true

BD Phoenix™ geautomatiseerd identificatie- en gevoeligheidstestsysteem

194.png
Overzicht

Het BD Phoenix™ geautomatiseerde identificatie- en gevoeligheidstestsysteem biedt een nauwkeurige en betrouwbare detectie van bekende en nieuw ontstane antimicrobiële resistentie.1 Daarnaast maakt het de workflow efficiënter door gebruik te maken van geautomatiseerde nefelometrie, wat resulteert in een gestandaardiseerd isolaat inoculum en een geringere kans op een mogelijke fout van de laborant. Daarnaast monitort en analyseert het gegevensbeheer resultaten waarop actie moet worden ondernomen en communiceert het deze resultaten rechtstreeks naar laboratoria en artsen.

Gerelateerde producten

phoenix-ap-instrument_R_DS_201198935

BD Phoenix™ AP-instrument

Het BD Phoenix™ AP geautomatiseerde inoculumbereidingsinstrument kan worden gecombineerd met de BD Phoenix™ M50 voor geautomatiseerde inoculumstandaardisatie.

phoenix-instrumentation-m50-101017-001-160px

BD Phoenix™ M50-instrument

Het BD Phoenix™ M50-instrument voorziet artsen van nauwkeurige en tijdige identificatie- en gevoeligheidsresultaten die mogelijk de keuze voor een therapie en de behandeling van de patiënt kunnen beïnvloeden.

identification-mic-panels_RC_DS_IDS_0916-0021

BD Phoenix™-panels

BD Phoenix™-panels zijn verkrijgbaar voor alleen identificatie, alleen gevoeligheid of een combinatie daarvan.

phoenix-nephelometer_RC_DS_IDS_0916-0012

BD PhoenixSpec™ nefelometer

De BD Phoenix™ nefelometer is een draagbaar apparaat dat de troebelheid meet van microbiële suspensies die voor monsterpreparatie worden gebruikt.

BD Partners

Referenties

Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle producten, diensten of functies van producten en diensten beschikbaar zijn in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke BD vertegenwoordiger.

Literatuur

  1. Giani et al. Assessment of the Phoenix™ automated system and EUCAST breakpoints for antimicrobial susceptibility testing against isolates expressing clinically relevant resistance mechanisms. Clin Microbiol Infect. 2012 Nov;18(11):E452-8

BD-114802

true