true

Life Sciences Customer Regulatory Support Information EMEA

policies_landing1
Grondstoffen van dierlijke oorsprong

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions biedt informatie over materialen van dierlijke oorsprong die worden gebruikt bij de vervaardiging van onze producten door middel van Certificates of Analyse (analysecertificaten) die online hier beschikbaar zijn.

Neem hier contact met ons op voor aanvullende informatie over de dierlijke of niet-dierlijke oorsprong van producten van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions.

Voor een samenvatting van het beleid van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions betreffende dierlijke oorsprong en diervrije producten verwijzen wij u hier naar de Positieverklaring inzake producten van dierlijke oorsprong van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions.

Allergenen

Producten van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als voedsel, als ingrediënten van voedingsmiddelen of als directe componenten/bestanddelen van ingrediënten die voor levensmiddelen worden gebruikt. Derhalve vallen deze producten niet onder de Amerikaanse of internationale regelgeving inzake voedingsallergenen. Voor deze producten worden noch de binnenkomende ingrediënten, noch de eindproducten zelf getest op de aanwezigheid van allergenen. De informatie die wij beschikbaar stellen aan klanten met betrekking tot het materiaal dat in onze producten wordt gebruikt, is als volgt: voor ingrediënten van chemische oorsprong die als allergenen zijn geclassificeerd, wordt de productspecifieke informatie over chemische allergenen vermeld op het betreffende MSDS (material safety data sheet [veiligheidsinformatieblad]) dat hier beschikbaar is.

Voor materialen van dierlijke oorsprong die bij de productie van deze producten zijn gebruikt:

  • Batchspecifieke informatie over dierlijke oorsprong is opgenomen in het BD Certificate of Analysis dat hier beschikbaar is.
  • De Positieverklaring inzake producten van dierlijke oorsprong van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions vindt u hier. Dit document vat het beleid van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions inzake producten van dierlijke oorsprong en diervrije producten samen.

Voor aanvullende informatie over allergenen, of om een ondertekende verklaring met betrekking tot allergenen aan te vragen, kunt u hier contact met ons opnemen.

BSE/TSE-verklaring

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions verstrekt op verzoek BSE/TSE-certificaten (boviene spongiforme encefalopathie/overdraagbare spongiforme encefalopathie). In het geval van producten waarvoor BD een certificaat van geschiktheid voor TSE heeft verkregen van het Europees Directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM), verstrekt BD een geautoriseerde kopie aan klanten die dit op basis van regelgeving nodig hebben. Voor producten waarvoor een dergelijk certificaat van geschiktheid niet van toepassing is, verstrekt BD een BSE/TSE-certificaat waarin wordt uitgelegd waarom het product niet onder de desbetreffende vereisten van hoofdstuk 5.2.8 van de Europese Farmacopee valt. Voor aanvullende informatie over BSE/TSE-certificaten kunt u hier contact met ons opnemen.

Cartagena Protocol

Producten en grondstoffen van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions vallen niet onder de doelstelling of scope van het Cartagena Protocol, aangezien geen van de producten een levend organisme is of bevat. Neem hier contact met ons op voor aanvullende informatie of om een ondertekende verklaring aan te vragen met betrekking tot het Cartagena Protocol en producten van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions.

Certificates of Analysis/Oorsprong

BD Certificates of Analysis zijn 24/7 beschikbaar op www.bd.com/regdocs. Certificates of Analysis voor producten die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten, vermelden ook partijspecifieke informatie over dierlijke oorsprong. Certificates of Analysis kunnen worden geopend door het productcatalogusnummer en lotnummer van het BD-product in te voeren, en ze kunnen worden gedownload als Adobe pdf-bestanden. Certificaten van oorsprong die niet vermeld worden op Certificates of Analysis zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem hier contact met ons op.

Kennisgeving van wijziging

In navolging van ons standaardbeleid inzake kennisgeving van wijziging stelt BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions alle klanten op de hoogte van bepaalde wijzigingen van onze producten.

Voor klanten die een kennisgeving van wijzigingen nodig hebben buiten de wijzigingen die onder het standaardbeleid inzake kennisgeving van wijziging vallen, of via andere kennisgevingsmethoden dan de standaardmethoden, heeft BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions het Automated Change Notification Program (programma voor automatische meldingen van kennisgevingen) ontwikkeld. Dit programma is beschikbaar voor kweekmediaproducten van Difco™en BBL™, bijvoorbeeld Dehydrated Culture Media (inclusief Tissue Culture Media), Prepared Plated Media, Prepared Tubed Media en Prepared Bottled Media, evenals bepaalde diverse laboratoriumreagentia.

Voor aanvullende informatie, of om inschrijving voor het Automated Change Notification Program aan te vragen, kunt u hier contact met ons opnemen.

Klantaudits

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions biedt aan klanten kwaliteitssysteemaudits op locatie aan die dit op basis van regelgeving nodig hebben. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger van BD om een kwaliteitssysteemaudit aan te vragen.

Vragenlijsten voor klanten

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions ontvangt vaak een verzoek van klanten om hun vragenlijsten voor leveranciers in te vullen.

Voor aanvullende informatie kunt u hier contact met ons opnemen.

GGO (genetisch gemodificeerde organismen)

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions screent geen grondstoffen of eindproducten op GGO en heeft geen grondstoffen- of eindproductspecificaties die het gebruik van GGO beheersen. De informatie die BD verstrekt over GGO, in reactie op verzoeken van klanten met betrekking tot specifieke producten, is gebaseerd op de GGO-informatie die wij tot nu toe hebben ontvangen van onze leveranciers van ingrediënten. Voor aanvullende informatie met betrekking tot specifieke producten kunt u hier contact met ons opnemen.

