in Erembodegem een belangrijke hub van BD in Europa.

Referentie:
[1] Slawomirski L. The economics of patient safety. Strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level. Paris: OECD; 2017

Cathy E. Ducy

true