true
Icon to close the modal
Ondersteuning
Klantenservice
Pictogram Telefoon
+32 (0)53 28 05 04
Pictogram Modaal sluiten
Pictogram om te sluiten Dank u modaal
Bedankt dat u contact hebt opgenomen met ons verkoopteam!
Een verkoopvertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen.

Sherlock 3CG™ Diamond-tipcontrolesysteem

Tot de kern van de zaak komen

Contacteer ons
sherlock_3cg_diamond_hero v2
Loading
Overzicht

Kenmerken

Het Sherlock 3CG™ Diamond-tipcontrolesysteem (TCS) wordt gekenmerkt door volledige integratie van magnetische tracering en op ECG-gebaseerde tipcontroletechnologie voor perifeer ingebrachte centraalveneuze katheters (PICC's), waaronder markering van de P-golf en identificatie van de max. P-golf bij volwassen patiënten met een aanwezige, identificeerbare en consistente P-golf.

true
3cg-heart.png
Tot de kern van de zaak komen

Artsen die het Sherlock 3CG™-tipcontrolesysteem (TCS) gebruiken voor PICC-plaatsing voorkomen de schadelijke straling1 van controlethoraxfoto's en verlagen de kosten2 voor hun zorginstelling.

sherlock-3cg-diamond-icon.png
Het Sherlock 3CG™ Diamond TCS biedt een verbeterde gebruikersinterface met bijgewerkte functies.

P-golfmarkering—Helpt de arts te bepalen of de P-golf aanwezig, identificeerbaar en consistent is.

Identificatie van de max. P-golf - Verbetert de gebruikersinterface door identificatie van de max. P-golf met stiletkleur en vormverandering alsmede ECG-markering en kleurverandering.

Bovendien beschikt het Sherlock 3CG™ Diamond TCS over alle geweldige kenmerken van het Sherlock 3CG™ TCS.

Kenmerken

Het Sherlock 3CG™ Diamond TCS biedt een verbeterde gebruikersinterface met bijgewerkte functies.

 • Simultane weergave van kathetertiptracering en ECG
  Integreert tracering van de kathetertip en ECG-controle op hetzelfde scherm
 • Statische ECG-baseline
  Biedt vergelijkende ECG-golfvorm voor de interpretatie van veranderingen in de P-golf en als hulpmiddel bij het vaststellen van de maximale P-golf
 • Dynamische ECG-golfvorm
  Meet veranderingen in de P-golfmorfologie zodat de kathetertip in de buurt van de cavoatriale overgang kan worden geplaatst
 
 • Behoud van het steriele veld
  Met de doorgaande lakenverbinding kunt u tijdens de plaatsing een steriel veld met maximale barrière behouden. Met behulp van de sonde en draadloze afstandsbediening kunt u de steriliteit behouden bij gebruik van het Sherlock 3CG™ TCS
 • Tipcontroledocumentatie
  De PICC-tiplocatie kan eenvoudig in een patiëntdossier worden weergegeven of in het Sherlock 3CG™ TCS worden opgeslagen
 • Naleving van richtlijnen
  Helpt bij de naleving van AVA- en INS-richtlijnen voor de juiste PICC-plaatsing door de PICC-tip zo dicht mogelijk bij de cavoatriale overgang te plaatsen
Voordelen
 • Geïndiceerd als alternatieve methode voor een thoraxfoto en fluoroscopie ter controle van de PICC-tipplaatsing bij volwassen patiënten met een aanwezige, identificeerbare en consistente P-golf
 • Onmiddellijke controle van de PICC-tippositie aan het bed en onmiddellijke vrijgave van de PICC-lijn
 • Minder tijd nodig vanaf het inbrengen tot aan vrijgave voor intraveneuze therapie vergeleken met “blinde” katheterplaatsing gecontroleerd met een thoraxfoto3
 • Bespaart de kosten van een thoraxfoto ter controle en geen wachttijd voor de resultaten van de röntgenfoto2
 • Patiënt en arts worden niet blootgesteld aan röntgenstralen bij het controleonderzoek

Aanbevolen door het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) VK2

Hier vindt u de empirisch onderbouwde aanbevelingen over het Sherlock 3CGTM-tipcontrolesysteem voor de plaatsing van perifeer ingebrachte centraalveneuze katheters.

3cg-website.png
Ontdek het traject van een PICC

Clinical Study

Het gebruik van röntgenfoto's ter controle van de PICC-tipplaatsing kan de behandeling vertragen en patiënten blootstellen aan schadelijke straling.1

Het Sherlock 3CG™-tipcontrolesysteem (TCS) komt tot de kern van de zaak door de elektrische hartactiviteit van een volwassen patiënt te gebruiken voor het positioneren van de tip van de PICC dicht bij de cavoatriale overgang (CAJ). De definitieve tiplocatie wordt door de verpleegkundige aan het bed gecontroleerd en de infusietherapie kan onmiddellijk beginnen zonder dat een thoraxfoto als controle nodig is.

Klinische onderzoeksresultaten

In een klinisch onderzoek werd 99,1% van 114 PICC's geplaatst op de CAJ of binnen /- 1 cm met behulp van de Sherlock 3CG™-tipcontroletechnologie.4

Hardwareopties

Het Sherlock 3CG™-tipcontrolesysteem (TCS) vereenvoudigt het inbrengen van PICC's door de PICC-tipplaatsingstechnologie te combineren met geselecteerde Site~Rite™-echografiesystemen.

Het Site~Rite™ 8-echografiesysteem is momenteel verkrijgbaar met geïntegreerd Sherlock 3CG™ Diamond TCS.

Het Site~Rite™ 8-echografiesysteem met geïntegreerd Sherlock 3CG™ TCS is een "one-stop-shop" voor de PICC-plaatsing, en biedt de volgende functies:

 • Evalueren en beoordelen van het vaatstelsel van patiënten
 • Selecteren van en toegang krijgen tot het betreffende bloedvat
 • Gebruik van de tiptraceringstechnologie voor het lokaliseren en navigeren van de kathetertip naar het SVC
 • Gebruik van ECG-technologie voor het onderscheiden van veranderingen in de P-golfamplitude en voor het vaststellen van de max. P-golf
 • Bevestigen van de kathetertipplaatsing op de cavoatriale overgang (CAJ) zonder dat een thoraxfoto als controle nodig is
 • DICOM® (Digital Imaging and Communications in Medicine) bij geselecteerde systemen of afgedrukte documentatie
EIFUs
Bronnen
Referenties

Raadpleeg etiketten en bijsluiters voor indicaties, contra-indicaties, gevaren, waarschuwingen, aandachtspunten en aanwijzingen voor gebruik.

 1. NICE guidelines 2015. “The Sherlock 3CG Tip Confirmation System for placement of peripherally inserted central catheters”. Paragraaf 6.1 https://www.nice.org.uk/guidance/mtg24
 2. Sanjay A. Patel et.al “Bedside Peripherally Inserted Central Catheter Tip Confirmation: A Direct Savings Analysis” JAVA.Vol 23 Nr. 2. 2018.
 3. Kenneth J Tomaszewski et.al “Time and resources of peripherally inserted central catheter insertion procedures: a comparison between blind insertion/chest X-ray and a real time tip navigation and confirmation system” ClinicoEconomics and Outcomes Research 2017:9 115–125.
 4. Archiefgegevens. BD, Salt Lake City, USA. 114 proefpersonen geëvalueerd; 113 bevestigd. 

BD-104341

true