Halal

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions gebruikt een grote verscheidenheid aan grondstoffen van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong om onze diverse veelzijdige, differentiële en/of selectieve kweekmedia te formuleren voor gebruik met duizenden verschillende micro-organismen.

BD heeft geen Halal-certificering aangevraagd voor kweekmediaproducten, omdat dit technische producten zijn die zijn bedoeld voor gebruik door opgeleide microbiologen, en niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Deze gebruiksbeperking wordt aangegeven op het etiket met de zin 'Voor laboratoriumgebruik'. Bepaalde kweekmedia kunnen echter voldoen aan specifieke eisen voor dierlijke oorsprong met betrekking tot het gebruikte dierlijke weefsel, het land van herkomst van de specifieke weefsels, enz. Batchspecifieke informatie over dierlijke oorsprong is opgenomen in het BD Certificate of Analysis, dat beschikbaar is via www.bd.com/regdocs.

Voor aanvullende informatie of om een ondertekende verklaring met betrekking tot Halal-certificering aan te vragen, kunt u hier contact met ons opnemen.

ISO-certificaten/GMP (Good Manufacturing Practices)

De producten van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions worden gefabriceerd in ISO 13485:2016-gecertificeerde instellingen. Onze producten zijn geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en zijn gereguleerd door de Quality System Regulations (QSRs) van de FDA. Onze producten worden vervaardigd volgens onze vastgestelde procedures en actuele Good Manufacturing Practices (cGMP's) zoals gedefinieerd in 21 CFR Deel 820. Voor aanvullende informatie kunt u hier contact met ons opnemen.

Kosher

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions gebruikt een grote verscheidenheid aan grondstoffen van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong om onze diverse veelzijdige, differentiële en/of selectieve kweekmedia te formuleren voor gebruik met duizenden verschillende micro-organismen.

BD heeft geen Kosher-certificering aangevraagd voor kweekmediaproducten, omdat dit technische producten zijn die zijn bedoeld voor gebruik door opgeleide microbiologen, en niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Deze gebruiksbeperking wordt aangegeven op het etiket met de zin 'Voor laboratoriumgebruik'. Bepaalde kweekmedia kunnen echter voldoen aan specifieke eisen voor dierlijke oorsprong met betrekking tot het gebruikte dierlijke weefsel, het land van herkomst van de specifieke weefsels, enz. Batchspecifieke informatie over dierlijke oorsprong is opgenomen in het BD Certificate of Analysis, dat beschikbaar is via www.bd.com/regdocs.

Voor aanvullende informatie of om een ondertekende verklaring met betrekking tot Kosher-certificering aan te vragen, kunt u hier contact met ons opnemen.

Locatie van fabrikant en productielocatie voor BD Life Sciences

BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions-producten - BD Certificates of Analysis (COA's), die toegankelijk zijn op www.bd.com/regdocs geven u informatie over de productielocatie van BD in de linkerbovenhoek van het BD COA. Voor BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions geeft het BD COA ook informatie over de locatie van de fabrikant, waar die informatie verschilt van de productielocatie die in de kop van het COA wordt vermeld. De informatie over de fabrikant is te vinden in de tekst na de sectie Specificaties van het COA. Neem voor meer informatie over de locatie van de fabrikant en de productielocatie hier contact met ons op.

Melamine

In reactie op de Guidance for Industry: Pharmaceutical Components at Risk for Melamine Contamination, uitgegeven door de Food and Drug Administration in augustus 2009, stelt BD het volgende met betrekking tot producten van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions:

BD verklaart dat het bestanddeel melamine niet door BD wordt gebruikt bij de productie van mediaproducten van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions, en deze producten zijn niet getest op de aanwezigheid/afwezigheid van melamine.

Voor aanvullende informatie of om een ondertekende verklaring met betrekking tot melamine aan te vragen, kunt u hier contact met ons opnemen.

MSDS-documenten

Material Safety Data Sheets voor afzonderlijke producten zijn hier verkrijgbaar .

Palletvereisten

BD heeft vragen ontvangen over de pallets die worden gebruikt om BD-producten te verzenden. BD heeft beleidslijnen en procedures opgesteld om de veiligheid van de pallets die door BD worden gebruikt, te controleren. Voor aanvullende informatie of om een ondertekende verklaring met betrekking tot de veiligheid van BD-pallets aan te vragen, kunt u hier contact met ons opnemen.

Varkensgriep

In het licht van problemen met varkensgriep en gerelateerde verzoeken om informatie over mediaproducten voor varkensgriep van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions, is een verklaring opgesteld over de gezondheid van de dieren, de landen van herkomst en de verwerkingsstappen.

Neem hier contact met ons op om een ondertekende verklaring over varkensgriep in verband met BD-mediaproducten afkomstig van varkens te hebben.

REACH

De productiefaciliteiten voor producten van BD Life Sciences - Integrated Diagnostic Solutions werken samen met het BD Global Product Stewardship Team om vragen te beantwoorden over de naleving van onze producten met de REACH-regelgeving van de EU. Neem voor aanvullende informatie contact op met REACH@bd.com.

Overig

Neem hier contact met ons op als u vragen hebt over onderwerpen die niet in de bovenstaande lijst staan.

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Capaciteit

Productlijn

true